Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 389 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 473 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 472 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 381 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 321 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 447 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 416 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 383 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 311 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 346 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 428 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 362 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 391 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 353 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 518 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 404 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 351 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 359 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 517 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 410 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 323 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 487 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 414 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 341 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 377 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 366 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 340 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 606 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 691 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 412 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 329 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 369 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 322 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 366 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 395 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 410 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 380 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 410 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 339 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 893 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 751 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 598 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 465 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 442 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 473 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1572 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 437 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 416 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 373 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 360 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 436 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 423 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 425 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 424 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 305 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 307 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 403 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 403 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 475 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 501 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 689 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 642 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 260 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 313 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 324 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 295 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 351 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 414 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 511 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 299 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 396 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 619 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 506 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 428 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 486 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 389 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 495 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 386 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 581 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 480 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 416 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 346 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 455 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 407 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 406 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 321 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 342 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 449 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 356 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 348 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 422 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 379 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 313 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 326 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 354 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 393 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 336 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 373 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 328 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 327 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 533 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 390 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 553 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 518 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 343 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 414 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 349 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 344 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 396 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 366 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 356 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 408 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 359 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 354 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 334 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 318 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 411 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 324 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 362 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 643 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 360 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 678 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 623 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 348 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 340 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 341 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 344 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 453 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 403 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 632 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 444 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 371 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 505 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 476 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 568 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 455 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 319 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 337 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 388 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 321 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 330 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 320 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 412 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 316 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 365 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 327 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 398 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 331 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 342 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 483 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 429 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 367 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 312 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 640 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 554 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 440 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 423 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 332 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 387 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 318 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 380 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 507 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 346 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 393 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 401 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 339 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 366 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 296 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 659 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 360 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 331 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 403 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 327 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 384 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 333 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 393 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 557 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 427 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 390 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 371 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 489 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 482 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 512 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 416 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 440 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 465 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 661 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 423 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 380 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 435 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 374 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 424 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 947 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1056 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 992 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 448 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 359 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 485 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 609 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 730 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 345 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 430 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 544 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 430 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 532 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 618 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 348 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 378 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 330 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 361 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 348 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 343 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 433 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 435 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 360 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 336 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 398 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 346 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 345 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 358 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 486 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 449 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 364 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 375 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 413 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 569 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 539 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 552 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 288 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 350 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 408 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 366 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 553 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 397 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 377 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 474 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 372 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 553 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 402 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 453 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 346 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 450 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 328 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 370 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 440 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 339 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 349 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 362 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 340 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 457 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 388 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 364 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 352 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 323 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 338 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 342 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 466 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 365 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 376 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 384 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 504 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 454 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 658 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 579 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 445 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 495 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 394 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 554 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 468 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 479 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 389 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 470 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 424 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 517 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 344 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 749 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 386 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 453 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 688 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 414 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 897 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 385 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 547 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 398 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 441 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 351 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 435 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 457 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 421 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 343 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 425 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 633 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 503 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 634 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 324 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 417 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 352 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 353 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 368 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 478 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 351 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 394 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 389 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 398 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 354 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 422 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 469 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 490 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 354 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 563 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 332 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 808 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 723 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 748 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 576 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 435 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 462 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 481 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 422 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 325 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 330 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 377 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 332 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 346 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 307 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 378 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 385 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 360 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 421 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 744 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 309 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 341 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 363 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 317 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 380 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 333 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 568 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 466 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 360 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 316 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 475 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 402 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 362 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 469 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 342 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 398 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 314 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 392 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 398 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 360 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 343 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 361 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 396 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 469 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 397 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 840 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 529 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 557 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 561 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 450 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 582 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1188 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 682 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 410 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 326 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 320 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 303 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 99 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 753 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 238 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 349 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 657 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 311 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 417 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 287 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 725 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 408 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 478 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 848 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 778 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 343 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 490 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 359 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 376 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 380 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 406 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 589 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 578 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 351 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 397 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 644 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 501 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 318 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 388 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 473 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 765 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 407 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 331 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 340 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 350 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 361 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 298 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 495 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 323 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 384 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 323 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 371 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 342 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 419 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 475 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 504 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 304 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 364 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 421 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 559 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 310 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 349 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 563 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 464 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 334 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 432 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 336 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 344 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 358 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 355 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 402 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 385 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 325 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 401 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 349 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 316 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 380 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 414 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 417 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 336 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 425 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 305 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 352 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 425 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 347 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 370 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 365 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 355 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 579 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 540 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 510 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 395 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 380 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 350 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 420 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 506 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 403 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 347 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 393 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 313 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 407 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 441 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 346 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 449 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 531 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 348 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 518 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 495 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 488 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 391 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 373 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 401 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 668 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 477 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 510 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 398 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 429 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 319 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 339 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 333 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 330 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 489 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 389 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 342 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 431 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 341 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 441 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 350 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 379 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 452 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 333 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 510 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 626 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 319 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 358 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 468 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 388 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 448 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 333 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 351 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 448 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 316 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 390 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 395 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 474 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 510 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 501 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 432 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 350 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 397 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 530 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 359 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 349 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 456 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 326 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 321 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 314 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 428 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 388 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 353 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 377 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 356 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 439 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 458 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 376 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 556 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 356 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 304 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 361 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 322 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 340 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 481 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 315 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 387 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 330 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 332 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 536 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 381 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 361 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 318 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 417 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 372 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 365 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 342 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 480 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 376 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 417 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 310 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 382 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 377 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 359 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 502 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 379 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 360 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 335 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 471 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 337 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 377 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 447 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 446 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 420 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 473 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 300 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 334 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 429 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 370 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 341 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 528 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 317 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 687 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 366 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1282 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 384 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 361 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 445 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 426 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 542 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 330 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 456 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 356 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 366 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 489 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 382 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 441 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 745 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 372 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 369 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 399 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 341 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 418 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 338 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 402 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 537 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 412 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 628 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 499 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 712 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 469 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 350 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 445 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 577 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 325 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 407 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 349 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 427 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 391 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 350 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 338 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 373 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 377 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 354 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 327 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 376 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 390 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 439 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 332 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 325 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 380 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 322 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 315 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 470 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 400 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 466 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 343 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 419 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 397 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 511 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 359 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 399 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 390 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 331 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 325 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 535 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 477 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 579 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 352 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 450 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 307 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 450 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 359 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS