Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1108

Теорія статистики

Київський національний університет технологій і дизайну

Дата: 18.01.10, задач: 6, об'єм: 19 ст., вартість: 93 грн. Переглядів: 587

Виділити все

№1  Задача: 1108-1.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Динаміка продажу трикімнатних квартир на біржі нерухомості характеризується даними, наведеними в таблиці:
Розміщення квартири Ціна однієї квартири, тис. ум. одиниць Кількість проданих одиниць, тис. од.
Базисний рік Звітний рік Базисний рік Звітний рік
Окраїна 20 24 4,6 5,0
Район, розміщений біля центра міста 28 30 2,0 2,5
Центр 45 55 1,4 1,0

1. Визначити загальні індекси цін, фізичного обсягу та вартості квартир на біржі нерухомості.
2. Як зміна цін на квартири вплинула на заощадження населення?
3. Розрахувати індивідуальні індекси цін та кількості проданих квартир та зробити оцінку одержаних результатів.
4. Розрахувати середню ціну на квартири у базисному та звітному роках.
5. Визначити темп росту та абсолютний приріст середньої ціни на квартири міста.
15.0 грн.
 
№2  Задача: 1108-2.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

В таблиці наведено дані щодо фонду заробітної плати на підприємстві за вересень.
Категорія працюючих Фонд заробітної плати працюючих, грн. Питома вага категорії, % Відсоток виконання плану
за планом фактично за планом фактично
Робітники 402560 406280      
Керівники 2976 4140      
Спеціалісти 11620 14730      
Службовці 23817 23890      
Всього          

Визначити структуру фонду заробітної плати за планом та фактично, відсоток виконання плану із заробітної плати. Зробити висновки і дати пояснення розрахунків.
10.0 грн.
 
№3  Задача: 1108-3.  Індекси  Ціна: 
Вибір

У таблиці наведено дані про виробництво продукції на підприємстві за два роки.
Вид продукції Ціна 1 виробу, грн. Кількість продукції, шт. Вартість продукції звітного періоду в цінах, грн. Індекс цін, коеф. Вартість продукції базисного періоду, грн.
базисний період звітний період базисний період звітний період базисний період звітний період
А 30 30 85     2700    
Б 60 50 150     7260    
В 50 40 110     5080    
Г 40 36 28     1080    

Визначити:
– середній індекс цін Ласпейреса, Пааше та Фішера, проаналізувати отримані результати;
– агрегатні індекси цін та фізичного обсягу продукції;
– індекс вартості (двома способами);
– розрахувати середню ціну на один виріб у базисному і звітному періоді;
– визначити темп росту, темп приросту та абсолютний приріст середньої ціни одного виробу.
23.5 грн.
 
№4  Задача: 1108-4.  Економічна та соціальна статистика  Ціна: 
Вибір

За два півріччя маємо дані, які наведено в таблиці (тис. гри.)
Показник Базисний період Звітний період
Виручка від реалізації продукції 5800 5838
Середня річна вартість обігових коштів 650 640

За даними таблиці визначити:
– коефіцієнт оборотності обігових коштів;
– коефіцієнт закріплення обігових коштів;
– середню тривалість одного оборогу в днях;
– індекси динаміки за кількістю оборотів та тривалістю одного обороту.
10.0 грн.
 
№5  Задача: 1108-5.  Індекси  Ціна: 
Вибір

В таблиці наведено дані про виробництво продукції на підприємстві:
Вид продукції Кількість виробленої продукції, шт. за період Вартість продукції базисного періоду, грн. Звітна ціна виробу, грн.
базисний звітний
А 800 1000 16000 15
Б 400 500 12000 25
В 600 600 3500 5
Всього        

Визначити:
– агрегатні індекси цін та фізичного обсягу продукції;
– середній індекс цін Ласпейреса. Пааше та Фішера, проаналізувати отримані результати;
– індекс вартості (двома способами) та зміну вартості за рахунок зміни цін і фізичного обсягу продукції;
– розрахувати середню ціну на один виріб у базисному і звітному періоді;
– визначити темп росту, темп приросту та абсолютний приріст середньої ціни одного виробу.
22.5 грн.
 
№6  Задача: 1108-6.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

В таблиці наведено дані про собівартість виробу за два роки.
Стаття калькуляції Собівартість 100 пар, грн.
попереднього року звітного року
1. Сировина та матеріали 1401,216 1238,217
2. Паливо та енергія на технологічні погреби 0,049 0,066
3. Заробітна плата та відрахування на соціальне страхування 190,367 210,150
4. Витрати на утримання та ремонт устаткування 48,336 49,530
5. Загальновиробничі витрати 47,157 45,970
6. Інші виробничі витрати 58,408 56,903
Виробнича собівартість 1745,533 1600,836

На основі наведених даних розрахувати:
– структуру собівартості за два роки і зробити висновки про характер змін;
– абсолютні та відносні зміни статей калькуляції;
– пайову участь статей у загальному відносному зменшенні собівартості (скільки відсотків приходиться на кожну статтю із загального відсотку зменшення собівартості).
Всі розраховані дані внести до таблиці. Пояснити розрахунки.
12.0 грн.
 
Виділити всеДата: 18.01.10, задач: 6, об'єм: 19 ст., вартість: 93 грн. Переглядів: 587
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS