Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 409 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 494 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 493 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 398 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 340 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 465 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 441 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 404 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 330 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 367 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 453 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 384 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 414 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 375 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 539 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 433 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 367 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 382 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 540 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 432 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 340 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 507 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 433 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 362 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 403 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 383 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 363 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 633 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 720 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 433 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 352 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 389 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 341 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 387 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 414 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 432 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 399 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 428 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 358 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 922 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 784 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 628 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 488 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 465 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 496 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1621 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 460 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 437 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 391 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 382 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 457 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 444 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 445 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 447 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 325 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 322 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 423 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 427 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 501 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 522 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 727 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 681 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 294 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 334 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 347 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 312 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 372 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 436 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 533 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 318 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 415 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 663 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 524 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 459 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 516 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 407 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 515 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 406 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 609 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 502 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 438 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 366 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 475 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 433 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 428 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 342 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 363 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 482 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 371 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 368 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 445 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 399 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 334 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 347 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 376 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 415 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 352 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 393 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 349 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 347 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 558 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 407 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 572 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 543 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 362 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 435 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 375 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 364 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 416 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 389 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 377 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 428 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 381 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 374 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 354 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 335 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 431 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 340 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 382 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 677 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 381 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 712 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 684 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 371 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 357 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 368 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 372 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 473 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 423 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 671 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 470 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 393 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 525 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 500 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 610 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 475 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 339 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 354 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 406 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 341 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 348 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 344 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 430 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 336 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 385 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 346 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 417 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 352 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 364 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 513 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 462 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 388 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 335 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 671 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 575 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 459 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 441 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 353 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 410 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 338 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 401 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 525 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 367 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 420 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 422 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 359 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 385 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 317 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 719 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 396 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 348 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 423 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 348 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 408 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 353 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 414 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 592 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 448 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 419 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 390 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 509 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 519 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 542 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 438 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 462 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 490 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 695 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 446 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 402 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 458 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 392 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 447 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 989 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1085 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 1042 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 470 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 386 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 517 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 640 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 778 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 368 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 449 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 575 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 452 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 583 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 647 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 370 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 398 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 349 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 384 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 369 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 366 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 458 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 457 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 391 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 357 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 418 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 376 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 367 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 378 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 505 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 468 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 387 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 396 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 438 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 605 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 568 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 577 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 308 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 371 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 429 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 388 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 584 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 427 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 397 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 498 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 393 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 599 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 424 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 476 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 368 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 468 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 346 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 390 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 461 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 358 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 372 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 384 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 361 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 481 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 411 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 384 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 372 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 343 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 361 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 366 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 497 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 384 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 395 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 406 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 528 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 482 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 691 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 608 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 473 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 518 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 415 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 580 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 493 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 497 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 410 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 491 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 446 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 541 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 362 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 800 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 415 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 484 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 749 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 440 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 940 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 409 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 566 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 417 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 464 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 371 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 455 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 481 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 444 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 359 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 443 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 668 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 525 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 702 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 343 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 439 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 370 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 371 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 389 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 499 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 400 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 423 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 409 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 417 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 378 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 441 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 490 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 510 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 373 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 590 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 354 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 847 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 760 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 777 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 615 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 457 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 489 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 503 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 441 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 346 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 348 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 399 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 353 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 368 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 325 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 401 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 406 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 381 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 442 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 778 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 329 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 360 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 384 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 340 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 399 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 352 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 593 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 495 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 384 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 335 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 501 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 419 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 384 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 488 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 363 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 417 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 332 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 414 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 415 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 380 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 364 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 377 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 419 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 491 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 419 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 886 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 556 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 610 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 588 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 477 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 606 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1243 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 726 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 429 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 346 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 339 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 322 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 122 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 787 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 279 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 369 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 709 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 333 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 433 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 304 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 741 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 427 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 630 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 893 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 821 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 364 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 510 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 385 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 401 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 401 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 442 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 628 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 606 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 370 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 419 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 670 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 523 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 337 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 412 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 494 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 794 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 427 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 354 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 361 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 368 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 381 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 313 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 517 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 384 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 406 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 342 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 387 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 364 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 438 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 497 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 524 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 325 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 383 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 442 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 579 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 330 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 366 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 586 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 483 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 353 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 451 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 355 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 360 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 379 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 373 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 419 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 406 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 340 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 423 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 370 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 337 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 399 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 435 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 440 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 355 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 451 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 322 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 370 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 449 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 365 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 386 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 384 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 375 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 610 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 592 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 528 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 415 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 398 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 371 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 441 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 527 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 425 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 372 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 412 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 336 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 433 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 463 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 369 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 472 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 552 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 373 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 544 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 522 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 511 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 416 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 390 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 420 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 695 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 497 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 533 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 419 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 450 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 341 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 358 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 353 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 346 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 516 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 411 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 361 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 450 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 359 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 465 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 374 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 398 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 471 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 352 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 539 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 657 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 340 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 387 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 520 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 408 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 475 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 352 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 371 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 467 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 333 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 406 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 425 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 492 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 534 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 529 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 450 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 371 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 415 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 555 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 415 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 367 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 482 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 345 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 341 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 332 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 452 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 411 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 374 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 397 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 375 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 459 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 485 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 395 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 604 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 375 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 323 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 376 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 343 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 359 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 507 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 333 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 405 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 364 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 350 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 567 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 406 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 383 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 338 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 454 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 386 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 395 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 362 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 499 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 396 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 439 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 331 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 402 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 397 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 377 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 522 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 395 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 379 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 354 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 495 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 354 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 395 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 475 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 463 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 442 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 490 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 317 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 350 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 457 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 386 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 362 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 546 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 337 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 713 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 383 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1342 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 403 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 379 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 470 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 445 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 563 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 352 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 475 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 373 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 386 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 512 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 406 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 459 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 770 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 391 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 392 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 440 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 362 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 442 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 353 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 425 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 559 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 428 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 650 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 522 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 763 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 503 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 367 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 464 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 606 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 346 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 433 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 369 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 447 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 414 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 365 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 358 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 393 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 397 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 374 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 346 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 393 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 410 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 460 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 355 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 343 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 401 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 342 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 330 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 491 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 417 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 489 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 359 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 435 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 420 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 531 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 376 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 421 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 417 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 346 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 343 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 559 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 497 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 599 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 369 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 471 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 327 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 468 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 380 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS