Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 369 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 452 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 451 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 362 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 301 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 429 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 394 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 362 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 290 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 325 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 397 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 343 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 367 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 332 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 490 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 362 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 324 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 341 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 489 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 392 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 298 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 466 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 386 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 318 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 339 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 343 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 320 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 565 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 659 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 389 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 308 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 345 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 302 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 343 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 372 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 386 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 360 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 380 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 321 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 858 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 699 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 562 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 437 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 419 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 450 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1534 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 406 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 395 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 348 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 340 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 405 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 397 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 398 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 402 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 284 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 286 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 383 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 385 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 449 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 475 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 642 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 623 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 226 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 294 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 303 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 272 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 331 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 393 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 493 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 282 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 372 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 589 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 485 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 391 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 462 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 367 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 470 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 366 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 558 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 456 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 397 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 327 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 428 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 379 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 385 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 304 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 316 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 405 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 331 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 328 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 395 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 359 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 288 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 308 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 334 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 370 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 317 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 353 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 309 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 307 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 492 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 366 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 532 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 498 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 326 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 392 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 327 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 318 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 378 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 338 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 333 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 383 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 338 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 332 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 314 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 297 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 386 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 302 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 343 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 606 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 342 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 643 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 544 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 315 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 320 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 322 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 315 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 429 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 384 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 595 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 425 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 351 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 482 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 447 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 533 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 438 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 300 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 318 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 366 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 300 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 310 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 299 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 389 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 292 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 344 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 307 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 371 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 309 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 322 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 455 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 404 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 346 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 292 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 620 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 531 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 419 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 395 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 314 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 367 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 296 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 352 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 475 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 325 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 371 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 380 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 319 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 346 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 279 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 284 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 325 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 314 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 379 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 307 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 346 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 310 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 371 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 532 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 404 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 361 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 354 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 471 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 449 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 483 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 372 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 404 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 432 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 623 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 386 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 348 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 400 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 350 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 394 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 894 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1027 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 950 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 422 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 323 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 448 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 573 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 690 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 325 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 411 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 502 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 407 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 476 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 591 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 325 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 359 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 310 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 341 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 328 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 323 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 408 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 399 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 335 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 313 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 378 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 326 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 322 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 335 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 450 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 426 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 345 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 349 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 389 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 507 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 515 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 530 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 267 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 325 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 386 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 346 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 524 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 365 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 340 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 454 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 351 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 505 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 383 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 435 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 327 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 426 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 306 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 350 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 421 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 316 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 326 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 344 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 322 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 430 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 367 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 341 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 332 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 307 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 320 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 322 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 446 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 346 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 353 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 363 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 480 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 426 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 629 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 562 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 392 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 474 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 370 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 535 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 446 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 454 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 370 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 447 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 404 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 481 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 326 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 701 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 362 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 419 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 647 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 394 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 809 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 361 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 526 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 379 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 421 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 333 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 414 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 438 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 394 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 324 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 404 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 589 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 469 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 585 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 306 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 396 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 329 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 331 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 350 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 460 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 298 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 368 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 343 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 379 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 333 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 399 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 449 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 465 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 331 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 541 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 313 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 753 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 676 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 681 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 529 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 413 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 435 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 460 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 401 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 306 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 310 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 359 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 313 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 320 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 288 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 360 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 360 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 340 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 404 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 709 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 291 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 318 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 342 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 297 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 352 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 315 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 540 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 431 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 343 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 295 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 446 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 381 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 343 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 448 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 320 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 367 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 296 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 371 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 377 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 341 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 327 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 341 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 375 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 450 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 374 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 779 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 491 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 518 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 525 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 422 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 544 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1130 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 661 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 388 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 308 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 299 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 283 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 79 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 730 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 199 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 328 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 626 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 289 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 392 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 270 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 705 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 374 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 459 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 807 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 745 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 324 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 467 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 342 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 356 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 357 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 356 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 567 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 534 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 331 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 377 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 610 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 479 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 295 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 368 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 436 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 722 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 382 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 313 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 323 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 331 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 342 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 276 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 472 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 273 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 361 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 307 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 339 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 321 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 392 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 449 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 482 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 285 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 346 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 402 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 539 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 286 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 328 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 538 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 447 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 315 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 415 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 311 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 323 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 335 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 337 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 382 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 366 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 304 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 380 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 329 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 297 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 334 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 391 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 396 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 317 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 392 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 284 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 332 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 409 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 329 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 351 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 342 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 331 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 556 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 509 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 484 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 377 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 360 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 330 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 402 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 470 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 381 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 327 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 373 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 294 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 388 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 417 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 323 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 422 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 508 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 331 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 498 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 465 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 463 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 371 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 354 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 381 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 649 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 457 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 487 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 374 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 401 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 301 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 323 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 311 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 311 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 447 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 371 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 324 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 413 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 318 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 424 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 329 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 356 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 431 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 317 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 483 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 585 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 301 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 342 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 447 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 367 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 424 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 312 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 332 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 392 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 296 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 369 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 373 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 456 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 470 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 459 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 411 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 329 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 377 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 508 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 338 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 327 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 433 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 307 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 297 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 293 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 401 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 367 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 335 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 354 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 334 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 420 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 408 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 356 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 483 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 332 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 286 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 337 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 303 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 316 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 445 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 295 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 369 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 303 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 309 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 504 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 361 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 339 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 298 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 388 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 338 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 343 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 321 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 446 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 360 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 393 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 293 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 355 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 358 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 337 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 482 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 352 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 339 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 308 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 439 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 316 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 355 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 423 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 426 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 390 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 449 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 282 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 309 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 392 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 348 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 324 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 495 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 296 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 646 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 344 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1164 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 364 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 339 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 419 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 405 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 509 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 306 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 420 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 333 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 343 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 462 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 352 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 416 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 693 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 352 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 349 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 370 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 321 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 393 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 317 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 380 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 515 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 388 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 598 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 477 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 668 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 452 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 327 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 421 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 558 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 309 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 384 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 328 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 393 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 359 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 332 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 318 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 356 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 360 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 331 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 310 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 356 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 367 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 420 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 310 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 302 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 358 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 306 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 298 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 450 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 379 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 433 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 324 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 396 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 369 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 491 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 340 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 374 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 373 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 313 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 306 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 511 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 455 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 552 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 332 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 431 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 290 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 426 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 339 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS