Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1375

Теорія ймовірностей та математична статистика

Дніпропетровська державна фінансова академія

Дата: 13.04.11, задач: 13, об'єм: 15 ст., вартість: 100 грн. Переглядів: 606

Виділити все

№1  Задача: 1375-1.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

В урні міститься 4 червоних, 5 синіх та 6 зелених кульок. Навмання із урни беруть три кульки. Яка імовірність того, що вони виявляться одного кольору або всі три будуть мати різні кольори? 6.0 грн.
 
№2  Задача: 1375-2.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

У групі спортсменів 25 лижників, 10 велосипедистів, 4 бігуни. Ймовірність виконати кваліфікаційну норму така: для лижника – 0,9; для велосипедиста – 0,75; для бігуна – 0,8. Знайти ймовірність того, що навмання вибраний спортсмен виконає норму. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1375-3.  Означення ймовірності. Алгебра подій  Ціна: 
Вибір

Кинуто два гральні кубики. Яка ймовірність випадання на двох кубиках у сумі не менше 9 балів? Яка імовірність випадання одиниці принаймні на одному кубику? 5.0 грн.
 
№4  Задача: 1375-4.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Поданий закон розподілу випадкової величини X:
x = 2, 4, 5, 7;
p = 0,1; 0,3; 0,4; 0,2.
Знайти її:
1) математичне сподівання;
2) дисперсію;
3) середнє квадратичне відхилення.
5.0 грн.
 
№5  Задача: 1375-5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервна випадкова величина x подана інтегральною функцією розподілу:

Знайти:
1. Диференціальну функцію f(x);
2. Побудувати графіки f(x) і F(X);
3. Математичне сподівання X;
4. Імовірність того, що X прийме значення, належне до інтервалу (2, 7).
6.0 грн.
 
№6  Задача: 1375-6.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Задано щільність ймовірностей:

Обчислити A, D(x), σ(x). Знайти M0.
5.5 грн.
 
№7  Задача: 1375-7.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Кращий вибір!

Випадкова величина X має нормальний закон розподілу з параметрами a = 10, σ = 5.
Знайти симетричний відносно M(X) інтервал, що містить виміряне значення з імовірністю p = 0,9574.
14.0 грн.
 
№8  Задача: 1375-8.  Закон великих чисел  Ціна: 
Вибір

Імовірність появи випадкової події в кожному з 400 незалежних експериментів є величиною сталою і дорівнює p = 0,9574. Використовуючи нерівність Чебишова, оцінити імовірність події |XM(X)| < ε, якщо ε = 10. 5.0 грн.
 
№9  Задача: 1375-9.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

За поданими даними:
23, 31, 35, 19, 43, 39, 27, 43, 47, 31, 39, 31, 23, 51, 37, 35, 27, 31, 39, 35, 35, 31, 27, 43, 35.
1. Скласти варіаційний ряд розподілу.
2. Побудувати полігон частот, гістограму частот, емпіричну функцію розподілу.
12.5 грн.
 
№10  Задача: 1375-10.  Інтервальні оцінки параметрів сукупностей  Ціна: 
Вибір

Вимірявши n = 20 випадково відібраних після виготовлення деталей, знайшли випадкову середню, що дорівнює a = 38,5 см із надійністю γ = 0,97 побудувати довірчий інтервал для середньої величини всієї партії деталей, якщо генеральна дисперсія дорівнює 0,11 см2. 5.0 грн.
 
№11  Задача: 1375-11.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Оцінки в балах xi, одержані абітурієнтами на вступних іспитах з математики, наведені у вигляді дискретного розподілу:
хі: 13, 23, 36, 46, 56, 66, 76.
nі: 6, 11, 16, 26, 14, 5, 10.
Обчислити As*.
5.0 грн.
 
№12  Задача: 1375-13.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Кращий вибір!

Розбіжність вимірів діаметрів кульок Х = хі є випадковою величиною, що має нормальний закон розподілу N(a; 4). При рівні значущості α = 0,01 перевірити правильність
H0: a = A, якщо альтернативна гіпотеза Hа: a <> A,
якщо відомо що σГ = 4 мм і вибіркове середнє значення виміряних у 100 однотипних кульок дорівнює xB= 230, A = 229.
13.0 грн.
 
№13  Задача: 1375-14.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Вибір

Залежність розчинності yi тіосульфату від температури xi наведено парним статистичним розподілом вибірки.
yi10,315,617,619,620,621,622,623,614,625,6
xi61,3646770757678838587

Потрібно:
1. Побудувати кореляційне поле залежності ознаки Y від X;
2. Визначити точкові незміщені статистичні оцінки β0, β1.
3. Обчислити rxy; побудувати графік лінії регресії.
13.5 грн.
 
Виділити всеДата: 13.04.11, задач: 13, об'єм: 15 ст., вартість: 100 грн. Переглядів: 606
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS