Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1010

Економетрія

Запорізька державна інженерна академія

Дата: 23.11.09, задач: 4, об'єм: 13 ст., вартість: 66 грн. Переглядів: 448

Виділити все

№1  Задача: 1010-1.  Парна лінійна регресія  Ціна: 
Вибір

Після кількох років роботи менеджер фірми прийняв рішення щодо збільшення грошових витрат на проведення рекламної діяльності. Статистичні дані розмірів додаткових щомісячних витрат {xi} фірми на рекламу та отриманих від цього прибутків {yi} містить таблиця:
i 1 2 3 4 5
xi 90 126 180 23 21
yi 18 36 360 48 43

Вважаючи, що розмір додаткового прибутку y лінійно залежить від додаткових витрат x на рекламу y = ax + b обчислити за методом найменших квадратів значення параметрів a та b.
Також обчислити:
а) коефіцієнт детермінації R2;
б) емпіричну дисперсію отриманого прибутку σy2;
в) загальне квадратичне відхилення f* щомісячних очікуваних прибутків від фактичних;
г) побудувати графік залежності;
д) виконати розрахунок за допомогою вбудованої функції ЛИНЕЙН();
є) перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою критерію Фішера.
14.5 грн.
 
№2  Задача: 1010-2.  Виробнича функція Кобба-Дугласа  Ціна: 
Вибір

За статистичними даними побудувати функції Кобба-Дугласа у вигляді P = cKaLb за допомогою методу найменших квадратів та за допомогою вбудованої функції ЛИНЕЙН(). Перевірити адекватність одержаної моделі за допомогою критерію Фішера.
P 2,1 3,4 8 16 18 30 32 34 35 50 36,5 8 20 10 18 ?
K 1 2 4 8 9 15 16 17 18 25 18 4 9 5 9 100
L 1 2 15 70 80 200 250 280 325 640 325 15 85 27 84 1500
32.0 грн.
 
№3  Задача: 1010-8.  Часові ряди  Ціна: 
Вибір

Вирівняти динамічний ряд, що характеризує реалізацію товарної продукції підприємства промисловості, дати оцінку рівняння регресії та спрогнозувати обсяг реалізації на 2002 рік, виходячи з наведених даних:
Показники 1997 1998 1999 2000 2001
Обсяг реалізації продукції, тис.грн. 202,3 214,8 231,3 229,0 232,0
10.0 грн.
 
№4  Задача: 1010-20.  Парна лінійна регресія  Ціна: 
Вибір

На основі даних підприємства визначити залежність обсягу виробництва від чисельності працівників виробничих підрозділів, використавши методику кореляційно-регресійного аналізу, за умови, що форма зв'язку є лінійною. Оцінити отримане рівняння регресії. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних.
Показник Порядковий номер року
1 2 3 4 5 6
Обсяг виробництва, тис.грн. 3800 4180 4205 4312 4409 4712
Середньоспискова чисельність працівників 21 23 23 24 24 26
10.0 грн.
 
Виділити всеДата: 23.11.09, задач: 4, об'єм: 13 ст., вартість: 66 грн. Переглядів: 448
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS