Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 329 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 409 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 409 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 324 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 264 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 390 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 356 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 318 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 249 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 286 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 332 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 305 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 323 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 293 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 439 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 319 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 295 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 300 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 438 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 354 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 261 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 398 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 303 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 279 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 279 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 301 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 283 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 474 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 555 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 348 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 263 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 299 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 263 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 302 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 337 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 347 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 319 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 346 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 284 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 785 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 615 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 496 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 380 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 376 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 398 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1416 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 363 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 351 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 316 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 302 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 365 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 352 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 356 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 355 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 250 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 259 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 343 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 347 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 369 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 404 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 582 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 568 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 147 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 253 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 262 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 243 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 289 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 356 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 447 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 250 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 332 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 485 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 435 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 333 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 414 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 320 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 406 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 323 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 515 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 399 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 357 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 292 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 388 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 336 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 338 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 264 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 273 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 357 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 290 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 285 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 333 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 314 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 248 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 269 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 285 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 318 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 261 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 307 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 266 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 268 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 439 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 319 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 473 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 429 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 292 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 353 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 282 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 277 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 332 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 297 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 290 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 338 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 292 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 297 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 271 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 261 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 340 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 262 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 300 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 547 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 303 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 584 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 312 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 267 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 282 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 281 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 259 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 373 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 338 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 519 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 382 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 310 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 417 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 402 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 430 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 399 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 264 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 274 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 330 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 268 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 274 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 267 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 343 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 255 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 303 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 264 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 331 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 266 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 282 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 384 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 347 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 309 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 250 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 557 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 482 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 378 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 351 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 270 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 336 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 258 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 309 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 398 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 288 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 319 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 325 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 283 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 306 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 252 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 153 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 282 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 283 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 343 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 271 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 295 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 274 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 327 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 464 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 353 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 313 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 315 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 436 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 398 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 417 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 306 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 340 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 359 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 500 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 336 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 296 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 336 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 307 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 339 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 676 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 835 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 713 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 374 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 276 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 390 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 446 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 499 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 284 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 369 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 436 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 364 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 434 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 538 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 283 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 318 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 270 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 302 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 294 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 289 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 367 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 298 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 300 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 278 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 331 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 280 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 280 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 287 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 408 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 387 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 306 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 310 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 334 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 433 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 467 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 482 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 233 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 280 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 339 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 308 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 480 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 306 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 297 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 401 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 307 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 423 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 349 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 402 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 285 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 383 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 271 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 300 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 375 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 273 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 288 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 301 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 286 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 392 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 315 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 285 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 287 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 269 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 285 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 282 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 398 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 302 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 314 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 321 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 429 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 370 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 544 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 509 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 347 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 422 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 324 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 469 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 380 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 411 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 325 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 397 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 356 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 407 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 281 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 571 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 302 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 342 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 553 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 344 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 685 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 314 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 468 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 335 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 380 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 293 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 372 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 393 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 346 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 286 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 370 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 514 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 406 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 523 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 272 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 352 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 290 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 287 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 308 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 418 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 258 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 323 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 297 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 333 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 294 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 353 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 395 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 400 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 293 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 471 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 269 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 655 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 574 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 587 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 423 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 372 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 391 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 411 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 337 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 269 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 268 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 318 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 281 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 282 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 251 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 325 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 322 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 302 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 335 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 609 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 261 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 284 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 297 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 260 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 314 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 275 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 488 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 356 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 302 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 261 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 375 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 342 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 302 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 406 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 285 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 309 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 268 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 325 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 337 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 306 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 289 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 310 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 337 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 394 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 323 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 643 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 429 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 413 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 430 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 378 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 478 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1023 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 608 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 346 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 268 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 259 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 249 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 40 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 678 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 121 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 294 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 537 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 254 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 346 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 237 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 276 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 317 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 406 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 714 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 681 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 280 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 426 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 305 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 304 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 312 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 307 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 478 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 486 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 296 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 340 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 545 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 413 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 262 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 325 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 361 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 614 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 343 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 286 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 290 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 296 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 298 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 250 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 412 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 144 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 330 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 279 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 309 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 273 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 352 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 389 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 445 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 246 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 310 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 361 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 499 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 257 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 292 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 483 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 409 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 278 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 373 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 277 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 285 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 297 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 300 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 350 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 330 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 267 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 326 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 286 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 256 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 293 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 338 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 355 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 290 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 346 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 254 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 292 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 361 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 294 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 319 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 305 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 293 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 502 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 445 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 433 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 342 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 323 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 297 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 362 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 404 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 344 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 293 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 332 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 266 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 343 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 377 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 273 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 390 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 468 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 295 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 452 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 411 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 420 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 325 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 322 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 345 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 610 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 413 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 430 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 332 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 366 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 264 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 292 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 277 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 284 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 389 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 338 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 285 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 336 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 284 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 388 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 291 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 322 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 388 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 287 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 419 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 515 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 267 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 307 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 413 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 298 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 373 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 273 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 287 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 354 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 262 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 338 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 330 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 377 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 410 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 406 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 376 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 291 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 346 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 471 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 303 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 257 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 354 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 273 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 265 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 261 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 348 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 327 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 300 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 321 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 303 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 386 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 339 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 320 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 381 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 301 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 254 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 297 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 267 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 270 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 370 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 255 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 332 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 253 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 269 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 446 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 309 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 295 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 266 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 351 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 299 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 296 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 276 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 397 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 319 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 352 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 256 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 311 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 314 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 293 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 428 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 301 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 296 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 263 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 362 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 283 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 312 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 370 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 390 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 352 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 410 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 246 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 282 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 357 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 305 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 280 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 408 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 258 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 571 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 307 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 914 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 317 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 298 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 365 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 360 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 462 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 268 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 360 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 297 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 309 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 404 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 307 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 374 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 557 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 307 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 300 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 314 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 279 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 345 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 278 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 330 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 480 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 342 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 537 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 437 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 560 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 406 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 295 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 372 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 510 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 271 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 349 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 288 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 322 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 316 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 290 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 284 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 320 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 325 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 256 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 277 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 320 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 299 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 377 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 270 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 266 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 324 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 264 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 265 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 407 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 297 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 372 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 290 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 348 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 331 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 435 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 308 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 325 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 332 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 280 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 271 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 466 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 413 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 505 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 293 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 354 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 254 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 394 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 296 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS