Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1435

Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій

Хмельницький національний університет

Дата: 24.11.11, задач: 8, об'єм: 28 ст., вартість: 130 грн. Переглядів: 481

Виділити все

№1  Задача: 1435-1.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Вибір

Інтерполювання функцій.
1. Для таблично заданої функції y = cosx побудувати інтерполяційний многочлен Лагранжа і обчислити його значення в точках x1 = 0,3, x2 = 1,5, x3 = 2,8.
2. Оцінити похибку побудованого многочлена в точках x1, x2, x3.
3. Обчислити значення заданої функції в точках x1, x2, x3.
4. Порівняти значення функції в точках x1, x2, x3 із значеннями многочлена Лагранжа в цих точках.

ixiyi
00,10,995004
10,60,825336
21,20,362358
31,8–0,227200
42,6–0,856880
53,0–0,989990

15.0 грн.
 
№2  Задача: 1435-2.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Вибір

Чисельне інтегрування функцій. Визначити скільки квадратних дециметрів шкіри необхідно, щоб викроїти спинку куртки. За локальною моделлю деталі обчислити її площу, використавши формулу трапецій і формулу Сімпсона. Порівняти отримані результати. 10.0 грн.
 
№3  Задача: 1435-3.  Економетричні моделі  Ціна: 
Вибір

Регресійний аналіз. Скласти прогноз попиту на шкіряне взуття на наступний рік, якщо відомі дані про продаж населенню товару за останні 10 років (в тис. шт.)
1. Знайти і побудувати емпіричну формулу для статистичних даних, поданих за допомогою таблиці. Оцінити ступінь розбіжності між даними значеннями і значеннями, обчисленими за побудованою формулою.
2. Звести дану залежність до лінійної і провести лінійний регресійний та кореляційний аналізи між вирівняними даними.
Для цього:
а) побудувати рівняння регресії ;
б) використовуючи критерій Фішера, з надійністю оцінити адекватність прийнятої моделі
статистичним даним. Якщо із заданою надійністю прийнята модель адекватна експериментальним даним, то оцінити значущість кореляційного відношення за t-критерієм Стьюдента;
в) визначити тісноту лінійного зв’язку між вирівняними даними та оцінити достовірність кореляції між ними;
г) визначити прогнозне значення попиту на шкіряне взуття на 11-й рік.

xi12345678910
yi0,50,50,60,60,70,80,80,91,01,1

25.0 грн.
 
№4  Задача: 1435-4.  Економетричні моделі  Ціна: 
Вибір

Непараметричні методи оцінювання зв'язку. Десяти експертам було запропоновано проранжувати дев’ять факторів по ступеню їх впливу на продуктивність праці робітників підприємства. Набір цих факторів включає:
x1 – коефіцієнт напруженості норм;
x2 – умови праці робітника (освітленість, санітарні умови);
x3 – стаж роботи за спеціальністю.;
x4 – стан тарифної системи;
x5 – стан обладнання;
x6 – коефіцієнт ритмічності поставок сировини;
x7 – збут продукції;
x8 – соціально-психологічні умови;
x9 – організація роботи в цеху по забезпеченню робочих місць інструментами.
Необхідно:
1) провести переранжування факторів (кожному фактору приписати стандартизовані ранги)
2) побудувати діаграму рангів (залежність між факторами і сумарними рангами);
3) оцінити ступінь узгодженості думок експертів (обчислити коефіцієнт конкордації);
4) оцінити ступінь узгодженості думок третього та восьмого експертів (обчислити коефіцієнти кореляції Спірмена і Кендалла);
5) зробити висновки.
Результати опитування експертів наведені в таблиці.

ЕкспертФактор
x1x2x3x4x5x6x7x8x9
1431223547
2431251698
3357332179
* * * * *
8322193486
9573143766
10155323798

30.0 грн.
 
№5  Задача: 1435-5.  Задачі математичного програмування  Ціна: 
Вибір

Математична модель задачі. Ткацька фабрика має два види верстатів, з них 8 верстатів І виду і 4 верстатів ІІ виду. Верстати можуть виробляти три види тканини: A1, A2, A3, але з різною продуктивністю.
Нехай aij (i = 1, 2, j = 1, 2, 3) – продуктивність верстата типу i при виробництві тканини j.
Кожен метр випущеної тканини, виду j дає прибуток Cj одиниць.
Фабрика за контрактом повинна виробляти за місяць не менше Bj тис. метрів тканини відповідного виду. Кількість метрів тканини кожного виду не повинна перевищувати відповідно d1, d2, d3 тис. метрів. Крім того, усі без винятку верстати повинні бути завантаженими. Треба так розподілити завантаження верстатів виробництвом тканин виду Aj, щоб сумарний місячний прибуток був максимальним.

A =324715
5080100
C =4126
B =900800700
D =920820740

7.5 грн.
 
№6  Задача: 1435-6.  Задачі математичного програмування  Ціна: 
Вибір

Двоїстість в задачах лінійного програмування. Для виготовлення продукції двох видів П1 і П2 підприємство використовує три види сировини S1, S2, S3. Норми витрат кожного виду сировини на одиницю продукції, її наявність на підприємстві, а також прибуток від реалізації одиниці продукції кожного виду наведено в таблиці.

Вид сировиниНорми витрат сировини на одиницю продукціїЗапаси сировини
П1П2
S11760
S22460
S343100
Прибуток13 

Треба скласти такий план випуску продукції, при якому прибуток підприємства від реалізації продукції був би максимальним.
Записати двоїсту задачу до даної. Пряму задачу розв'язати графічно і симплексним методом.
Знайти розв’язок двоїстої задачі, використовуючи зв’язок між розв'язком даної та двоїстої задачі лінійного програмування.

20.0 грн.
 
№7  Задача: 1435-7.  Задачі математичного програмування  Ціна: 
Вибір

Задача оптимального лінійного розкрою. Швейна фабрика одержує вовняну тканину в кусках довжиною L = 699 м. Куски потрібно розрізати на заготовки довжиною l1 = 225 см, l2 = 189 см, l3 = 89 см. Для виконання планового завдання по визначеним асортиментом швейних виробів необхідно одержати деталей m1 = 70 довжиною l1 см, m2 = 190 деталей довжиною l2 см і m3 = 300 деталей довжиною l3 см. Знайти оптимальний план розкрою, що забезпечує мінімальні сумарні залишки при одержанні необхідних кусків у заданому обсязі. Побудувати математичну модель. Задачу можна розв'язувати або симплекс-методом або засобами ЕОМ. 12.5 грн.
 
№8  Задача: 1435-8.  Задачі математичного програмування  Ціна: 
Вибір

Транспортна задача. На три бази A1, A2, A3 надійшов однорідний вантаж у кількостях a1, a2, a3 одиниць. Цей вантаж потрібно перевезти у чотири пункти призначення B1, B2, B3, B4 відповідно у кількостях b1, b2, b3, b4. Тарифи перевезень наведено в таблиці.

ПостачальникСпоживачЗапаси
B1B2B3B4
A15432120
A29567170
A38743160
Потреби9050160150 

Знайти початковий план перевезень даної задачі методом мінімальної вартості та знайти розв’язок даної задачі за допомогою методу потенціалів.

10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 24.11.11, задач: 8, об'єм: 28 ст., вартість: 130 грн. Переглядів: 481
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS