Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1092

Теорія ймовірностей та математична статистика

Академія обліку, статистики і аудиту

Дата: 04.01.10, задач: 7, об'єм: 10 ст., вартість: 54 грн. Переглядів: 571

Виділити все

№1  Задача: 1092-1.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

На двох полицях стоять книги: на першій 12 українською і 6 російською мовами, на другій - відповідно 10 і 8. З першої полиці навмання перекладено книгу на другу полицю. Яка ймовірність того, що:
а) навмання вибрана книга з другої полиці буде українською?
б) з першої полиці перекладено російську книгу, якщо вибрана з другої полиці книга виявилась українською?
5.0 грн.
 
№2  Задача: 1092-2.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Проведено n = 900 незалежних випробувань, в кожному з яких може відбутись подія А з ймовірністю p = 0,8.
а) За локальною теоремою Муавра–Лапласа знайти ймовірність того, що подія А наступить 708 разів.
б) За інтегральною теоремою Муавра–Лапласа знайти ймовірність того, що подія наступить від 700 до 728 разів.
5.0 грн.
 
№3  Задача: 1092-3.  Розподіл дискретної випадкової величини  Ціна: 
Вибір

Комплект складається з 5 виробів вартістю по 4 гривні кожен і 6 виробів – по 3 гривні. Навмання з комплекту одночасно відбирається 3 вироби. Складіть ряд розподілу випадкової величини X – сумарної вартості відібраних виробів і знайдіть числові характеристики цієї випадкової величини. 5.0 грн.
 
№4  Задача: 1092-4.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X задана функцією розподілу F(x):

Знайти щільність розподілу f(x), ймовірність того, що X прийме значення в інтервалі (3; 4). Побудувати графіки функції F(x) і f(x).
7.0 грн.
 
№5  Задача: 1092-5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина Х задана щільність розподілу f(x):

Знайти математичне сподівання і дисперсію випадкової величини Х. Знайти функцію розподілу F(x).
6.5 грн.
 
№6  Задача: 1092-6.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Відомо математичне сподівання a = 3 і середнє квадратичне відхилення σ = 2 нормально розподіленої випадкової величини X. Знайти ймовірність попадання цієї величини в заданий інтервал (3, 10). 5.0 грн.
 
№7  Задача: 1092-7.  Генеральна та вибіркові сукупності. Точкові оцінки  Ціна: 
Вибір

Результати вибіркового обстеження річного прибутку (тис. грн.) фермерів деякого регіону приведені в таблиці:
Прибуток, Δxi до 7 7 – 12 12 – 17 17 – 22 22 – 27 27 – 32 більше 32
Частка, ni 200 300–5n 400+5n 500–5n 300–5n 200+5n 100+5n

Побудувати гістограму, полігон відносної частки прибутку фермерів. Знайти числові характеристики варіаційного ряду: вибіркове середнє, дисперсію, вибіркове середнє квадратичне відхилення, моду, медіану, коефіцієнт варіації.
20.0 грн.
 
Виділити всеДата: 04.01.10, задач: 7, об'єм: 10 ст., вартість: 54 грн. Переглядів: 571
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS