Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1025

Теорія ймовірностей та математична статистика

Національний технічний університет

Дата: 25.10.09, задач: 9, об'єм: 9 ст., вартість: 54 грн. Переглядів: 630

Виділити все

№1  Задача: 1025-1.  Теореми суми та добутку ймовірностей  Ціна: 
Вибір

Надійшла достатньо велика партія цементу, розфасованого в мішки по 50 кг. Нормальною вважається маса від 49,95 кг до 50,05 кг. Ймовірність того, що маса мішка менша 49,95 кг рівна 0,1; більша 50,05 кг – 0,05. Навмання взято два мішки з цієї партії. Знайти ймовірність того, що: а) обидва мають нормальну масу; б) маса обох мішків не відповідає нормі. 5.0 грн.
 
№2  Задача: 1025-2.  Формули повної ймовірності та Байєса  Ціна: 
Вибір

На станцію очищення стічних вод 40% стоків надходить з першого підприємства, 25% – з другого, а решта – з третього. Ймовірність появи в стічних водах солей важких металів для першого, другого і третього підприємств відповідно дорівнює 0,02; 0,04 та 0,06. Визначити ймовірність появи солей важких металів у всьому стоку. 5.0 грн.
 
№3  Задача: 1025-3.  Повторення випробувань та формула Бернуллі  Ціна: 
Вибір

Кинуто три монети. Яка ймовірність, що випаде два герби? 5.0 грн.
 
№4  Задача: 1025-4.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Неперервна випадкова величина X задана функцією розподілу F(x):

Потрібно:
1) знайти щільність розподілу ймовірностей f(x);
2) обчислити математичне сподівання, дисперсію і середнє квадратичне відхилення випадкової величини X ;
3) визначити ймовірність того, що величина X набуде значення з інтервалу (5, 7);
4) побудувати графіки функцій F(x) та f(x).
9.0 грн.
 
№5  Задача: 1025-5.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Випадкова величина X задана щільністю розподілу f(x).

Знайти закон розподілу F(x). Побудувати графіки функцій F(x) та f(x).
9.0 грн.
 
№6  Задача: 1025-6.  Числові характеристики випадкових величин  Ціна: 
Вибір

Закон розподілу дискретної випадкової величини X задано таблицею:
x 3 5 6 7 9 13
p 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2

Знайти F(X), побудувати її графік. Обчислити математичне сподівання, дисперсію і середнє квадратичне відхилення випадкової величини X.
5.5 грн.
 
№7  Задача: 1025-7.  Інтегральна та диференціальна функції розподілу  Ціна: 
Вибір

Щільність ймовірностей у має такий вигляд:

Знайти значення сталої a.
5.0 грн.
 
№8  Задача: 1025-8.  Теореми Муавра-Лапласа та формула Пуассона  Ціна: 
Вибір

Проведено n = 900 незалежних випробувань, в кожному з яких може відбутись подія А з ймовірністю p = 0,8:
а) за локальною теоремою Муавра-Лапласа знайти ймовірність того, що подія А наступить 702 рази;
б) за інтегральною теоремою Муавра-Лапласа знайти ймовірність того, що подія наступить від 700 до 722 разів.
5.0 грн.
 
№9  Задача: 1025-9.  Рівномірний, нормальний та показниковий розподіли  Ціна: 
Вибір

Відомо математичне сподівання a і середнє квадратичне відхилення σ нормально розподіленої випадкової величини X . Знайти ймовірність попадання цієї величини в заданий інтервал (α, β), якщо a = 9, σ = 5, α = 5, β = 14. 5.0 грн.
 
Виділити всеДата: 25.10.09, задач: 9, об'єм: 9 ст., вартість: 54 грн. Переглядів: 630
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS