Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 479 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 591 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 559 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 471 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 407 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 532 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 513 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 479 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 399 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 433 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 527 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 459 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 488 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 444 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 609 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 522 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 445 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 444 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 611 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 505 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 405 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 597 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 517 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 440 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 507 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 460 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 438 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 719 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 809 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 498 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 421 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 461 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 413 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 458 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 492 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 505 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 476 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 499 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 433 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 1079 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 910 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 744 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 575 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 570 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 578 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1810 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 549 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 511 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 456 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 451 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 537 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 543 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 525 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 522 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 395 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 392 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 489 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 505 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 580 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 623 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 845 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 757 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 461 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 408 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 411 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 384 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 451 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 496 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 609 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 385 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 481 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 819 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 602 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 532 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 625 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 476 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 606 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 471 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 707 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 579 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 505 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 439 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 543 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 502 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 506 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 401 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 453 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 570 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 437 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 430 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 525 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 468 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 402 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 416 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 441 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 486 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 419 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 473 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 414 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 415 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 673 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 473 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 653 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 640 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 430 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 507 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 435 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 432 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 479 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 468 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 453 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 503 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 451 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 440 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 424 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 407 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 519 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 400 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 448 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 795 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 444 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 788 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 986 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 456 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 420 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 472 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 441 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 544 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 497 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 811 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 537 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 462 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 618 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 582 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 716 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 548 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 416 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 421 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 483 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 415 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 416 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 409 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 498 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 409 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 449 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 427 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 486 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 422 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 436 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 610 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 593 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 457 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 408 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 816 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 671 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 526 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 514 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 423 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 467 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 404 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 473 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 614 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 432 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 492 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 509 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 427 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 454 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 388 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 911 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 464 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 413 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 494 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 422 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 481 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 426 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 478 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 714 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 559 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 535 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 473 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 578 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 590 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 618 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 522 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 552 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 592 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 787 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 520 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 464 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 529 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 457 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 520 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1124 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1195 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 1158 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 539 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 462 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 616 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 758 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 888 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 436 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 523 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 682 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 522 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 672 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 731 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 435 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 462 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 415 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 447 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 434 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 437 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 534 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 556 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 458 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 424 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 484 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 458 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 435 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 442 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 613 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 544 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 457 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 477 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 533 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 755 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 650 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 661 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 373 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 440 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 508 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 449 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 692 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 504 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 472 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 567 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 490 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 714 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 486 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 543 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 436 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 530 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 413 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 456 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 541 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 422 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 439 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 464 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 418 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 551 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 508 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 455 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 445 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 405 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 432 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 432 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 600 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 459 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 458 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 491 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 609 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 560 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 833 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 697 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 550 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 586 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 504 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 701 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 592 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 564 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 475 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 568 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 517 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 643 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 426 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 934 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 499 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 600 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 903 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 515 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 1100 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 473 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 652 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 494 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 534 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 433 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 525 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 552 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 528 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 426 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 510 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 779 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 638 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 822 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 404 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 505 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 430 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 450 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 450 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 578 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 489 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 507 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 490 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 484 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 455 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 510 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 580 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 590 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 435 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 688 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 414 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 993 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 927 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 906 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 726 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 558 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 613 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 570 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 520 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 414 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 423 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 469 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 427 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 439 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 401 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 465 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 465 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 447 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 507 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 925 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 392 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 427 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 449 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 401 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 478 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 413 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 695 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 629 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 456 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 405 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 612 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 492 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 448 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 575 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 423 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 488 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 405 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 485 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 493 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 449 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 434 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 439 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 488 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 565 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 483 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 1040 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 674 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 701 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 678 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 556 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 689 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1527 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 838 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 491 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 411 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 404 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 387 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 189 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 902 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 415 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 441 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 901 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 401 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 503 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 372 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 802 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 497 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 766 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 1053 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 935 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 433 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 648 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 454 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 474 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 472 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 511 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 772 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 705 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 447 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 487 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 796 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 634 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 402 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 477 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 576 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 922 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 508 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 424 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 422 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 441 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 446 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 378 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 586 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 586 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 476 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 414 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 457 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 441 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 514 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 570 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 595 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 390 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 445 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 526 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 660 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 395 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 431 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 665 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 592 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 432 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 512 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 416 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 427 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 455 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 435 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 482 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 468 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 404 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 503 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 447 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 402 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 464 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 514 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 532 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 418 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 550 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 397 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 439 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 516 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 429 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 453 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 452 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 451 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 727 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 720 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 596 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 481 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 470 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 436 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 510 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 625 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 488 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 434 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 477 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 417 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 503 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 529 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 430 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 551 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 620 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 458 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 624 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 615 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 603 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 486 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 453 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 496 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 812 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 564 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 636 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 484 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 540 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 403 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 419 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 416 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 410 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 644 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 476 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 426 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 520 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 420 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 531 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 443 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 474 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 536 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 413 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 710 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 773 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 402 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 460 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 598 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 472 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 691 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 420 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 437 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 547 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 395 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 476 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 501 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 586 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 635 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 634 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 519 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 444 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 485 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 627 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 474 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 432 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 555 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 405 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 408 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 412 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 533 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 478 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 459 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 459 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 451 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 522 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 582 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 453 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 710 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 439 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 387 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 437 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 402 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 453 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 604 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 407 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 462 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 455 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 414 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 688 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 481 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 459 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 396 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 529 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 460 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 486 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 431 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 615 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 473 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 530 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 393 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 476 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 457 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 441 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 609 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 475 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 446 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 427 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 600 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 430 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 460 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 581 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 528 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 526 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 556 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 394 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 420 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 535 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 449 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 425 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 639 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 402 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 812 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 450 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1635 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 468 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 467 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 566 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 521 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 696 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 416 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 546 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 445 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 451 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 601 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 479 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 531 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 896 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 449 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 475 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 514 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 443 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 514 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 418 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 501 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 647 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 499 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 750 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 596 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 900 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 591 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 435 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 544 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 767 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 404 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 495 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 440 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 540 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 474 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 434 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 420 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 459 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 463 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 439 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 420 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 462 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 473 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 533 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 422 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 410 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 472 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 412 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 391 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 554 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 488 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 616 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 420 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 515 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 490 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 603 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 433 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 485 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 483 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 458 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 406 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 667 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 572 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 698 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 444 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 538 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 393 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 535 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 460 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS