Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 491 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 611 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 575 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 492 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 420 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 545 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 524 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 494 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 414 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 446 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 541 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 469 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 498 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 457 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 623 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 534 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 455 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 460 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 639 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 516 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 426 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 625 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 530 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 454 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 524 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 474 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 452 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 738 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 841 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 515 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 433 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 477 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 429 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 475 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 502 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 517 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 497 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 510 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 445 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 1110 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 936 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 784 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 623 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 593 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 596 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1855 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 569 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 525 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 468 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 465 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 555 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 557 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 533 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 535 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 409 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 406 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 502 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 523 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 593 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 656 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 880 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 773 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 498 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 417 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 425 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 395 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 473 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 510 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 624 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 397 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 493 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 852 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 616 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 546 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 649 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 484 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 634 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 485 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 722 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 592 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 517 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 450 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 554 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 515 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 520 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 413 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 467 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 593 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 448 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 445 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 534 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 484 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 414 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 427 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 453 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 499 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 429 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 492 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 425 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 430 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 698 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 483 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 667 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 663 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 442 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 519 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 449 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 447 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 489 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 488 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 469 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 517 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 462 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 456 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 439 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 421 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 534 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 411 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 462 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 816 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 456 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 801 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 1075 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 467 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 431 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 487 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 453 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 555 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 518 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 845 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 550 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 477 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 629 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 630 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 740 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 562 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 432 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 430 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 493 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 428 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 429 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 421 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 510 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 422 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 461 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 438 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 498 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 434 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 448 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 621 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 607 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 471 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 421 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 851 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 685 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 534 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 525 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 435 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 478 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 415 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 485 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 637 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 444 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 512 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 521 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 441 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 466 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 400 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 1081 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 477 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 425 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 513 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 440 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 502 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 449 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 495 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 737 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 572 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 578 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 499 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 604 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 601 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 628 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 543 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 564 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 615 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 802 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 538 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 475 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 552 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 468 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 529 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1138 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1220 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 1189 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 546 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 473 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 628 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 779 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 919 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 447 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 535 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 721 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 540 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 693 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 743 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 455 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 476 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 426 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 464 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 444 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 449 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 547 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 568 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 470 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 435 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 496 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 472 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 447 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 452 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 624 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 555 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 475 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 493 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 553 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 791 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 669 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 675 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 387 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 451 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 519 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 461 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 744 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 517 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 483 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 592 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 509 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 735 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 500 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 572 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 449 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 542 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 426 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 465 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 552 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 434 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 450 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 498 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 436 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 564 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 522 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 466 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 458 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 415 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 455 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 442 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 615 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 471 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 467 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 512 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 625 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 573 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 878 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 711 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 568 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 598 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 516 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 711 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 608 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 581 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 489 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 577 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 529 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 654 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 436 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 954 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 515 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 641 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 963 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 526 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 1125 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 485 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 663 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 511 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 544 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 446 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 541 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 564 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 540 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 436 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 520 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 803 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 665 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 838 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 419 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 519 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 447 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 479 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 463 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 594 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 500 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 520 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 505 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 495 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 468 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 520 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 596 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 603 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 448 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 713 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 428 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 1022 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 954 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 925 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 745 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 581 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 631 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 585 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 533 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 436 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 434 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 480 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 442 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 450 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 413 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 480 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 478 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 461 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 521 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 973 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 406 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 445 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 459 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 414 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 488 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 424 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 706 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 654 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 470 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 417 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 627 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 502 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 465 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 588 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 434 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 500 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 416 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 496 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 502 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 462 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 444 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 450 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 504 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 577 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 494 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 1091 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 716 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 722 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 692 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 572 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 709 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1579 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 853 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 506 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 425 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 419 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 395 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 201 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 923 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 458 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 452 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 968 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 413 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 514 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 381 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 818 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 509 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 789 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 1117 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 963 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 445 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 663 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 464 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 487 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 483 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 524 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 813 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 722 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 460 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 506 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 831 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 648 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 414 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 490 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 592 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 943 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 519 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 437 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 434 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 454 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 462 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 386 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 598 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 639 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 488 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 426 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 471 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 453 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 524 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 582 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 607 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 403 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 456 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 540 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 673 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 409 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 442 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 690 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 609 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 448 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 528 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 433 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 446 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 465 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 446 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 493 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 481 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 415 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 523 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 462 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 415 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 478 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 525 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 567 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 431 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 568 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 412 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 452 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 530 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 440 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 466 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 467 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 467 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 762 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 733 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 612 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 494 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 482 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 454 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 526 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 653 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 501 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 448 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 492 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 430 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 515 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 546 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 441 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 579 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 634 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 476 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 645 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 634 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 623 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 506 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 470 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 511 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 827 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 587 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 653 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 497 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 554 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 413 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 429 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 429 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 425 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 667 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 491 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 438 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 533 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 435 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 548 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 453 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 482 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 546 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 428 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 758 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 786 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 413 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 474 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 623 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 483 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 721 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 428 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 447 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 560 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 408 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 485 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 515 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 624 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 653 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 653 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 531 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 456 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 496 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 642 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 486 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 444 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 566 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 421 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 423 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 429 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 560 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 494 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 476 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 473 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 468 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 536 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 598 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 468 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 744 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 452 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 398 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 448 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 416 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 465 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 622 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 424 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 477 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 477 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 427 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 702 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 494 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 471 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 413 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 543 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 475 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 499 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 446 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 629 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 485 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 543 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 405 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 491 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 470 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 452 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 626 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 494 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 459 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 441 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 619 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 440 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 471 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 607 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 541 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 541 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 569 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 409 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 430 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 568 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 474 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 436 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 651 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 416 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 839 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 460 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1763 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 479 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 477 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 593 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 531 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 722 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 429 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 562 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 459 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 468 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 618 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 502 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 546 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 934 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 462 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 489 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 528 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 453 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 525 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 439 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 515 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 664 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 511 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 777 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 606 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 924 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 607 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 448 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 565 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 796 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 417 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 508 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 459 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 554 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 485 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 446 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 435 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 472 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 476 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 452 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 434 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 474 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 485 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 546 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 434 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 421 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 483 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 426 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 403 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 564 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 498 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 648 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 429 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 532 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 505 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 612 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 444 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 508 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 492 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 470 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 416 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 692 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 590 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 712 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 456 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 548 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 406 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 549 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 475 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS