Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1303

Теорія статистики

Київський національний економічний університет

Дата: 22.12.10, задач: 7, об'єм: 26 ст., вартість: 128 грн. Переглядів: 714

Виділити все

№1  Задача: 1303-1.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Серед вказаних ознак потрібно вибрати факторну ознаку і за нею побудувати ряд розподілу, утворивши не менше трьох груп.
Для кожної групи підрахувати кількість одиниць сукупності і дати характеристику структури досліджуваної сукупності, обчисливши частки у відсотках для кожної виділеної групи, а також кумулятивні частоти і частки.
Інтервали групування повинні бути вибрані таким чином, щоб кожна виділена група налічувала достатню кількість одиниць (група не повинна містити одну або дві одиниці). При виділенні груп слід звернути увагу на вид групувальної ознаки. Якщо ознака дискретна і варіює у вузьких межах, то будується дискретний ряд розподілу. За неперервною ознакою та дискретною ознакою, яка варіює у широких межах, будуються інтервальні ряди розподілу з рівними та нерівними інтервалами залежно від характеру варіації даної ознаки. Для зручності побудови ряду розподілу і його аналізу доцільно мати заокруглені до цілого числа величини інтервалів та їх меж, при цьому бажано, щоб верхня межа кожного інтервалу збігалася за своїм числовим значенням з нижньою межею наступного інтервалу.
Результати побудови ряду розподілу треба оформити у вигляді таблиці, яка повинна мати заголовок, назву підмета і присудка, одиниці вимірювання та підсумкові результати.
Побудований ряд розподілу потрібно зобразити графічно на основі звичайних і кумулятивних частот або часток і зробити короткі висновки.
17.5 грн.
 
№2  Задача: 1303-2.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Побудувати ряд розподілу за результативною ознакою, утворивши не менше трьох груп з рівними інтервалами і на його основі обчислити характеристики центра розподілу – середню величину, моду, медіану. Поясніть економічний зміст усіх обчислених показників та зробіть висновки. 10.0 грн.
 
№3  Задача: 1303-3.  Статистичне вивчення варіації  Ціна: 
Вибір

За даними ряду розподілу, побудованого у завданні 2, обчислити розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, а також характеристики форми розподілу – коефіцієнти асиметрії і ексцесу.
Вихідні дані та розрахунки необхідних величин для обчислення всіх показників варіації слід подавати у спеціально складеній робочій таблиці, а потім за даними робочої таблиці зробити обчислення відповідних показників варіації.
15.0 грн.
 
№4  Задача: 1303-4.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Виявити наявність і напрямок кореляційного зв'язку між факторною і результативною ознаками, оцінити тісноту зв'язку та перевірити його істотність з рівнем істотності α = 0,05, застосувавши метод аналітичного групування. Проаналізувати отримані результати і зробити висновки. 18.0 грн.
 
№5  Задача: 1303-5.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

Для характеристики кореляційного зв'язку між факторною і результативною ознаками побудувати графік кореляційного поля й емпіричну лінію регресії, визначити параметри лінійного рівняння регресії і дати їм економічну інтерпретацію.
Виміряти тісноту кореляційного зв'язку шляхом обчислення коефіцієнта детермінації, індексу кореляції та лінійного коефіцієнта кореляції і перевірити істотність зв'язку за допомогою F-критерію для α = 0,05. Написати короткі висновки.
20.5 грн.
 
№6  Задача: 1303-6.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Приймаючи досліджувану сукупність за 10% систематичну вибірку визначити:
1) з імовірністю 0,997 середню і граничну помилки вибірки та інтервал можливих значень середнього розміру результативної ознаки для генеральної сукупності;
2) дисперсію частки першої групи одиниць за факторною ознакою та граничну помилку цієї частки з ймовірністю 0,954 і межі, в яких вона знаходиться в генеральній сукупності;
3) необхідний обсяг вибірки, яка б забезпечила оцінку частки першої групи одиниць за факторною ознакою з точністю до 2% при ймовірності 0,954.
Зробіть висновки.
10.0 грн.
 
№7  Задача: 1303-7.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Користуючись даними будь-якого статистичного щорічника або збірника:
1) побудуйте ряд динаміки абсолютних величин, взявши щорічні дані про будь-яке соціальне-економічне явище за останні п'ять років;
2) обчисліть ланцюгові та базисні аналітичні показники динаміки:
абсолютний приріст, темп зростання і темп приросту, абсолютне значення 1% приросту, а також середній рівень, середній абсолютний приріст і середній темп зростання і темп приросту; перевірте взаємозв'язок ланцюгових аналітичних показників ряду динаміки; результати розрахунку аналітичних показників динаміки подайте у вигляді таблиці, проаналізуйте їх і зробіть короткі висновки;
3) визначте тенденцію зміни рівнів ряду динаміки методом розрахунку параметрів лінійного тренду та дайте їм економічну інтерпретацію;
4) побудуйте стовпчикові діаграми рівнів та абсолютних ланцюгових приростів досліджуваного ряду динаміки, а також лінійну діаграму фактичних і теоретичних рівнів ряду динаміки.
37.5 грн.
 
Виділити всеДата: 22.12.10, задач: 7, об'єм: 26 ст., вартість: 128 грн. Переглядів: 714
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS