Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1102

Теорія статистики

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Дата: 15.01.10, задач: 11, об'єм: 26 ст., вартість: 142 грн. Переглядів: 613

Виділити все

№1  Задача: 1102-1.  Статистичні спостереження  Ціна: 
Вибір

Визначіть об’єкт, одиницю та мету спостереження і складіть перелік запитань, що входять до програми спостережень слухачів заочного відділення післядииломної освіти. 10.0 грн.
 
№2  Задача: 1102-2.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Наведені в таблиці дані характеризують діяльність найбільших банків однієї з областей України (дані умовні).
№ п/п Сума активів Власний капітал Залучені ресурси Балансовий прибуток Обсяг вкладень у державні цінні папери Позикова заборгованість
1 645,6 12,0 27,1 8,1 3,5 30,8
2 636,9 70,4 56,3 9,5 12,6 25,7
3 629,0 41,0 95,7 38,4 13,3 26,4
4 619,6 120,8 44,8 38,4 4,4 25,3
* * * * *
18 542,0 88,6 26,7 32,2 7,8 37,3
19 517,0 43,7 108,1 20,3 8,3 23,1
20 516,7 90,5 25,2 12,2 9,7 15,8

За даними таблиці побудувати групування комерційних банків за двома ознаками: за величиною балансового прибутку та сумою активів. По кожній групі та підгрупі визначити кількість банків, величину балансового прибутку, суму активів та інші 2–3 показники, які взаємопов'язані із групувальними ознаками.
Результати групування оформити у вигляді таблиць і зробити висновки.
20.5 грн.
 
№3  Задача: 1102-3.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

Електробаланс народного господарства регіону характеризується даними, наведеними у таблиці:
Вироблено електроенергії 312
Спожито 256
У тому числі:  
- промисловістю 144
- сільським господарством 38
- транспортом 28
- іншими галузями 46
Втрати в мережі загального користування 16
Експорт електроенергії 40

Обчислити відносні величини, які характеризують:
1) структуру використання виробленої електроенергії (спожито в народному господарстві, експорт) та частку втрат;
2) структуру споживання електроенергії галузями народного господарства;
3) співвідношення спожитої електроенергії в промисловості і сільському господарстві.
Зробити висновки.
10.0 грн.
 
№4  Задача: 1102-4.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

У місті проживає 250 тис. сімей. Для визначення середньої кількості дітей у сім'ї, було проведено 2% власне випадкову безповторну вибірку. За результатами обстеження наведеними у таблиці, кількість дітей у сім'ї становила:
Кількість дітей 0 1 2 3 4 5
Кількість сімей 1000 2000 1200 400 200 200

Визначити:
1) середню кількість дітей у сім'ях, моду, медіану, показники варіації. Пояснити зміст кожної із одержаних статистичних характеристик.
2) з ймовірністю 0,997 визначіть довірчий інтервал для середньої;
3) з тією ж ймовірністю визначити граничну похибку та довірчий інтервал для частки сімей, які мають 3 і більше дітей.
Зробити висновки.
12.5 грн.
 
№5  Задача: 1102-5.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

За даними таблиці, що характеризують обсяг кредитування комерційними банками суб’єктів господарювання України у 1991–2001 рр., проаналізуйте ряди динаміки, обчисливши:
1) ланцюгові і базисні абсолютні прирости, темпи зростання і темпи приросту, коефіцієнт прискорення (уповільнення) динаміки;
2) абсолютне значення 1% приросту;
3) середній рівень ряду;
4) середній абсолютний приріст;
5) середньорічний темп зростання і приросту за 1991–2001 рр.
Результати розрахунків оформіть у табличній формі.
Зробіть висновки.
Роки 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Кредити комерційних банків, всього, млн. грн. 0,97 4078 5452 7295 8855 11783 17859 21379
18.0 грн.
 
№6  Задача: 1102-6.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Використовуючи взаємозв'язок характеристик динаміки, визначити рівні обсягу зростання чисельності незайнятого населення, що знаходиться на обліку Державного центру зайнятості за період з 1995 по 2001 рр. згідно даних таблиці.
Рік Кількість незайнятих, тис. чол. Базові характеристики
Абсолютний приріст, тис. чол. Темп зростання, % Темп приросту, %
1995 161,3      
1996   231,0    
1997     172,8  
1998       53,3
1999       15,9
2000     98,6  
2001   -159,2    

Обчисліть середні абсолютні та відносні аналітичні показники.
Зробіть висновки.
11.0 грн.
 
№7  Задача: 1102-7.  Індекси  Ціна: 
Вибір

За даними наведеними у таблиці визначити:
1) динаміку продуктивності праці по кожному виду продукції;
2) загальний індекс продуктивності праці (за агрегатною та середньозваженою формулами);
3) економію робочого часу, отриману в результаті росту продуктивності праці, при виробництві кожного виду продукції, та в цілому за двома видами.
Зробити висновки.
Вид продукції Обсяг продукції, ц Витрати часу на виробництво продукції, люд-год.
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
А 1500 1550 3300 3100
Б 2000 2100 3600 3150
10.0 грн.
 
№8  Задача: 1102-8.  Індекси  Ціна: 
Вибір

За даними наведеними у таблиці визначити:
1) індекс фізичного обсягу продукції;
2) індекс витрат на виробництво;
3) індекс собівартості продукції.
Зробити висновки.
Вироби Загальні витрати на виробництво, тис.грн Зміна собівартості в звітному періоді порівняно з базовим, %
Базовий період Звітний період
А 15800 15400 – 3,0
Б 9300 9120 + 1,3
В 12400 12600 – 1,8
10.0 грн.
 
№9  Задача: 1102-9.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Використовуючи взаємозв'язок індексів визначіть пропущені дані, наведені у таблиці:
  Зміни порівняно з попереднім періодом, %
Січень Лютий Травень
Фонд заробітної плати ? –5 +20
Середня заробітна плата +40 +80 ?
Чисельність робітників –5 ? + 15
10.0 грн.
 
№10  Задача: 1102-10.  Індекси  Ціна: 
Вибір

За даними, наведеними у таблиці про ціни та обсяги реалізації цінних паперів на фондовій біржі, визначити:
1) індивідуальні індекси цін та обсягів торгів та продажу.
2) зведені індекси обсягу продажу цінних паперів, цін цінних паперів та обсягу торгів.
3) індекс середніх цін (змінного складу), індекси цін фіксованого складу та структурних зрушень.
Пояснити економічний зміст обчислених індексів. Показати їх взаємозв'язок.
Вид цінних паперів Продано, тис. шт. Ціна за 1 шт., грн.
2000 рік 2001 рік 2000 рік 2001 рік
Акції Облігації 200
690
250
760
90
45
86
44
14.5 грн.
 
№11  Задача: 1102-11.  Методи аналізу взаємозв''язків  Ціна: 
Вибір

За даними, наведеними у таблиці про стаж роботи робітників та їх продуктивністю праці, з'ясувати зв'язок між ними і обчислити цей зв'язок. Зробити висновок.
№ п/п Стаж роботи, років Продуктивність праці, грн № п/п Стаж роботи, років Продуктивність праці, грн
1 1 220 14 1 220
9 6 310 15 9 327
3 4 275 16 4 275
4 2 245 17 16 340
* * * * *
11 5 265 24 5 265
12 5 270 25 7 278
13 5 288 26 8 288
15.0 грн.
 
Виділити всеДата: 15.01.10, задач: 11, об'єм: 26 ст., вартість: 142 грн. Переглядів: 613
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS