Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 479 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 589 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 559 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 471 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 407 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 531 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 512 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 478 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 398 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 432 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 526 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 458 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 487 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 444 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 609 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 522 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 444 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 444 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 610 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 505 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 404 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 597 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 517 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 440 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 506 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 460 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 438 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 718 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 806 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 498 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 421 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 460 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 413 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 458 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 491 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 504 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 476 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 498 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 432 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 1078 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 910 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 743 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 574 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 570 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 578 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1808 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 549 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 510 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 456 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 450 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 536 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 543 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 523 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 522 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 394 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 392 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 489 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 503 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 579 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 623 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 844 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 756 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 457 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 407 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 411 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 384 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 451 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 496 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 609 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 385 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 480 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 817 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 602 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 531 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 625 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 476 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 604 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 471 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 705 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 576 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 505 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 439 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 542 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 500 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 506 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 400 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 452 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 569 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 437 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 429 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 523 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 467 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 401 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 415 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 439 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 485 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 418 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 473 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 412 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 415 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 673 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 472 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 651 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 638 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 429 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 507 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 434 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 432 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 479 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 467 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 451 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 502 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 450 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 440 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 422 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 407 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 519 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 400 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 447 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 792 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 443 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 787 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 981 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 456 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 419 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 471 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 441 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 543 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 496 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 809 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 537 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 462 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 617 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 581 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 715 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 548 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 415 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 421 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 482 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 415 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 415 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 408 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 498 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 409 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 449 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 427 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 485 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 421 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 435 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 608 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 591 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 457 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 408 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 814 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 670 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 525 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 513 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 423 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 466 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 404 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 473 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 614 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 431 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 492 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 508 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 426 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 453 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 388 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 908 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 463 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 412 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 493 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 421 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 480 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 425 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 478 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 712 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 558 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 535 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 473 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 576 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 589 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 617 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 521 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 552 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 591 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 786 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 520 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 463 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 528 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 456 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 519 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1123 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1194 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 1157 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 539 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 460 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 616 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 755 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 886 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 435 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 523 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 682 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 521 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 671 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 730 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 434 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 462 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 414 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 447 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 433 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 436 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 533 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 554 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 457 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 423 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 483 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 458 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 434 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 441 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 612 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 543 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 457 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 476 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 533 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 754 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 649 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 660 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 372 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 439 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 507 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 448 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 690 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 503 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 471 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 567 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 489 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 714 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 485 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 542 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 435 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 529 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 412 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 455 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 540 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 421 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 439 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 463 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 418 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 550 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 507 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 455 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 444 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 404 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 432 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 431 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 598 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 457 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 457 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 491 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 608 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 558 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 832 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 696 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 550 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 586 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 503 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 700 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 590 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 564 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 474 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 567 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 516 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 643 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 426 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 934 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 499 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 599 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 903 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 515 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 1097 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 473 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 651 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 492 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 532 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 432 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 524 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 552 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 527 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 425 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 509 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 777 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 638 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 822 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 404 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 504 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 429 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 449 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 449 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 578 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 488 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 507 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 490 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 484 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 454 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 510 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 580 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 590 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 435 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 687 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 413 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 992 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 925 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 905 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 723 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 558 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 613 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 570 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 518 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 414 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 423 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 469 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 427 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 439 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 400 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 465 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 465 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 446 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 506 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 922 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 392 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 426 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 448 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 401 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 477 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 411 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 694 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 629 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 456 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 405 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 610 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 492 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 448 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 574 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 422 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 487 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 403 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 483 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 492 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 449 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 434 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 439 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 487 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 565 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 482 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 1040 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 673 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 700 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 678 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 555 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 688 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1523 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 837 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 491 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 410 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 404 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 386 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 188 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 902 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 410 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 441 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 899 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 401 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 502 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 372 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 802 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 496 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 765 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 1036 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 933 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 432 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 647 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 453 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 473 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 471 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 510 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 768 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 703 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 447 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 487 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 792 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 633 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 401 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 476 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 575 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 922 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 507 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 422 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 421 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 440 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 445 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 376 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 586 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 582 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 475 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 414 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 456 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 440 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 513 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 568 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 594 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 390 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 445 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 525 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 660 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 394 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 430 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 665 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 590 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 431 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 511 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 415 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 426 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 454 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 433 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 481 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 467 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 403 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 503 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 446 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 401 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 464 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 514 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 531 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 417 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 549 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 395 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 439 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 516 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 428 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 453 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 451 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 451 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 726 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 720 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 595 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 481 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 469 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 435 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 510 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 623 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 487 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 433 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 476 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 416 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 502 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 528 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 430 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 550 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 619 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 457 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 623 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 614 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 603 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 485 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 453 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 496 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 810 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 564 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 635 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 483 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 538 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 401 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 418 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 415 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 409 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 643 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 476 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 425 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 519 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 419 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 530 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 442 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 473 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 536 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 412 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 706 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 772 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 401 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 459 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 597 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 472 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 690 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 419 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 436 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 546 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 394 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 475 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 500 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 585 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 632 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 631 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 518 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 443 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 484 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 626 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 473 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 431 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 555 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 404 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 407 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 411 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 532 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 478 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 457 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 458 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 450 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 521 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 581 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 452 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 707 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 439 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 386 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 436 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 401 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 452 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 603 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 406 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 462 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 454 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 413 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 686 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 480 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 458 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 394 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 528 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 459 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 485 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 430 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 613 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 473 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 530 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 391 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 476 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 457 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 440 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 608 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 474 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 445 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 426 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 599 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 427 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 459 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 580 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 527 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 526 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 555 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 393 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 419 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 534 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 449 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 424 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 638 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 401 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 811 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 449 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1629 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 468 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 466 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 566 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 521 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 695 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 416 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 545 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 444 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 450 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 600 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 479 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 531 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 894 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 448 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 474 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 514 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 443 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 514 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 418 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 500 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 646 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 499 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 748 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 596 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 900 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 591 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 435 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 544 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 766 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 404 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 494 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 440 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 540 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 473 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 434 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 419 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 459 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 462 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 439 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 420 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 460 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 472 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 533 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 421 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 410 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 471 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 412 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 390 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 552 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 487 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 614 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 419 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 515 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 489 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 603 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 432 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 484 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 482 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 456 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 406 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 665 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 571 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 696 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 443 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 537 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 393 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 534 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 459 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS