Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 405 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 492 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 490 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 397 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 340 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 463 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 440 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 400 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 329 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 364 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 452 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 380 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 411 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 373 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 536 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 432 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 366 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 380 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 540 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 431 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 339 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 507 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 432 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 362 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 400 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 381 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 361 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 631 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 717 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 433 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 351 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 387 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 339 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 385 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 413 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 431 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 397 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 427 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 358 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 922 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 779 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 626 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 485 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 462 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 496 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1614 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 458 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 434 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 390 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 381 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 457 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 444 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 442 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 446 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 324 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 321 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 422 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 426 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 500 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 521 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 725 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 680 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 291 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 331 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 346 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 312 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 371 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 433 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 532 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 315 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 413 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 660 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 524 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 459 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 514 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 407 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 512 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 406 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 608 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 502 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 435 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 365 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 474 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 431 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 426 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 339 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 362 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 481 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 370 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 367 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 444 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 396 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 332 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 345 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 375 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 414 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 351 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 392 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 347 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 345 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 554 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 406 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 571 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 542 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 362 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 433 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 374 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 364 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 416 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 389 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 377 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 426 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 380 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 371 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 352 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 335 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 428 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 338 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 380 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 674 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 380 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 711 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 668 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 369 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 356 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 367 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 367 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 471 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 422 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 669 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 468 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 391 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 523 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 500 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 607 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 473 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 336 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 353 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 405 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 341 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 348 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 341 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 429 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 333 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 381 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 345 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 413 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 350 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 361 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 511 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 456 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 388 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 332 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 671 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 574 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 458 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 439 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 352 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 409 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 335 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 399 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 524 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 365 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 419 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 420 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 358 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 382 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 314 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 714 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 395 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 347 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 422 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 347 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 406 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 351 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 412 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 584 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 447 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 416 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 388 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 507 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 516 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 541 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 437 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 461 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 490 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 693 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 443 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 400 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 457 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 389 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 445 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 986 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1085 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 1041 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 470 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 385 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 513 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 637 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 776 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 366 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 448 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 570 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 449 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 578 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 645 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 368 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 398 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 345 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 382 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 367 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 362 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 457 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 457 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 390 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 355 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 415 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 375 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 366 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 377 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 504 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 464 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 385 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 395 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 434 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 605 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 565 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 572 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 307 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 368 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 428 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 385 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 584 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 423 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 395 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 495 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 391 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 597 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 422 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 474 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 365 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 466 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 346 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 387 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 458 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 356 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 370 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 384 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 358 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 479 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 408 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 382 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 371 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 340 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 356 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 363 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 495 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 382 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 394 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 405 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 525 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 477 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 688 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 605 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 473 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 516 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 413 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 578 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 493 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 495 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 407 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 491 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 444 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 541 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 361 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 793 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 414 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 482 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 746 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 439 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 937 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 407 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 563 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 415 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 460 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 369 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 454 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 480 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 443 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 359 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 442 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 667 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 525 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 699 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 340 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 436 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 369 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 370 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 387 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 497 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 398 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 422 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 408 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 416 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 375 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 439 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 489 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 509 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 371 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 585 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 351 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 843 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 755 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 774 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 611 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 457 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 480 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 503 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 440 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 342 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 345 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 396 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 351 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 364 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 322 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 400 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 403 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 380 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 440 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 772 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 327 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 360 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 381 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 337 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 396 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 351 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 591 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 494 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 382 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 334 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 499 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 417 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 382 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 487 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 363 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 415 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 331 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 414 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 414 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 380 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 360 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 376 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 417 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 488 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 418 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 884 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 556 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 608 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 588 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 476 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 605 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1238 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 722 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 427 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 344 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 336 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 321 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 119 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 784 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 276 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 366 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 706 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 331 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 432 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 303 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 741 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 427 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 619 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 892 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 819 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 362 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 507 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 383 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 397 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 400 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 441 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 626 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 604 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 367 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 418 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 669 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 522 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 334 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 410 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 493 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 791 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 424 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 350 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 360 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 367 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 380 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 313 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 517 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 376 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 405 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 340 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 385 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 364 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 436 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 497 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 524 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 323 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 382 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 441 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 577 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 328 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 366 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 586 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 481 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 352 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 451 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 354 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 360 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 379 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 371 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 418 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 404 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 338 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 423 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 370 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 334 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 399 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 434 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 440 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 353 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 449 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 322 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 369 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 449 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 364 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 385 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 383 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 373 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 608 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 588 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 527 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 414 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 395 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 370 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 441 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 525 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 423 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 370 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 412 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 335 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 433 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 463 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 369 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 472 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 552 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 372 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 543 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 522 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 511 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 415 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 389 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 419 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 691 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 497 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 533 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 419 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 450 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 339 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 357 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 351 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 344 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 515 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 410 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 360 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 448 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 357 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 459 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 368 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 397 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 470 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 351 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 537 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 657 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 339 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 385 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 520 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 406 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 470 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 350 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 370 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 467 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 330 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 406 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 423 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 491 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 529 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 529 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 449 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 370 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 414 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 553 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 412 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 365 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 476 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 343 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 340 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 332 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 451 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 410 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 373 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 395 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 375 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 457 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 484 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 394 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 602 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 373 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 321 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 376 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 340 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 357 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 507 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 331 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 405 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 364 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 348 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 565 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 403 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 382 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 337 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 452 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 385 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 384 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 359 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 496 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 395 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 439 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 329 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 401 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 395 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 376 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 522 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 395 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 379 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 354 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 495 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 353 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 393 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 475 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 461 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 441 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 488 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 316 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 349 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 455 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 384 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 361 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 544 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 334 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 713 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 382 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1340 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 403 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 378 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 470 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 442 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 563 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 349 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 475 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 370 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 384 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 510 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 405 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 459 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 767 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 388 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 391 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 440 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 361 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 440 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 352 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 423 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 557 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 427 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 649 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 520 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 757 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 499 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 365 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 461 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 605 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 342 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 431 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 369 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 446 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 411 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 364 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 356 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 390 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 396 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 373 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 346 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 392 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 410 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 460 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 353 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 342 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 397 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 342 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 330 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 489 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 415 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 489 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 359 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 434 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 418 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 531 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 375 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 420 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 414 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 346 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 343 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 558 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 497 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 599 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 369 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 468 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 327 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 467 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 378 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS