Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 460 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 565 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 540 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 446 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 386 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 514 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 492 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 462 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 378 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 412 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 508 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 439 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 462 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 425 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 586 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 500 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 423 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 422 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 591 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 484 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 387 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 574 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 492 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 419 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 487 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 438 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 417 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 693 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 779 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 481 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 405 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 439 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 392 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 441 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 467 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 487 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 454 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 480 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 408 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 1023 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 876 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 727 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 552 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 544 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 555 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1759 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 525 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 486 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 438 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 431 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 513 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 520 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 501 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 498 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 371 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 374 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 471 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 480 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 555 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 587 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 816 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 733 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 420 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 380 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 391 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 361 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 425 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 479 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 585 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 361 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 461 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 767 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 579 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 512 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 594 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 455 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 582 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 452 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 676 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 552 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 484 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 417 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 520 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 485 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 491 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 384 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 418 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 550 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 416 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 414 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 498 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 452 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 382 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 393 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 421 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 465 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 399 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 445 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 393 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 397 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 647 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 452 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 628 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 607 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 408 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 485 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 419 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 408 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 460 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 445 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 430 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 481 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 434 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 419 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 403 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 387 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 494 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 381 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 427 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 758 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 428 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 764 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 895 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 434 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 399 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 447 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 422 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 522 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 471 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 771 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 520 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 443 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 574 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 556 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 672 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 522 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 395 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 402 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 465 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 392 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 393 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 388 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 476 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 385 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 426 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 408 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 466 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 404 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 415 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 585 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 564 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 440 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 383 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 787 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 645 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 505 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 493 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 407 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 452 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 383 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 455 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 583 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 409 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 476 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 482 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 409 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 433 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 363 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 850 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 443 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 396 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 471 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 397 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 462 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 402 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 463 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 674 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 533 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 499 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 451 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 558 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 568 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 595 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 496 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 530 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 570 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 761 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 501 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 443 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 508 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 437 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 495 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1095 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1164 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 1130 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 516 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 443 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 584 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 733 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 863 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 415 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 500 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 654 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 502 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 635 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 710 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 419 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 443 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 393 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 430 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 412 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 414 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 514 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 531 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 439 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 404 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 462 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 439 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 415 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 422 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 584 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 525 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 433 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 454 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 501 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 724 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 624 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 639 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 352 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 416 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 487 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 428 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 673 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 481 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 453 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 549 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 473 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 687 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 466 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 521 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 418 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 513 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 392 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 437 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 513 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 404 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 422 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 439 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 403 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 532 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 486 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 433 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 424 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 387 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 415 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 411 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 582 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 438 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 440 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 465 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 583 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 539 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 791 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 677 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 529 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 567 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 482 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 663 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 561 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 544 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 456 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 546 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 498 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 627 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 404 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 899 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 481 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 569 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 865 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 493 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 1059 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 455 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 631 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 467 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 515 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 419 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 503 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 535 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 500 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 403 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 485 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 752 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 614 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 803 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 384 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 483 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 411 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 426 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 431 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 552 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 467 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 485 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 462 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 460 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 434 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 490 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 561 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 563 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 416 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 652 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 398 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 956 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 894 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 877 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 695 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 531 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 585 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 551 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 498 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 387 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 403 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 448 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 409 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 416 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 382 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 442 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 444 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 423 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 489 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 879 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 373 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 406 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 431 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 384 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 457 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 396 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 674 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 567 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 433 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 379 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 574 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 470 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 431 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 542 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 406 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 474 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 381 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 462 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 467 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 430 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 415 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 419 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 468 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 542 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 467 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 998 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 641 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 674 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 651 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 538 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 662 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1448 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 808 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 477 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 390 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 386 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 367 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 167 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 867 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 378 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 418 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 844 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 380 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 481 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 354 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 781 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 477 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 715 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 997 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 898 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 412 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 623 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 432 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 449 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 454 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 496 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 741 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 669 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 432 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 467 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 765 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 612 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 385 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 459 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 554 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 881 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 477 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 403 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 405 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 423 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 425 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 356 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 564 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 535 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 454 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 397 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 438 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 416 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 489 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 545 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 572 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 371 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 426 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 504 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 636 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 376 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 415 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 642 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 569 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 414 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 494 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 400 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 410 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 433 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 414 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 463 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 449 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 384 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 475 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 427 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 382 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 444 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 485 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 502 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 399 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 525 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 373 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 414 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 496 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 412 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 426 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 427 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 433 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 687 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 698 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 576 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 462 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 447 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 418 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 491 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 600 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 470 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 416 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 456 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 389 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 483 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 506 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 411 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 529 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 596 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 434 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 599 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 593 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 574 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 468 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 439 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 477 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 784 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 543 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 615 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 466 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 519 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 384 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 393 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 396 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 390 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 622 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 458 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 401 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 500 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 400 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 511 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 425 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 452 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 515 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 396 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 672 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 746 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 380 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 436 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 577 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 452 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 635 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 399 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 417 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 529 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 380 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 454 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 484 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 565 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 610 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 605 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 497 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 419 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 464 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 605 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 456 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 414 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 538 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 386 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 390 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 387 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 514 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 457 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 429 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 442 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 428 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 503 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 555 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 438 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 670 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 418 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 366 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 417 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 383 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 427 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 563 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 390 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 447 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 426 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 393 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 654 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 460 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 436 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 378 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 505 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 440 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 460 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 410 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 591 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 448 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 507 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 371 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 457 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 437 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 420 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 585 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 453 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 427 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 405 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 578 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 405 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 440 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 544 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 508 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 502 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 539 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 373 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 393 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 517 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 429 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 404 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 610 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 383 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 782 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 429 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1536 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 447 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 440 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 544 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 495 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 662 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 400 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 529 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 422 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 431 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 575 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 458 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 509 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 859 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 435 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 454 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 497 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 419 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 492 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 400 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 475 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 620 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 478 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 720 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 574 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 855 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 566 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 414 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 521 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 724 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 388 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 476 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 421 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 520 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 455 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 416 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 403 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 439 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 440 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 420 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 397 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 443 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 453 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 512 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 398 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 389 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 446 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 394 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 369 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 532 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 466 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 570 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 400 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 492 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 471 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 580 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 416 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 465 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 461 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 417 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 383 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 630 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 545 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 669 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 421 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 519 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 372 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 512 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 436 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS