Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1069

Теорія статистики

Академія житлово-комунального господарства

Дата: 17.12.09, задач: 6, об'єм: 16 ст., вартість: 84 грн. Переглядів: 535

Виділити все

№1  Задача: 1069-4.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Проведено 10% вибіркове обстеження (випадковий безповторний відбір) робітників заводу щодо їх місячної заробітної плати. Одержано такий розподіл робітників:
Заробітна плата, грн. 85-95 95-105 105-115 115-125 125 та вище
Кількість робітників, чол. 10 48 22 15 5

Визначити:
1) середній відсоток виконання норм виробітку;
2) середнє квадратичне відхилення;
3) коефіцієнт варіації;
4) моду і медіану;
5) довірчий інтервал для частки робітників, що мають заробіток 125 грн. і вище (довірча імовірність 0,997).
11.0 грн.
 
№2  Задача: 1069-14.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані про собівартість та обсяг продукції двох хлібозаводів:
Вид продукції Собівартість 1 т продукції, грн. Випуск продукції, тис. т
база звіт база звіт
Завод № 1
Хліб український подовий 9,0 10,0 120 116
Арнаут Київський 4,0 5,0 140 130
Сайка 1 сорту 2,5 2,0 230 225
Завод № 2
Хліб український подовий 11,0 18,0 110 105

I. По заводу № і визначити загальні індекси:
1) собівартості продукції;
2) фізичного обсягу продукції (за собівартістю);
3) витрат на виробництво продукції, а також суму економії або перевитрати, одержану заводом внаслідок зміни собівартості продукції.
Показати взаємозв'язок між цими індексами.
II. По двох заводах разом зробити розрахунки індексів середньої собівартості хліба українського змінного складу, фіксованого складу та впливу структурних зрушень.
Коротко прокоментувати суть кожного індексу.
19.0 грн.
 
№3  Задача: 1069-33.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Визначити індекс середньої заробітної плати змінного, фіксованого складу та структурних зрушень, а також зміну фонду заробітної плати за рахунок зміни чисельності робітників та рівня їх середньої заробітної плати.
Робітники Середньоспискова чисельність робітників за періодами, чол. Фонд заробітної плати за періодом, тис. грн
базовий звітний базовий звітний
Слюсарі 100 80 15,0 12,40
Токарі 50 60 9,0 11,34
Фрезерувальники 30 60 6,0 12,72
Усього: 180 200 30,0 36,46
10.0 грн.
 
№4  Задача: 1069-62.  Зведення і групування статистичних даних  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані по 24 підприємствах галузі за звітний період:
Номер підпри- ємств Основні фонди, тис. грн. Середньо- спискова чисельність працівників, чол Товарна продукція, тис. грн Номер підпри- ємств Основні фонди. тис. грн Середньо- спискова чисельність працівників, чол. Товарна продукція, тис. грн
1 6,0 500 8,6 13 8,0 700 5,6
2 3,0 360 3,2 14 1,0 330 1,6
3 4,0 550 2,5 15 4,5 435 5,6
4 4,9 505 4,4 16 2,8 284 2,8
* * * * *
10 5,5 581 9,4 22 3,0 312 1,4
11 3,1 410 3,0 23 4,5 400 7,9
12 10,2 900 17,0 24 3,1 310 3,6

Для виявлення залежності продуктивності праці від обсягу основних фондів провести групування підприємств за обсягом основних фондів. Утворити чотири груп з однаковимим інтервалами і по кожній групі треба підрахувати:
1) кількість підприємств;
2) обсяг основних фондів (всього та в середньому на один завод);
3) середньоспискову чисельність працівників (всього та в середньому на один завод);
4) товарну продукцію (всього та в середньому на один завод);
5) середній виробіток продукції на одного працівника.
Результати подати у вигляді групової таблиці. Сформулювати короткі висновки.
16.5 грн.
 
№5  Задача: 1069-66.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Маємо такі дані про реалізацію продовольчих товарів:
Товари Продано товарів у 1 кварталі, тис. грн. Зміна кількості проданих товарів у 2 кварталі порівняно з 1 кварталом, %
М'ясо і м'ясопродукти 100 +10
Молоко 100 +10
Картопля 350 +12
Хліб і хлібобулочні вироби 200 –8

Визначити загальний індекс фізичного обсягу товарообороту і абсолютний приріст фізичного обсягу товарообороту.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 1069-71.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Виробництво продукції за 1988-1998 рр. характеризується такими даними:
Рік 1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Виробництво продукції, тис. т 1184 1437 1476 1491 1454 1499 1554

Визначити:
1) за 1994–1998 pp. абсолютні прирости, темпи зростання, темпи приросту – ланцюгові й базисні (до 1993 р.); абсолютне значення одного відсотка приросту для кожного року, середній рівень ряду, середній абсолютний приріст, середній темп зростання і середній темп приросту;
2) за 1989-1993 pp. середній темп зростання і середній темп приросту.
Сформулювати короткі висновки. Зобразити динаміку графічно.
18.0 грн.
 
Виділити всеДата: 17.12.09, задач: 6, об'єм: 16 ст., вартість: 84 грн. Переглядів: 535
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS