Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1422

Теорія ймовірностей та математична статистика

Національний авіаційний університет

Дата: 22.09.11, задач: 5, об'єм: 11 ст., вартість: 54 грн. Переглядів: 582

Виділити все

№1  Задача: 1422-8.1.6.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

Оператор керує роботою трьох верстатів. Імовірність браку для першого верстата дорівнює 0,02, для другого – 0,05, для третього – 0,1. Продуктивність першого верстата в 3 рази більша, ніж другого, а третього в 2 рази менша, ніж другого.
1) Знайдіть імовірність того, що взята навмання деталь виявиться бракованою.
2) Взята навмання деталь виявилась бракованою. На якому з верстатів найімовірніше вона виготовлена?
5.0 грн.
 
№2  Задача: 1422-8.2.6.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Прилад складається з трьох вузлів, що працюють незалежно. Імовірності того, що перший, другий, третій вузли залишаться придатними після t годин експлуатації, дорівнюють відповідно 0,02k, 0,01(2k + 15), 0,01(2k + 25), де k – номер варіанта контрольної роботи.
Побудуйте ряд розподілу дискретної випадкової величини X – кількість вузлів, які залишаться придатними після t годин експлуатації, та обчисліть математичне сподівання, дисперсію і середнє квадратичне відхилення цієї випадкової величини.
8.0 грн.
 
№3  Задача: 1422-8.3.6.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервну випадкову величину X задана функцією розподілу F(x).

Знайдіть щільність розподілу f(x) та обчисліть математичне сподівання, дисперсію і середнє квадратичне відхилення цієї випадкової величини.
5.0 грн.
 
№4  Задача: 1422-8.4.6.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Закон розподілу системи двох дискретних випадкових величин (X, Y) задано в таблиці:
хkk + 5k + 10k + 15
k0,002(35 – k )0,002(k + 40)0,002(70 – k )0,002(k + 20)
k + 20,002(k + 30)0,002(55 – k )0,002(k + 25)0,002(40 – k )
k + 40,002(50 – k )0,002(k + 5)0,002(80 – k )0,002(k + 50)

де k – номер варіанта контрольної роботи.
1) Складіть закон розподілу системи, відповідний номеру вашого варіанта.
2) Знайдіть числові характеристики складових X і Y: математичні сподівання M(X) і M(Y), дисперсії D(X) і D(Y), середні квадратичні відхилення σ(X) і σ(Y).
3) Обчисліть кореляційний момент Kxy та коефіцієнт кореляції rxy.
9.0 грн.
 
№5  Задача: 1422-8.5.6.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

У результаті вибіркового аналізу процента комерційного навантаження сорока рейсів побудовано дискретний статистичний розподіл вибірки:
xk + 52k + 54k + 56k + 58k + 60k + 62k + 64k + 66k + 68k + 70
n12411– mm + 312 – mm + 2221

де k = 6, m = 6.
1) Складіть статистичний розподіл вибірки, відповідний номеру вашого варіанта.
2) Складіть інтервальний статистичний розподіл вибірки.
3) Побудуйте полігон та гістограму відносних частот.
4) Побудуйте емпіричну функцію розподілу F*(X) та накресліть її графік.
5) Знайдіть точкові незміщені оцінки математичного сподівання, дисперсії та середнього квадратичного відхилення процента комерційного навантаження рейсів.
6) Припускаючи нормальний розподіл процента комерційного навантаження в генеральній сукупності, знайдіть довірчий інтервал, який з надійністю 0,95 покриває середнє значення процента.
7) Застосовуючи критерій узгодження χ2 Пірсона, перевірте при рівні значущості α = 0,01 гіпотезу про нормальний розподіл процента комерційного навантаження в генеральній сукупності.
27.5 грн.
 
Виділити всеДата: 22.09.11, задач: 5, об'єм: 11 ст., вартість: 54 грн. Переглядів: 582
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS