Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 389 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 475 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 473 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 381 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 321 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 448 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 418 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 384 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 312 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 346 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 430 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 362 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 392 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 355 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 518 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 404 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 352 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 360 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 517 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 410 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 323 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 487 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 414 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 341 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 378 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 367 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 345 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 607 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 693 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 413 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 330 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 370 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 323 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 366 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 396 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 410 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 380 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 411 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 341 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 896 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 752 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 599 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 467 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 442 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 473 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1573 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 438 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 418 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 373 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 361 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 436 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 424 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 427 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 425 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 306 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 307 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 405 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 405 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 478 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 501 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 691 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 644 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 261 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 313 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 326 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 295 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 351 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 416 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 511 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 300 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 397 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 621 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 506 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 432 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 487 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 389 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 496 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 386 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 581 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 483 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 417 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 346 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 456 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 409 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 406 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 322 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 343 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 452 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 357 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 350 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 422 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 380 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 314 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 327 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 355 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 393 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 338 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 374 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 330 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 328 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 533 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 390 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 553 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 520 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 343 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 415 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 350 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 344 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 397 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 367 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 358 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 408 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 360 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 356 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 335 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 318 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 412 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 324 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 364 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 644 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 362 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 679 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 625 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 350 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 340 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 342 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 345 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 453 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 403 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 635 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 446 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 371 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 505 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 476 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 568 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 455 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 319 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 339 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 388 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 323 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 331 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 321 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 412 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 316 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 365 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 327 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 399 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 333 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 343 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 485 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 430 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 367 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 313 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 642 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 554 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 440 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 424 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 333 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 389 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 319 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 382 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 508 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 347 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 394 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 401 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 339 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 367 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 296 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 661 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 361 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 333 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 403 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 329 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 384 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 336 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 393 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 560 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 427 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 390 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 372 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 489 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 484 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 516 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 416 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 442 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 466 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 663 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 424 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 380 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 436 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 375 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 425 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 948 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1058 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 992 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 450 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 360 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 487 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 613 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 730 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 347 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 432 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 545 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 430 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 537 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 620 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 349 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 378 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 330 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 362 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 348 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 345 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 434 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 437 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 361 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 337 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 399 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 352 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 346 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 359 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 487 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 451 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 366 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 377 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 416 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 569 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 540 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 552 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 289 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 351 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 408 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 367 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 555 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 400 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 378 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 475 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 373 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 554 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 403 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 454 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 347 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 451 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 329 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 372 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 442 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 340 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 350 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 362 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 341 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 458 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 391 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 365 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 354 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 323 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 338 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 343 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 468 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 366 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 378 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 384 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 505 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 455 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 659 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 581 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 445 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 497 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 394 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 555 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 470 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 480 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 389 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 471 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 424 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 517 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 344 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 751 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 386 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 456 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 689 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 415 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 898 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 387 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 547 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 398 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 443 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 351 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 435 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 459 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 422 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 345 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 426 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 633 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 504 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 638 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 325 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 419 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 354 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 354 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 370 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 478 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 353 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 395 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 390 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 400 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 355 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 423 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 469 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 491 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 355 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 565 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 334 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 809 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 724 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 749 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 577 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 436 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 462 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 482 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 424 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 326 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 330 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 377 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 332 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 346 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 308 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 379 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 386 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 360 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 423 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 745 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 311 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 342 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 364 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 317 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 380 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 335 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 569 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 466 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 361 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 317 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 477 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 403 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 362 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 470 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 342 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 400 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 315 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 394 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 399 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 360 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 344 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 361 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 398 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 469 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 398 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 841 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 530 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 559 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 561 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 452 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 582 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1188 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 684 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 410 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 329 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 320 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 305 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 100 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 753 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 239 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 350 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 657 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 312 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 417 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 287 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 727 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 410 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 485 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 851 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 781 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 343 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 491 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 363 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 378 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 381 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 408 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 590 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 579 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 351 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 397 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 645 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 502 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 320 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 388 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 474 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 766 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 407 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 332 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 341 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 350 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 361 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 298 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 496 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 324 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 385 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 325 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 372 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 342 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 420 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 475 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 505 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 305 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 365 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 422 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 559 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 311 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 350 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 563 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 465 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 334 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 434 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 336 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 344 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 359 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 355 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 403 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 386 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 325 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 402 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 349 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 316 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 380 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 414 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 418 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 336 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 426 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 305 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 353 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 426 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 348 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 370 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 365 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 355 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 579 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 541 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 510 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 395 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 380 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 352 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 420 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 506 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 404 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 347 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 393 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 314 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 408 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 441 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 347 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 450 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 531 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 349 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 519 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 495 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 488 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 391 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 374 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 403 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 669 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 477 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 510 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 398 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 430 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 320 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 341 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 334 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 331 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 490 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 390 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 342 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 431 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 341 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 442 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 350 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 380 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 452 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 333 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 512 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 626 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 320 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 359 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 470 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 388 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 448 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 334 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 352 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 449 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 317 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 391 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 395 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 475 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 511 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 501 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 433 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 350 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 397 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 530 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 359 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 351 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 456 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 327 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 321 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 315 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 429 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 391 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 355 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 378 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 357 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 439 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 459 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 377 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 557 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 357 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 304 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 361 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 323 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 340 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 481 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 316 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 387 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 331 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 332 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 537 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 381 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 362 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 318 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 418 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 372 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 366 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 342 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 481 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 376 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 418 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 311 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 383 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 377 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 359 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 502 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 380 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 360 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 335 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 472 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 337 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 378 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 447 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 446 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 421 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 473 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 300 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 335 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 429 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 371 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 341 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 529 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 319 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 688 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 367 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1283 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 384 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 362 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 445 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 426 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 542 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 331 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 457 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 356 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 367 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 490 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 384 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 441 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 747 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 373 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 369 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 402 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 342 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 418 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 338 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 403 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 537 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 412 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 630 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 500 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 713 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 470 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 351 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 445 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 579 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 325 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 407 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 349 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 427 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 391 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 350 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 338 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 373 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 378 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 355 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 327 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 377 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 390 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 439 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 333 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 326 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 380 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 323 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 315 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 472 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 400 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 467 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 343 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 420 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 398 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 512 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 359 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 399 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 391 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 331 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 325 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 536 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 478 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 581 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 352 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 450 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 308 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 451 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 360 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS