Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1101

Вища математика

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Дата: 02.11.11, задач: 14, об'єм: 20 ст., вартість: 148 грн. Переглядів: 661

Виділити все

№1  Задача: 1101-1.  Матриці та визначники  Ціна: 
Вибір

Обчислити визначники

а) $\left\| \begin{matrix} 5 & -1 \\ 5 & -4 \end{matrix} \right\|$,

б) $\left\| \begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{matrix} \right\|$,

в) $\left\| \begin{matrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 6 & 1 \end{matrix} \right\|$.

5.0 грн.
 
№2  Задача: 1101-2.  Матриці та визначники  Ціна: 
Вибір

Знайти обернену матрицю до матриці A:

$ A = \left( \begin{array}{rrr} -1&3&1\\ 2&-2&5\\ -5&1&-2 \end{array} \right) $

5.0 грн.
 
№3  Задача: 1101-3.  Системи лінійних рівнянь  Ціна: 
Вибір

Розв’язати систему лінійних рівнянь, користуючись:
1) методом Гаусса; 2) матричним методом; 3) правилом Крамера:

$ \left \{ \begin{array}{rrrrrrrrr} 2x_{1}&+&3x_{2}&+&11x_{3}&+&5x_{4}&=&2\\ x_{1}&+&x_{2}&+&5x_{3}&+&2x_{4}&=&1\\ 2x_{1}&+&x_{2}&+&3x_{3}&+&2x_{4}&=&-3\\ x_{1}&+&x_{2}&+&3x_{3}&+&4x_{4}&=&-3 \end{array} \right. $

15.0 грн.
 
№4  Задача: 1101-4.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Кращий вибір!

В таблиці наведені дані про виконання балансу за звітний період (в умовних грошових одиницях).

ВиробництвоГалузь споживанняКінцевий продуктВаловий випуск
12
111007505502400
29008506502400

Обчислити планові обсяги валової продукції галузей, міжгалузеві поставки та необхідний обсяг валового випуску кожної галузі, якщо кінцевий продукт збільшити на 24%.

15.0 грн.
 
№5  Задача: 1101-5.  Векторна алгебра  Ціна: 
Вибір

Розкласти вектор d = (–15, 2, 2) за векторами базису a = (1, –4, –5), b = (–3, 4, 1), c = (–4, 2, 5). 5.0 грн.
 
№6  Задача: 1101-7.  Аналітична геометрія на площині  Ціна: 
Вибір

В трикутнику з вершинами A(–8, –2), B(2, 10), C(4, 4) знайти:
1) довжину сторони AB;
2) рівняння прямої LM, яка паралельна стороні BC;
3) рівняння висоти BF;
4) рівняння медіани AD;
5) внутрішній кут трикутника C;
6) координати точок N і K, що ділять більшу сторону трикутника на три рівні частини;
7) площу трикутника ABC.
16.5 грн.
 
№7  Задача: 1101-9.  Аналітична геометрія в просторі  Ціна: 
Кращий вибір!

Знайти проекцію точки M(0, –2, 2) на пряму $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{-1}$. 14.0 грн.
 
№8  Задача: 1101-10.  Границі та послідовності  Ціна: 
Вибір

Обчислити границі:

а) $\lim \limits_{x\to \infty}\,\dfrac{17x^4-21x^3+3x^2+2x+7}{x^4-3x^3-x^2+5x+4}$;

б) $\lim \limits_{x\to 4}\,\dfrac{x-4}{\sqrt{1+2x}-3}$;

в) $\lim \limits_{x\to \infty}\,{{\left( \dfrac{5x+1}{5x-1} \right)}^{x-3}}$.

5.0 грн.
 
№9  Задача: 1101-11.  Функції  Ціна: 
Вибір

Дослідити функцію $y={3^{\frac{1}{x+9}}}$ на неперервність. Знайти точки розриву, якщо вони існують. Дослідити їх характер, побудувати схематично графік функції. 5.0 грн.
 
№10  Задача: 1101-12.  Похідна та диференціал  Ціна: 
Вибір

Знайти похідну $y'_x$ функції $y={{\left( 3x+4 \right)}^{-3}}{\sin^2}\left( 6x+10 \right)$. 5.0 грн.
 
№11  Задача: 1101-13.  Функції  Ціна: 
Вибір

Дослідити функцію $y=\dfrac{x^2+5x+30}{-x+1}$ та побудувати її графік. 10.0 грн.
 
№12  Задача: 1101-14.  Аналітична геометрія на площині  Ціна: 
Кращий вибір!

Знайти гострий кут між дотичними до кривої y = –3x2 + 6x – 3, що проходять через точку M0(2, 1). 15.0 грн.
 
№13  Задача: 1101-15.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Кращий вибір!

Дано функцію попиту x(p) = 500 – 300p і пропозиції s(p) = 100 + 210p. Визначити:
1) рівноважну ціну;
2) еластичність попиту та пропозиції при рівноважній ціні;
3) доход при рівноважній ціні;
4) ціну, при якій доход буде максимальним;
5) ціну одиниці продукції, при якій попит буде еластичним.
17.0 грн.
 
№14  Задача: 1101-16.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Кращий вибір!

Фірма реалізує свою продукцію за ціною p = 24 за одиницю, а загальні витрати виробництва при цьому визначаються функцією C(x) = 4x + 3x3. Знайти оптимальний для фірми обсяг випуску продукції та відповідний йому прибуток. Побудувати графік функції прибутку в залежності від обсягу випуску продукції. 15.0 грн.
 
Виділити всеДата: 02.11.11, задач: 14, об'єм: 20 ст., вартість: 148 грн. Переглядів: 661
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS