Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1162

Теорія ймовірностей та математична статистика

Інші навчальні заклади України

Дата: 19.04.10, задач: 7, об'єм: 15 ст., вартість: 76 грн. Переглядів: 647

Виділити все

№1  Задача: 1162-1.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Ймовірність виготовлення нестандартної деталі дорівнює 0,1. З партії контролер бере деталь і перевіряє її на стандартність. Якщо деталь виявляється нестандартною, то подальші випробування припиняються, а вся партія затримується. Якщо ж деталь виявляється стандартною, то контролер бере наступну деталь і т.д., але всього він перевіряє не більше 5 деталей. Випадкова величина X – число стандартних деталей, що перевіряються. Випадкові події: перевірено не більше трьох стандартних деталей, перевірено більше трьох стандартних деталей.
Треба:
1) знайти закон розподілу випадкової величини X;
2) побудувати полігон розподілу;
3) побудувати функцію розподілу випадкової величини X та її графік;
4) знайти ймовірності вказаних випадкових подій;
5) знайти математичне сподівання M(X), моду Mo, дисперсію D(X), середнє квадратичне відхилення σ(X), асиметрію As, ексцес Ex.
14.0 грн.
 
№2  Задача: 1162-2.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервна випадкова величина X задана щільністю розподілу:

Треба:
1) знайти параметр a;
2) знайти функцію F(x) розподілу;
3) побудувати графіки функції розподілу та щільності розподілу;
4) знайти математичне сподівання M(X), дисперсію D(X), середнє квадратичне відхилення σ(X);
5) знайти моду Mo та медіану Me;
6) знайти ймовірність події -1/2 < X < 0.
17.5 грн.
 
№3  Задача: 1162-3.  Система двох випадкових величин. Умовні розподіли  Ціна: 
Вибір

Двовимірна дискретна випадкова величина (X, Y) задана матрицею розподілу:
X | Y–3–2–101
–20,000,010,020,030,09
–10,010,000,010,120,03
00,040,070,250,000,04
10,020,100,020,020,00
20,060,030,000,010,02

Знайти:
1) закони розподілу X та Y;
2) числові характеристики X та Y;
3) коваріацію σ(X, Y), коефіцієнт кореляції rX,Y;
4) ймовірність події (0 < X < 2, –1 < Y < 1);
5) M(X / y = 0) , M(Y / x = –1).
15.0 грн.
 
№4  Задача: 1162-4.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Закон розподілу дискретної випадкової величини X задано таблицею:
xi–2,5–1,5–0,500,51,0
pi0,130,180,140,160,270,12

Знайти:
1) закон розподілу;
2) числові характеристики дискретної випадкової величини Y = 1 – X – 2X2.
5.0 грн.
 
№5  Задача: 1162-5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервна випадкова величина X задана щільністю розподілу f(x) (див. завдання 2).
Знайти:
1) функцію розподілу;
2) щільність розподілу ймовірностей;
3) числові характеристики неперервної випадкової величини Y = 1 – X – 2X2.
15.0 грн.
 
№6  Задача: 1162-6.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Вибір

Пристрій складається з 10 незалежно працюючих елементів. Ймовірність відмови кожного елемента за час t дорівнює 0,05. Оцінити ймовірність того, що абсолютна величина різниці між числом елементів, що відмовили, і середнім числом відмов за час t виявиться менше 2. 5.0 грн.
 
№7  Задача: 1162-7.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Середнє число викликів, що надходять на АТС за одну хвилину, дорівнює 4.
Знайти ймовірність того, що за 6 хвилин надійде:
1) 3 виклики;
2) менше 3 викликів;
3) не менше 3 викликів.
5.0 грн.
 
Виділити всеДата: 19.04.10, задач: 7, об'єм: 15 ст., вартість: 76 грн. Переглядів: 647
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS