Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 459 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 564 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 537 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 444 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 386 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 513 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 491 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 459 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 375 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 411 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 505 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 437 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 461 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 422 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 585 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 497 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 421 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 421 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 589 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 482 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 384 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 574 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 491 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 419 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 484 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 436 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 414 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 692 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 778 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 479 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 403 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 439 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 391 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 438 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 467 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 484 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 454 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 478 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 407 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 1020 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 874 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 722 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 549 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 541 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 553 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1756 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 524 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 484 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 436 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 430 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 512 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 517 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 497 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 497 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 370 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 371 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 470 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 477 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 553 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 586 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 813 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 732 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 418 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 378 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 390 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 359 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 424 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 477 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 584 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 360 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 459 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 762 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 577 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 510 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 590 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 453 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 581 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 451 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 674 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 548 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 482 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 416 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 519 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 482 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 490 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 383 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 417 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 549 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 412 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 413 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 497 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 449 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 380 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 393 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 420 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 462 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 397 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 443 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 393 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 394 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 645 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 449 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 627 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 604 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 407 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 483 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 416 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 407 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 459 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 444 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 429 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 480 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 432 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 416 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 401 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 385 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 491 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 379 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 426 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 756 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 426 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 763 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 889 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 432 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 398 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 445 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 422 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 522 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 467 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 769 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 518 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 442 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 570 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 552 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 671 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 520 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 394 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 400 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 465 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 392 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 393 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 387 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 474 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 383 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 426 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 407 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 462 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 400 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 412 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 584 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 561 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 438 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 383 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 785 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 643 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 503 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 490 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 403 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 450 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 383 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 454 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 580 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 407 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 473 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 478 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 408 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 431 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 363 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 846 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 442 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 393 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 469 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 397 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 459 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 400 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 460 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 671 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 531 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 496 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 449 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 557 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 568 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 594 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 494 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 529 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 568 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 760 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 499 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 440 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 506 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 433 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 495 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1092 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1164 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 1128 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 516 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 440 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 582 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 730 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 860 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 414 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 499 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 654 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 499 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 634 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 709 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 416 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 442 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 392 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 428 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 410 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 413 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 511 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 528 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 438 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 401 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 461 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 435 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 414 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 420 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 583 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 523 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 432 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 453 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 499 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 721 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 623 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 638 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 350 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 413 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 485 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 426 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 672 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 481 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 452 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 548 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 469 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 684 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 463 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 519 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 416 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 509 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 392 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 436 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 510 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 402 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 420 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 434 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 402 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 531 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 484 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 431 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 422 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 387 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 413 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 411 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 578 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 437 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 438 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 464 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 582 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 536 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 789 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 676 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 527 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 566 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 480 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 659 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 557 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 542 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 455 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 546 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 495 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 625 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 404 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 896 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 480 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 568 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 862 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 491 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 1056 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 454 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 631 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 464 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 512 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 418 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 500 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 532 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 498 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 401 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 484 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 750 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 612 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 801 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 384 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 481 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 410 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 425 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 430 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 549 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 464 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 482 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 461 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 460 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 432 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 488 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 559 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 562 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 416 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 651 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 394 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 955 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 893 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 874 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 694 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 529 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 583 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 549 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 497 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 386 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 403 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 447 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 408 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 414 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 381 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 441 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 444 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 422 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 487 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 877 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 370 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 405 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 430 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 382 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 455 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 394 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 673 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 566 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 432 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 379 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 572 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 466 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 430 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 541 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 403 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 469 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 381 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 461 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 464 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 427 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 413 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 418 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 467 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 540 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 467 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 994 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 638 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 674 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 650 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 534 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 659 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1445 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 807 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 475 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 389 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 385 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 365 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 165 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 865 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 376 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 416 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 839 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 377 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 478 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 352 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 778 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 476 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 714 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 996 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 896 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 410 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 622 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 431 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 449 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 452 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 492 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 741 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 666 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 430 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 465 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 762 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 611 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 384 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 457 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 552 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 879 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 475 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 401 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 403 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 422 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 423 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 356 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 563 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 533 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 452 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 395 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 437 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 413 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 488 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 543 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 571 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 371 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 426 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 502 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 636 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 374 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 413 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 641 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 568 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 413 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 492 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 399 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 406 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 431 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 413 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 461 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 448 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 383 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 474 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 427 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 381 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 444 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 481 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 502 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 399 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 524 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 372 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 413 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 493 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 411 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 425 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 426 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 432 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 682 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 698 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 576 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 461 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 446 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 417 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 488 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 599 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 468 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 415 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 453 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 389 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 481 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 505 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 410 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 525 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 594 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 432 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 598 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 591 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 574 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 465 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 434 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 476 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 782 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 543 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 613 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 462 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 518 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 382 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 392 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 394 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 389 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 619 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 457 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 400 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 500 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 400 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 510 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 424 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 452 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 512 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 394 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 670 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 746 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 379 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 436 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 573 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 449 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 633 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 397 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 416 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 529 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 379 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 453 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 482 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 564 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 609 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 603 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 495 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 419 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 463 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 602 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 456 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 414 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 536 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 384 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 387 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 385 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 512 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 456 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 427 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 441 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 428 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 501 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 553 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 436 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 667 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 416 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 365 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 417 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 382 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 424 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 562 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 388 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 443 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 424 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 392 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 654 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 460 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 434 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 378 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 503 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 438 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 460 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 410 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 588 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 447 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 504 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 369 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 455 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 437 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 420 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 582 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 451 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 426 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 405 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 576 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 402 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 437 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 541 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 505 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 502 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 533 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 371 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 393 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 515 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 428 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 404 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 608 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 381 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 781 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 428 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1532 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 445 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 438 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 541 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 492 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 662 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 397 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 526 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 421 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 429 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 573 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 455 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 507 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 858 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 432 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 454 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 495 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 418 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 492 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 398 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 474 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 617 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 476 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 717 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 574 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 854 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 564 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 412 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 520 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 721 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 387 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 476 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 419 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 518 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 453 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 413 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 403 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 437 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 440 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 416 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 396 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 441 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 452 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 509 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 398 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 388 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 445 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 392 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 368 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 530 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 464 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 564 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 398 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 491 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 470 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 579 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 414 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 464 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 458 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 415 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 381 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 622 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 544 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 667 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 419 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 518 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 369 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 512 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 434 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS