Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1015

Теорія статистики

Київський інститут інвестиційного менедждменту

Дата: 08.10.09, задач: 7, об'єм: 7 ст., вартість: 70 грн. Переглядів: 816

Виділити все

№1  Задача: 1015-1.  Індекси  Ціна: 
Вибір

Розрахувати індекси товарообороту, цін та фізичного обсягу продукції за даними таблиці.
Вид продукції Вартість всієї продукції в діючих цінах, гр.од. Зміна цін у звітньому році порівняно з базовим, %
1998 р. 1999 р.
A 900 700 +5
B 2000 1800 –2
C 500 620 +3
D 600 700 +1
Разом ? ?  
10.0 грн.
 
№2  Задача: 1015-2.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

Визначити середні залишки готової продукції на складах підприємства за перше півріччя
Момент 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07
Кількість шт., тис. од. 9,0 9,5 10,7 10,8 11,2 12,3 12,4
10.0 грн.
 
№3  Задача: 1015-13.  Середні величини  Ціна: 
Вибір

За допомогою статистичного спостереження одержали наступні дані про підприємства галузі:
Групи підприємств по кількості чоловік Кількість підприємств Об’єм виробництва по всій групі, тис.грн.
до 50 43 683
50–100 29 1577
100–500 9 1091
500–900 3 317
900 і більше 2 667

Визначити середній об’єм виробництва в розрахунку на одне підприємство в середньому по галузі.
10.0 грн.
 
№4  Задача: 1015-14.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

Визначити середнє та дисперсію житлової площі, яка припадає на одного члена сім’ї.
Група сімей за розміром площі 1 2 3 4 5 6 Всього
На одного члена сім’ї, м2 до 15 15–17 17–19 19–21 21–23 23–25  
Кількість сімей 102 215 304 140 92 37 ?

Розрахувати помилку вибірки та побудувати довірчий інтервал, якщо наведені дані характеризують 5%-ну вибірку з генеральної сукупності. Результати гарантувати з імовірністю 0,997.
10.0 грн.
 
№5  Задача: 1015-17.  Ряди динаміки  Ціна: 
Вибір

Динаміка заборгованості промислових підприємств регіону за короткостроковими кредитами характеризується даними:
Галузь промисловості Заборгованість на 01.01, млн. гр. од. Абсолютне збільшення заборгованості за місяць, млн. гр. од.
січень лютий березень
А 320 48 60 84
Б 510 184 118 106
В 170 18 9 7

Для кожної галузі визначте:
1) абсолютний приріст заборгованості за 1 квартал та розмір заборгованості на 1 квітня;
2) темп приросту заборгованості за 1 квартал.
10.0 грн.
 
№6  Задача: 1015-18.  Вибірковий метод  Ціна: 
Вибір

На лісовому масиві в 500 га передбачається визначити загальний запас деревини. Дослідні площі складають 0,3 га. За даними попередніх досліджень середнє квадратичне відхилення виходу деревини з площі 0,3 га склало 16 м3. Скільки дослідних площ необхідно обстежити, щоб гранична помилка з імовірністю 0,954 не перевищила 0,5 м3. 10.0 грн.
 
№7  Задача: 1015-6.  Абсолютні і відносні величини  Ціна: 
Вибір

За минулий рік капітал банківської системи збільшився в 2 рази, активи – на 120%. Визначити коефіцієнт випередження зростання активів.
За той самий період суми наданих банками короткострокових кредитів зросли в 1,5 рази, довгострокових – на 25%. Визначити коефіцієнт випередження процесу короткострокового кредитування.
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 08.10.09, задач: 7, об'єм: 7 ст., вартість: 70 грн. Переглядів: 816
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS