Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1184

Теорія ймовірностей та математична статистика

Національний університет харчових технологій

Дата: 13.05.10, задач: 9, об'єм: 14 ст., вартість: 90 грн. Переглядів: 692

Виділити все

№1  Задача: 1184-2.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

З трьох гармат у одну ціль зроблено по одному пострілу, ймовірність влучення із першої гармати дорівнює - 0,9 із другої - 0,8, а з третьої – 0,7. Знайти ймовірність двох влучень в ціль. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 1184-3.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Завод відправив на базу 500 виробів. Ймовірність пошкодження виробу транспортування дорівнює – 0,002. Знайти ймовірність того, що під час транспортування буде пошкоджено менше трьох виробів. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1184-4.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Задано розподіл дискретної випадкової величини X, причому один параметр невідомий.
X23x3
P0,70,1p3

Знайти D(X), якщо відомо M(X) = 2,9.
5.0 грн.
 
№4  Задача: 1184-5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова неперервна величина Х задана своєю функцією розподілу F(Х):

Побудувати графік функції F(х), знайти щільність розподілу, математичне сподівання і дисперсію, а також ймовірність того, що випадкова величина Х набуде значення в інтервалі (0,4; 3).
6.0 грн.
 
№5  Задача: 1184-7.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Наведено результати дослідження річного обсягу споживання риби і рибної продукції (кг на душу населення):
13, 11.5, 10.8, 9, 12.5, 11, 12, 11.4, 11.5, 10, 12.5, 11.6, 13.5, 10, 11.8, 10.5, 9.5, 12, 14, 12, 11.5, 10, 11, 12.5, 14.
Потрібно побудувати:
1) інтервальний розподіл частот і відносних частот з кроком h = 1;
2) гістограму відносних частот;
3) емпіричну функцію розподілу і кумулятивну криву.
13.5 грн.
 
№6  Задача: 1184-8.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Підприємство випускає безалкогольні напої. Для контролю роботи наповнювального автомата навмання відібрано n = 16 пляшок з напоями. Результати перевірки вмісту наведені в таблиці.
Х, мл324-326326-328328-330330-332332-334
ni23731

Вважаючи, що випадкова величина Х – вміст напою в пляшці, розподілена за нормальним законом, потрібно:
1) обчислити точкові незсунені статистичні оцінки для М(Х) і σ(X);
2) з надійністю γ = 0,99 визначити надійний інтервал для оцінки дійсного середнього значення вмісту напоїв у пляшці.
5.5 грн.
 
№7  Задача: 1184-9.  Статистичні гіпотези, похибки, критерії перевірки гіпотез  Ціна: 
Кращий вибір!

Зовнішній аудитор перевіряє систему обліку малого підприємства. Перша перевірка n1 = 100, навмання вибраних угод показала, що m1 = 56, із них містять недоліки. Підприємству надали місяць для виправлення системи обліку. Після цього аудитор провів другу перевірку і виявив m2 = 23 угод з порушеннями серед n2 = 50 перевірених. Чи є підстави за рівня значущості α = 0,05 вважати, що частка угод з недоліками між перевірками зменшилась? 14.0 грн.
 
№8  Задача: 1184-10.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Вивчається величина прибутку на акцію в харчовій промисловості. З цією метою проаналізовано дані N = 200 навмання відібраних акціонерів; результати наведено в таблиці.
X0,4 – 0,50,5 – 0,60,6 – 0,70,7 – 0,80,8 – 0,90,9 – 1,01,0 – 1,1
n8162266502810

За рівня значущості α = 0,01 перевірити гіпотезу про нормальний закон розподілу випадкової величини X – прибутку на акції.
9.5 грн.
 
№9  Задача: 1184-11.  Кореляційна залежність між випадковими величинами  Ціна: 
Кращий вибір!

Менеджером фірми одержано залежність між часом X реалізації партії продукції (дні) і величиною партії Y (тис. шт.). Результати дослідження наведені в таблиці.
X1316171920232526
Y0,521,41,62,22,73,64,14,48

Потрібно:
1) встановити форму залежності між ознаками X та Y;
2) знайти рівняння лінійної регресії Y на X;
3) оцінити силу лінійного зв'язку і перевірити гіпотезу про значущість коефіцієнта кореляції;
4) з надійністю γ = 0,95 визначити надійний інтервал для лінії регресії.
26.0 грн.
 
Виділити всеДата: 13.05.10, задач: 9, об'єм: 14 ст., вартість: 90 грн. Переглядів: 692
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS