Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 427 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 530 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 511 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 416 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 358 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 480 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 461 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 422 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 348 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 384 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 475 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 400 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 433 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 394 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 554 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 454 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 386 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 399 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 559 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 450 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 356 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 540 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 454 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 381 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 423 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 403 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 379 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 655 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 739 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 452 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 370 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 408 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 360 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 406 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 433 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 450 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 416 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 446 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 373 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 959 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 821 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 659 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 511 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 496 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 519 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1692 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 478 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 455 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 407 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 398 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 482 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 473 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 466 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 469 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 345 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 339 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 440 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 445 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 520 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 549 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 748 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 701 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 351 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 351 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 362 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 325 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 392 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 454 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 552 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 334 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 432 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 691 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 548 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 474 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 549 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 433 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 546 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 427 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 631 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 523 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 457 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 385 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 494 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 452 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 445 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 361 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 384 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 512 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 391 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 385 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 463 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 420 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 352 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 363 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 393 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 436 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 370 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 414 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 368 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 368 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 596 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 425 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 596 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 566 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 381 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 451 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 391 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 379 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 428 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 414 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 399 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 448 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 401 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 394 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 370 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 354 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 446 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 351 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 400 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 710 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 399 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 738 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 770 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 401 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 374 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 395 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 388 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 496 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 442 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 716 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 489 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 412 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 546 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 524 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 634 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 494 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 355 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 373 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 425 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 361 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 365 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 363 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 451 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 360 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 406 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 365 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 441 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 370 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 382 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 545 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 504 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 405 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 355 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 720 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 603 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 478 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 467 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 368 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 427 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 356 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 424 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 552 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 380 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 440 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 445 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 375 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 405 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 333 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 772 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 414 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 363 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 442 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 366 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 427 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 371 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 432 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 631 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 483 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 450 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 422 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 527 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 538 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 562 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 463 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 497 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 523 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 722 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 468 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 420 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 477 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 412 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 466 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1037 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1122 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 1073 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 492 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 406 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 546 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 663 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 823 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 385 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 467 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 602 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 476 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 601 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 675 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 389 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 412 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 368 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 402 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 382 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 386 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 482 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 482 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 409 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 376 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 436 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 395 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 388 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 396 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 534 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 491 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 404 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 415 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 465 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 640 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 587 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 605 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 327 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 391 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 452 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 405 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 623 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 457 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 424 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 522 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 423 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 627 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 442 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 493 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 391 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 490 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 363 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 412 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 484 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 379 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 395 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 404 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 377 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 501 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 437 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 404 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 391 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 365 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 386 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 384 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 540 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 403 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 415 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 425 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 554 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 504 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 724 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 637 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 501 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 539 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 443 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 606 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 521 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 517 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 428 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 511 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 463 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 568 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 383 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 830 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 443 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 523 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 805 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 460 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 981 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 425 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 597 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 435 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 482 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 387 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 472 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 502 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 467 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 377 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 460 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 702 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 574 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 730 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 359 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 458 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 387 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 396 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 408 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 518 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 433 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 451 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 433 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 437 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 395 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 453 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 510 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 536 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 387 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 622 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 372 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 899 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 809 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 818 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 648 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 486 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 509 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 520 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 459 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 360 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 365 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 417 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 371 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 386 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 341 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 418 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 427 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 396 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 460 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 822 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 347 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 378 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 405 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 356 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 418 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 370 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 634 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 536 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 405 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 350 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 533 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 440 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 401 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 513 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 381 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 438 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 349 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 434 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 434 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 399 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 382 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 395 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 445 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 510 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 439 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 924 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 592 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 636 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 618 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 494 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 626 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1334 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 757 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 449 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 364 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 356 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 343 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 140 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 825 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 317 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 386 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 767 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 352 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 455 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 322 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 759 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 448 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 666 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 926 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 850 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 384 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 583 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 401 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 421 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 420 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 464 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 675 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 636 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 390 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 440 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 713 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 566 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 359 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 428 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 518 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 829 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 448 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 374 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 379 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 383 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 396 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 330 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 537 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 450 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 425 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 359 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 407 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 383 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 456 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 517 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 543 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 339 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 401 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 463 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 608 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 351 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 384 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 603 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 504 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 369 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 467 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 371 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 376 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 395 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 389 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 437 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 421 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 358 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 450 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 389 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 352 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 413 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 457 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 459 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 371 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 472 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 339 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 389 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 465 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 382 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 400 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 398 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 393 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 641 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 651 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 548 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 433 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 418 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 386 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 459 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 553 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 439 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 390 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 430 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 349 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 451 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 483 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 388 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 493 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 569 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 387 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 562 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 552 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 531 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 437 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 411 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 443 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 738 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 513 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 562 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 438 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 465 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 360 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 373 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 369 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 359 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 555 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 425 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 377 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 475 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 376 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 485 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 390 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 417 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 490 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 368 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 580 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 689 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 355 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 404 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 547 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 424 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 545 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 370 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 387 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 483 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 352 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 425 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 443 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 515 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 573 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 553 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 469 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 390 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 434 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 570 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 431 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 384 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 507 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 360 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 361 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 351 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 479 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 430 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 392 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 415 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 395 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 474 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 508 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 411 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 626 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 393 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 342 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 393 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 356 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 382 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 524 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 358 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 422 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 388 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 369 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 605 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 432 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 403 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 354 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 476 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 405 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 423 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 379 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 522 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 416 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 452 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 344 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 423 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 413 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 396 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 542 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 426 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 395 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 375 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 534 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 373 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 415 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 497 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 482 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 463 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 508 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 339 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 370 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 478 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 404 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 378 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 571 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 353 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 743 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 400 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1421 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 424 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 404 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 502 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 466 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 588 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 371 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 499 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 391 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 407 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 532 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 427 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 479 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 803 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 408 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 420 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 469 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 377 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 464 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 376 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 446 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 579 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 448 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 676 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 542 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 814 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 531 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 389 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 488 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 643 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 355 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 450 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 386 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 476 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 431 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 381 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 374 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 408 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 412 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 394 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 364 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 409 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 428 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 477 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 372 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 356 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 424 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 359 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 343 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 509 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 437 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 525 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 373 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 454 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 436 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 554 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 392 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 438 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 434 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 363 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 358 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 583 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 517 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 624 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 387 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 488 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 344 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 486 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 409 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS