Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 349 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 428 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 430 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 343 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 277 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 403 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 375 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 332 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 270 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 301 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 366 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 321 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 345 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 309 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 465 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 338 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 309 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 316 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 460 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 371 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 274 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 425 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 348 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 295 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 302 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 324 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 297 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 506 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 573 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 366 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 282 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 320 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 280 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 321 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 351 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 364 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 337 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 364 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 297 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 815 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 648 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 531 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 397 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 392 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 417 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1462 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 384 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 368 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 329 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 319 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 384 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 369 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 375 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 379 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 263 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 271 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 359 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 365 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 390 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 439 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 603 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 586 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 186 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 271 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 277 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 256 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 305 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 374 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 464 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 261 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 349 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 536 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 459 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 361 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 432 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 341 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 427 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 339 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 535 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 430 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 375 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 309 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 403 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 355 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 360 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 277 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 290 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 377 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 308 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 299 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 356 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 334 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 263 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 286 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 308 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 338 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 290 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 325 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 282 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 284 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 465 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 338 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 492 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 459 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 304 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 370 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 303 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 294 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 349 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 313 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 309 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 356 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 310 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 313 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 288 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 275 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 360 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 278 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 319 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 564 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 318 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 599 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 439 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 292 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 299 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 296 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 278 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 404 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 355 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 554 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 399 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 324 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 448 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 422 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 472 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 417 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 281 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 293 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 345 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 282 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 289 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 280 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 362 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 269 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 319 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 280 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 349 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 287 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 298 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 414 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 374 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 323 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 266 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 584 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 504 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 395 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 371 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 286 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 349 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 277 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 331 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 440 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 304 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 338 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 348 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 297 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 323 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 263 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 220 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 297 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 298 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 359 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 287 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 314 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 292 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 349 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 485 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 377 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 339 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 333 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 452 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 415 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 443 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 331 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 358 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 381 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 547 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 349 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 314 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 358 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 321 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 357 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 752 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 915 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 781 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 393 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 291 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 409 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 467 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 563 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 301 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 391 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 463 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 384 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 452 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 556 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 306 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 335 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 291 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 320 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 313 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 307 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 386 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 365 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 315 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 296 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 358 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 299 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 303 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 310 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 429 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 401 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 324 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 328 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 356 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 456 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 496 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 506 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 248 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 300 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 357 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 324 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 498 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 331 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 313 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 423 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 326 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 450 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 364 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 416 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 304 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 402 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 288 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 319 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 394 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 293 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 303 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 320 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 302 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 410 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 331 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 310 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 305 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 285 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 299 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 298 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 423 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 318 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 333 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 342 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 451 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 399 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 568 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 528 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 364 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 453 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 349 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 503 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 397 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 429 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 342 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 422 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 378 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 442 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 300 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 619 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 332 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 370 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 587 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 367 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 733 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 331 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 499 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 351 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 398 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 313 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 389 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 416 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 369 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 305 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 385 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 542 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 439 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 550 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 290 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 370 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 306 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 305 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 327 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 435 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 275 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 341 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 315 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 352 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 313 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 371 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 413 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 428 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 308 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 518 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 288 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 690 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 616 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 630 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 462 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 392 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 413 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 431 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 380 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 285 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 285 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 338 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 295 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 299 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 268 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 341 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 339 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 321 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 366 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 651 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 273 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 300 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 316 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 278 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 331 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 293 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 510 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 400 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 321 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 277 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 406 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 359 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 323 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 426 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 304 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 334 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 279 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 346 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 355 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 321 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 307 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 326 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 356 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 420 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 341 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 709 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 453 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 456 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 468 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 395 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 518 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1060 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 626 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 363 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 281 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 274 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 265 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 54 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 693 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 161 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 307 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 568 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 271 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 367 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 252 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 663 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 344 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 423 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 754 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 701 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 298 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 441 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 321 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 325 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 335 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 327 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 504 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 506 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 314 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 359 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 567 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 436 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 275 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 347 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 407 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 638 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 358 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 298 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 303 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 311 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 312 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 265 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 449 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 197 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 344 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 290 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 323 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 294 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 373 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 415 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 464 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 260 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 327 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 376 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 515 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 271 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 308 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 505 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 424 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 291 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 389 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 292 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 302 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 314 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 317 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 366 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 345 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 285 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 345 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 305 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 277 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 307 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 359 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 373 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 300 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 365 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 266 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 306 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 377 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 307 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 336 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 327 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 310 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 520 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 470 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 453 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 357 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 340 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 314 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 376 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 428 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 360 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 307 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 346 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 282 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 365 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 392 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 300 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 406 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 490 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 309 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 472 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 433 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 436 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 340 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 335 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 360 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 629 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 430 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 450 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 352 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 381 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 278 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 304 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 292 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 295 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 414 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 355 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 302 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 387 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 301 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 401 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 308 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 338 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 408 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 299 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 434 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 541 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 282 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 322 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 425 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 345 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 396 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 290 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 304 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 366 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 279 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 355 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 348 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 391 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 428 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 426 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 392 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 306 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 361 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 489 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 319 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 308 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 371 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 288 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 277 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 275 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 370 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 347 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 315 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 334 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 316 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 403 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 354 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 332 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 407 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 317 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 266 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 315 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 283 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 292 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 404 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 271 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 346 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 270 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 287 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 465 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 326 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 312 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 280 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 368 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 315 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 317 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 294 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 421 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 336 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 372 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 272 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 330 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 332 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 314 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 449 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 322 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 317 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 282 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 400 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 297 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 330 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 389 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 406 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 369 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 428 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 259 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 296 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 372 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 322 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 295 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 456 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 275 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 608 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 319 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1021 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 335 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 315 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 389 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 379 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 479 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 283 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 381 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 313 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 328 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 436 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 325 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 393 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 626 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 332 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 316 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 333 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 295 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 365 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 297 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 346 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 493 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 364 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 557 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 456 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 599 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 430 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 311 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 395 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 525 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 288 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 363 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 307 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 349 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 335 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 306 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 299 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 336 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 340 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 308 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 291 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 336 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 336 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 399 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 283 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 283 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 340 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 285 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 279 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 432 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 357 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 389 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 308 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 367 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 349 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 458 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 319 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 345 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 350 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 292 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 288 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 487 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 436 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 524 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 308 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 372 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 267 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 409 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 315 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS