Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 363 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 445 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 444 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 357 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 298 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 424 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 389 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 354 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 286 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 322 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 389 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 339 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 364 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 326 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 481 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 359 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 322 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 336 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 480 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 389 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 296 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 445 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 380 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 314 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 320 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 340 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 312 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 534 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 600 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 384 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 303 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 340 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 296 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 341 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 368 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 382 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 355 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 378 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 316 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 841 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 680 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 554 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 428 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 416 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 441 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1504 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 402 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 389 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 346 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 336 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 401 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 392 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 394 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 397 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 283 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 285 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 381 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 380 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 425 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 462 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 622 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 611 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 215 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 292 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 301 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 268 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 326 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 390 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 487 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 278 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 367 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 573 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 478 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 382 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 455 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 361 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 451 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 357 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 551 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 450 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 395 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 322 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 418 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 374 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 381 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 301 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 312 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 399 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 328 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 319 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 386 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 356 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 280 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 304 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 329 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 359 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 310 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 350 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 302 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 302 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 486 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 361 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 511 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 484 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 324 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 389 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 319 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 311 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 374 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 334 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 327 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 379 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 332 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 328 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 310 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 293 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 383 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 299 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 340 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 592 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 339 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 632 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 502 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 310 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 315 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 318 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 302 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 424 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 378 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 584 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 418 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 343 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 471 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 440 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 509 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 431 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 296 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 314 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 363 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 296 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 307 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 295 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 382 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 288 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 339 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 297 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 366 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 303 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 316 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 440 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 396 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 341 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 287 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 602 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 521 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 414 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 385 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 310 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 364 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 292 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 349 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 462 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 318 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 360 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 371 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 313 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 340 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 276 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 261 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 311 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 312 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 373 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 304 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 338 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 307 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 367 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 519 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 396 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 354 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 348 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 467 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 436 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 466 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 356 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 387 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 411 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 591 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 372 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 333 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 381 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 339 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 374 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 854 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 993 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 884 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 411 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 313 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 432 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 504 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 663 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 316 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 404 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 490 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 401 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 473 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 581 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 320 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 351 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 305 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 334 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 326 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 320 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 400 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 392 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 334 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 311 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 376 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 317 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 318 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 333 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 445 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 416 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 341 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 345 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 382 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 486 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 511 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 523 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 263 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 320 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 383 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 343 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 516 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 355 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 335 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 443 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 348 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 475 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 379 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 431 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 325 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 420 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 303 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 340 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 414 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 310 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 323 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 339 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 318 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 425 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 359 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 331 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 327 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 303 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 318 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 315 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 441 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 338 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 350 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 357 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 473 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 418 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 602 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 554 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 389 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 470 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 369 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 525 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 417 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 451 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 364 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 442 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 401 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 468 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 321 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 682 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 354 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 396 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 614 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 388 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 777 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 359 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 523 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 374 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 418 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 328 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 409 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 433 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 383 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 320 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 402 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 562 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 459 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 572 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 303 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 392 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 322 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 325 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 348 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 457 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 290 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 357 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 336 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 369 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 331 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 397 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 437 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 452 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 329 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 536 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 308 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 726 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 651 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 656 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 485 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 409 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 427 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 448 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 397 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 300 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 307 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 353 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 311 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 318 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 284 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 355 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 355 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 337 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 389 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 685 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 287 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 312 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 337 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 293 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 346 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 307 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 534 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 419 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 337 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 292 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 435 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 377 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 340 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 442 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 318 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 353 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 294 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 365 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 372 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 339 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 323 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 339 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 372 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 436 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 365 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 740 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 478 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 488 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 501 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 417 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 537 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1112 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 651 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 382 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 300 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 294 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 281 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 76 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 718 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 191 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 325 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 608 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 285 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 389 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 268 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 687 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 366 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 444 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 794 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 738 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 318 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 465 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 336 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 349 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 349 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 349 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 549 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 521 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 328 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 373 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 594 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 467 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 291 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 361 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 423 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 680 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 379 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 307 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 321 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 329 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 335 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 275 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 467 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 247 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 358 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 306 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 336 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 317 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 391 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 442 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 478 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 279 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 344 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 397 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 536 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 280 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 324 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 527 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 440 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 313 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 413 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 308 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 321 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 330 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 330 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 380 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 362 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 302 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 373 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 325 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 295 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 330 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 385 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 394 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 314 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 386 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 276 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 319 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 405 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 327 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 348 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 338 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 327 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 547 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 499 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 479 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 375 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 355 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 325 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 393 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 456 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 378 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 326 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 370 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 293 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 385 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 414 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 320 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 419 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 506 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 326 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 491 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 455 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 452 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 359 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 349 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 379 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 645 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 445 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 473 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 367 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 397 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 298 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 316 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 309 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 310 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 436 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 370 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 319 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 403 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 315 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 414 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 325 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 355 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 423 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 315 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 465 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 569 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 300 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 340 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 441 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 364 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 418 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 305 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 324 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 377 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 294 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 367 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 367 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 414 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 451 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 449 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 408 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 318 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 376 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 507 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 334 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 323 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 427 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 305 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 285 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 290 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 389 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 365 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 330 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 352 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 331 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 418 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 377 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 350 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 446 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 330 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 279 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 326 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 302 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 314 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 432 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 292 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 359 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 291 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 306 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 488 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 356 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 331 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 295 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 382 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 328 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 337 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 319 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 439 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 355 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 387 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 290 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 349 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 348 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 333 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 471 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 339 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 336 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 299 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 423 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 311 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 350 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 411 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 422 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 386 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 445 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 277 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 309 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 389 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 347 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 318 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 486 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 292 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 627 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 333 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1097 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 361 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 331 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 407 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 399 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 498 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 303 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 404 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 328 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 342 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 452 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 349 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 409 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 660 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 349 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 342 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 354 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 313 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 387 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 314 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 370 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 505 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 379 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 581 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 474 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 641 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 450 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 322 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 415 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 548 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 304 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 382 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 326 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 379 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 355 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 325 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 315 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 354 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 358 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 324 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 308 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 354 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 360 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 415 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 305 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 297 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 357 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 303 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 294 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 449 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 374 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 415 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 324 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 394 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 365 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 478 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 331 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 364 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 370 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 313 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 303 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 507 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 452 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 542 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 325 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 425 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 286 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 426 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 336 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS