Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 329 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 411 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 410 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 325 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 265 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 391 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 356 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 318 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 250 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 287 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 333 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 306 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 323 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 294 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 443 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 319 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 295 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 300 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 440 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 356 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 262 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 401 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 304 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 280 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 280 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 302 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 284 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 477 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 556 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 349 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 264 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 300 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 263 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 303 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 337 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 349 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 322 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 346 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 284 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 788 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 620 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 498 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 381 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 377 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 400 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1421 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 364 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 352 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 316 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 302 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 366 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 353 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 356 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 355 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 251 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 260 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 343 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 348 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 370 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 404 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 583 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 569 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 151 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 255 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 263 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 244 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 290 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 357 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 449 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 250 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 332 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 488 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 436 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 334 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 415 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 321 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 407 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 324 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 518 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 401 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 358 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 293 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 389 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 336 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 339 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 264 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 274 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 358 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 290 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 286 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 335 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 315 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 249 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 271 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 287 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 318 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 262 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 308 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 267 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 269 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 439 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 319 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 476 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 432 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 293 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 353 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 282 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 277 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 332 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 298 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 291 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 339 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 292 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 298 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 272 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 262 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 341 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 262 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 302 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 550 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 304 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 584 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 317 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 267 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 284 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 282 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 259 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 373 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 339 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 522 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 383 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 311 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 418 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 403 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 435 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 399 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 264 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 275 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 331 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 269 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 276 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 268 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 345 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 256 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 304 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 265 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 332 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 267 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 282 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 384 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 351 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 309 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 251 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 560 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 484 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 378 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 352 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 271 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 337 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 259 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 310 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 401 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 288 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 319 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 328 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 283 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 308 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 253 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 159 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 283 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 284 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 344 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 272 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 296 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 274 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 329 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 466 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 354 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 314 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 317 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 437 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 400 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 418 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 307 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 340 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 361 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 501 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 337 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 296 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 337 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 308 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 340 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 677 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 835 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 715 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 375 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 276 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 391 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 449 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 500 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 285 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 370 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 438 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 364 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 434 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 539 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 284 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 319 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 271 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 303 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 295 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 290 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 368 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 305 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 301 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 279 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 331 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 280 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 280 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 288 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 408 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 388 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 308 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 311 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 335 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 435 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 468 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 483 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 233 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 281 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 340 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 309 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 481 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 308 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 298 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 402 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 308 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 427 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 350 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 403 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 286 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 384 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 271 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 301 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 377 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 274 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 289 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 301 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 287 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 392 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 316 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 286 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 288 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 270 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 286 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 283 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 401 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 303 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 315 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 322 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 430 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 373 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 546 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 509 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 348 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 423 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 325 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 473 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 381 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 412 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 326 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 400 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 357 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 409 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 282 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 573 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 302 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 344 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 554 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 345 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 686 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 315 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 472 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 335 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 382 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 294 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 374 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 395 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 348 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 286 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 371 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 516 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 409 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 525 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 272 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 353 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 291 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 287 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 311 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 419 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 259 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 324 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 298 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 334 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 295 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 353 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 395 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 401 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 293 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 484 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 270 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 656 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 576 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 589 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 425 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 373 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 392 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 416 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 350 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 270 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 269 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 318 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 282 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 282 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 253 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 327 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 323 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 302 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 337 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 612 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 262 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 284 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 298 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 262 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 314 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 277 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 489 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 356 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 304 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 262 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 376 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 343 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 303 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 409 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 287 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 311 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 269 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 328 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 338 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 306 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 290 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 310 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 338 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 399 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 324 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 644 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 430 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 414 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 430 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 378 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 482 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1026 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 609 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 348 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 269 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 259 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 249 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 40 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 679 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 124 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 295 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 540 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 255 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 348 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 238 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 277 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 320 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 407 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 714 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 683 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 281 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 427 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 306 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 305 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 313 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 308 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 479 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 487 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 297 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 341 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 547 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 414 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 263 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 327 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 365 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 615 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 343 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 286 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 290 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 296 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 298 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 250 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 412 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 147 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 330 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 280 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 310 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 273 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 352 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 392 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 445 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 246 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 310 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 362 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 500 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 257 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 293 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 483 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 409 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 278 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 373 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 277 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 286 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 298 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 300 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 350 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 330 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 267 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 327 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 287 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 256 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 293 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 338 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 356 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 290 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 346 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 254 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 293 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 361 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 294 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 319 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 309 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 293 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 503 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 446 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 433 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 342 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 323 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 297 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 363 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 405 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 344 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 293 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 332 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 266 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 344 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 377 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 274 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 390 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 468 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 295 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 454 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 412 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 420 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 325 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 323 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 345 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 610 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 413 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 431 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 332 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 366 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 264 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 292 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 277 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 284 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 390 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 338 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 285 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 338 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 284 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 390 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 291 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 322 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 388 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 287 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 419 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 515 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 267 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 307 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 414 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 298 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 374 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 274 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 288 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 354 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 262 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 338 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 330 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 377 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 411 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 408 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 376 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 291 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 346 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 473 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 303 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 257 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 356 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 273 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 265 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 261 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 351 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 328 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 300 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 321 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 303 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 386 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 339 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 320 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 381 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 301 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 255 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 297 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 267 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 270 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 370 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 256 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 333 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 254 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 271 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 446 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 310 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 296 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 268 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 351 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 299 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 296 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 276 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 400 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 319 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 353 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 257 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 312 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 314 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 293 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 429 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 301 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 296 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 263 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 362 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 284 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 312 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 371 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 390 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 352 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 410 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 246 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 282 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 357 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 306 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 280 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 412 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 258 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 574 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 308 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 914 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 319 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 299 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 365 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 360 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 463 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 268 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 361 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 298 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 310 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 405 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 308 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 375 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 559 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 308 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 300 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 314 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 279 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 345 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 279 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 332 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 480 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 346 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 538 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 439 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 562 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 406 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 295 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 374 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 511 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 271 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 350 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 288 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 322 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 317 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 290 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 284 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 320 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 325 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 256 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 277 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 320 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 301 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 378 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 270 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 266 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 324 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 264 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 265 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 409 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 298 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 372 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 290 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 349 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 331 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 438 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 308 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 325 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 332 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 280 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 271 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 468 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 414 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 505 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 293 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 354 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 254 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 395 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 296 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS