Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Мапа сайту
Головна сторінка
Реєстрація
Замовлення
Реферати
Запитання
Відгуки
Про нас
Предмети
Вища математика
1. Визначник 4 порядку
2. Системи лінійних рівнянь
3. Обчислення границь функцій
4. Знаходження невизначених та визначених інтегралів
5. Геометрія трикутника на площині
6. Геометрія тетраедра в просторі
7. Дослідження функцій 2 змінних на екстремуми
8. Інтерполяційний поліном Лагранжа
9. Лінії 2 порядку
10. Чисельні методи інтегрування
Теорія ймовірностей
1. Схема Бернуллі
2. Формули повної ймовірності та Байєса
3. Найімовірніше число появи події
4. Відхилення відносної частоти від ймовірності
5. Локальна теорема Муавра-Лапласа
6. Інтегральна теорема Муавра-Лапласа
7. Наближена формула Пуассона
8. Найпростіший потік подій
9. Розподіл неперервної випадкової величини
10. Нормальний розподіл величини
11. Довірчий інтервал
12. Ряд розподілу за схемою Бернуллі
13. Числові характеристики випадкових величин
14. Вибірка генеральної сукупності
15. Критерій згоди Пірсона `хі-квадрат`
16. Характеристики двох випадкових величин
Матпрограмування
1. Канонічне представлення задачі лінійного програмування
2. Метод Жордана-Гаусса
3. Графічний метод розв'язку задачі ЛП
4. Симплекс-метод
5. Метод штучного базису
6. Побудова двоїстої задачі лінійного програмування
7. Двоїстий симплекс-метод
8. Транспортна задача
9. Метод відтинаючих площин Гоморі розв'язання цілочислової ЗЛП
10. Задача про оптимальне призначення угорським методом
11. Метод множників Лагранжа
Економетрія
1. Лінійна економетрична модель з двома змінними
2. Аналіз лінійної економетричної моделі з двома змінними
3. Нелінійна економетрична модель з двома змінними
4. Побудова лінійної економетричної моделі з багатьма змінними
5. Дослідження економетричної моделі з багатьма змінними
6. Виробнича функція Кобба-Дугласа та її аналіз
7. Тестування загальної мультиколінеарності за алгоритмом Фаррара-Глобера
8. Дослідження залишків на наявність автокореляції за тестом Дарбіна-Уотсона
Теорія статистики
1. Середнє арифметичне та гармонійне
2. Характеристика показників рядів динаміки
3. Обчислення індивідуальних та зведених індексів
4. Обчислення індексів на основі темпу приросту
5. Індекси середніх величин
6. Рангова кореляція - коефіцієнти Спірмена і Кендала
7. Множинний коефіцієнт рангової кореляції - коефіцієнт конкордації
ЕMM і М, ДО
Готові роботи
Академія митної служби України
750. Теорія статистики (02.11.08) - 9 ст. - 427 перегл.
1459. Теорія статистики (23.11.11) - 17 ст. - 530 перегл.
1479. Теорія статистики (18.12.11) - 32 ст. - 511 перегл.
1692. Теорія статистики (03.12.12) - 17 ст. - 416 перегл.
Академія муніципального управління
725. Економетрія (02.10.08) - 6 ст. - 357 перегл.
1524. Економетрія (14.02.12) - 9 ст. - 480 перегл.
1545. Економетрія (04.03.12) - 9 ст. - 461 перегл.
2050. Економетрія (07.04.14) - 16 ст. - 420 перегл.
898. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.03.09) - 8 ст. - 348 перегл.
920. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.04.09) - 8 ст. - 382 перегл.
690. Математичне програмування (16.07.08) - 24 ст. - 473 перегл.
863. Математичне програмування (22.01.09) - 55 ст. - 399 перегл.
1384. Математичне програмування (21.04.11) - 10 ст. - 432 перегл.
1830. Математичне програмування (12.05.13) - 5 ст. - 393 перегл.
536. Теорія статистики (13.03.08) - 18 ст. - 553 перегл.
797. Теорія статистики (23.11.08) - 6 ст. - 453 перегл.
1056. Теорія статистики (07.12.09) - 9 ст. - 385 перегл.
1112. Теорія статистики (21.01.10) - 2 ст. - 398 перегл.
1219. Теорія статистики (21.06.10) - 11 ст. - 558 перегл.
1427. Теорія статистики (04.10.11) - 12 ст. - 450 перегл.
1727. Теорія статистики (15.01.13) - 14 ст. - 356 перегл.
1761. Теорія статистики (01.03.13) - 17 ст. - 540 перегл.
372. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.10.08) - 7 ст. - 454 перегл.
557. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.03.08) - 10 ст. - 381 перегл.
605. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.04.08) - 9 ст. - 421 перегл.
639. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.05.08) - 8 ст. - 403 перегл.
693. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.08.08) - 4 ст. - 379 перегл.
1019. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.10.09) - 10 ст. - 654 перегл.
1026. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.09) - 8 ст. - 739 перегл.
1383. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.04.11) - 10 ст. - 452 перегл.
Академія обліку, статистики і аудиту
499. Математичне програмування (29.02.08) - 11 ст. - 369 перегл.
1743. Математичне програмування (12.02.13) - 16 ст. - 408 перегл.
1910. Математичне програмування (20.11.13) - 7 ст. - 359 перегл.
606. Теорія статистики (21.04.08) - 12 ст. - 404 перегл.
699. Теорія статистики (28.08.08) - 15 ст. - 431 перегл.
1442. Теорія статистики (12.11.11) - 6 ст. - 450 перегл.
1500. Теорія статистики (12.01.12) - 9 ст. - 416 перегл.
1781. Теорія статистики (13.03.13) - 11 ст. - 445 перегл.
1857. Теорія статистики (03.09.13) - 7 ст. - 372 перегл.
2209. Теорія статистики (21.12.14) - 17 ст. - 957 перегл.
528. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.03.08) - 18 ст. - 820 перегл.
537. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.03.08) - 17 ст. - 658 перегл.
646. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.08) - 11 ст. - 509 перегл.
1092. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.01.10) - 10 ст. - 495 перегл.
1227. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.09.10) - 6 ст. - 519 перегл.
2360. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.16) - 5 ст. - 1688 перегл.
1651. Вища математика (16.10.12) - 12 ст. - 477 перегл.
1772. Вища математика (05.03.13) - 7 ст. - 454 перегл.
Академія житлово-комунального господарства
508. Економетрія (01.03.08) - 4 ст. - 407 перегл.
507. Математичне програмування (29.02.08) - 8 ст. - 397 перегл.
509. Теорія статистики (05.03.08) - 20 ст. - 481 перегл.
563. Теорія статистики (13.06.08) - 20 ст. - 473 перегл.
580. Теорія статистики (14.04.08) - 5 ст. - 465 перегл.
1069. Теорія статистики (17.12.09) - 16 ст. - 469 перегл.
Академія управління, бізнесу та права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна
910. Економетрія (02.04.09) - 7 ст. - 344 перегл.
994. Економетрія (21.09.09) - 12 ст. - 338 перегл.
1103. Економетрія (14.01.10) - 12 ст. - 440 перегл.
1616. Математичне програмування (23.05.12) - 24 ст. - 445 перегл.
549. Теорія статистики (30.03.08) - 21 ст. - 520 перегл.
670. Теорія статистики (06.06.08) - 9 ст. - 549 перегл.
884. Теорія статистики (23.02.09) - 20 ст. - 746 перегл.
1572. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 7 ст. - 699 перегл.
2475. Вища математика (23.11.16) - 8 ст. - 347 перегл.
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
1768. Економетрія (12.03.13) - 7 ст. - 349 перегл.
857. Теорія статистики (15.01.09) - 10 ст. - 361 перегл.
893. Теорія статистики (12.03.09) - 3 ст. - 323 перегл.
1574. Теорія статистики (12.04.12) - 6 ст. - 392 перегл.
1853. Теорія статистики (09.09.13) - 20 ст. - 454 перегл.
1941. Теорія статистики (21.12.13) - 23 ст. - 552 перегл.
2166. Теорія статистики (30.10.14) - 20 ст. - 334 перегл.
2212. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.12.14) - 11 ст. - 430 перегл.
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
742. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.10.08) - 5 ст. - 689 перегл.
1130. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.03.10) - 10 ст. - 547 перегл.
Дніпропетровська академія управління, бізнесу і права
256. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.01.07) - 16 ст. - 473 перегл.
Дніпропетровська державна фінансова академія
1765. Математичне програмування (02.03.13) - 30 ст. - 548 перегл.
1767. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 431 перегл.
1375. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.11) - 15 ст. - 545 перегл.
Київський державний економіко-технологічний університет транспорту
1362. Математичне програмування (24.03.11) - 18 ст. - 427 перегл.
1494. Вища математика (09.01.12) - 17 ст. - 631 перегл.
Дніпропетровський фінансово-економічний інститут
523. Математичне програмування (06.03.08) - 26 ст. - 523 перегл.
544. Математичне програмування (20.03.08) - 33 ст. - 456 перегл.
595. Математичне програмування (12.04.08) - 22 ст. - 384 перегл.
880. Математичне програмування (20.02.09) - 28 ст. - 492 перегл.
892. Математичне програмування (16.03.09) - 23 ст. - 452 перегл.
914. Теорія статистики (25.03.09) - 11 ст. - 445 перегл.
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
1382. Економетрія (18.04.11) - 6 ст. - 359 перегл.
649. Математичне програмування (18.05.08) - 5 ст. - 384 перегл.
943. Математичне програмування (02.05.09) - 9 ст. - 512 перегл.
Донецький національний університет
715. Економетрія (26.09.08) - 12 ст. - 390 перегл.
817. Економетрія (11.12.08) - 21 ст. - 385 перегл.
906. Економетрія (17.03.09) - 8 ст. - 462 перегл.
1188. Економетрія (18.05.10) - 16 ст. - 419 перегл.
1854. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (29.08.13) - 8 ст. - 351 перегл.
667. Математичне програмування (02.06.08) - 8 ст. - 363 перегл.
668. Математичне програмування (02.06.08) - 1 ст. - 392 перегл.
735. Математичне програмування (12.10.08) - 1 ст. - 435 перегл.
990. Математичне програмування (31.08.09) - 6 ст. - 369 перегл.
1119. Математичне програмування (04.02.10) - 4 ст. - 412 перегл.
783. Теорія статистики (17.11.08) - 10 ст. - 367 перегл.
1921. Теорія статистики (02.12.13) - 17 ст. - 367 перегл.
1487. Вища математика (22.12.11) - 12 ст. - 596 перегл.
1575. Вища математика (18.04.12) - 15 ст. - 425 перегл.
Донецький міжнародний університет фінансів
1484. Економетрія (26.12.11) - 22 ст. - 596 перегл.
1723. Економетрія (11.01.13) - 23 ст. - 566 перегл.
1153. Математичне програмування (09.04.10) - 15 ст. - 381 перегл.
1166. Теорія статистики (23.04.10) - 15 ст. - 450 перегл.
Дніпропетровський університет економіки і права
531. Економетрія (11.03.08) - 4 ст. - 391 перегл.
778. Економетрія (30.11.08) - 10 ст. - 379 перегл.
2180. Математичне програмування (13.11.14) - 16 ст. - 428 перегл.
763. Теорія статистики (05.11.08) - 6 ст. - 414 перегл.
825. Теорія статистики (13.12.08) - 6 ст. - 399 перегл.
927. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.04.09) - 31 ст. - 447 перегл.
935. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.04.09) - 12 ст. - 399 перегл.
1310. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.10) - 6 ст. - 392 перегл.
Європейський університет
308. Математичне програмування (12.05.07) - 9 ст. - 369 перегл.
560. Математичне програмування (29.03.08) - 9 ст. - 354 перегл.
219. Теорія статистики (13.10.06) - 10 ст. - 444 перегл.
Запорізька державна інженерна академія
790. Економетрія (21.11.08) - 7 ст. - 350 перегл.
1010. Економетрія (23.11.09) - 13 ст. - 398 перегл.
Запорізький національний технічний університет
2311. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.10.15) - 8 ст. - 709 перегл.
2055. Теорія статистики (23.04.14) - 28 ст. - 399 перегл.
2308. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.10.15) - 11 ст. - 737 перегл.
2488. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.12.16) - 13 ст. - 767 перегл.
Житомирський державний технологічний університет
1667. Економетрія (03.11.12) - 4 ст. - 398 перегл.
2000. Математичне програмування (14.02.14) - 17 ст. - 374 перегл.
554. Теорія статистики (26.03.08) - 4 ст. - 395 перегл.
626. Теорія статистики (04.05.08) - 2 ст. - 388 перегл.
491. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.02.08) - 6 ст. - 494 перегл.
Інститут екології, економіки і права
Інститут туризму
Інститут підготовки кадрів ДСЗУ
2060. Теорія статистики (16.04.14) - 20 ст. - 441 перегл.
2393. Теорія статистики (08.04.16) - 10 ст. - 713 перегл.
2085. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.05.14) - 6 ст. - 488 перегл.
2172. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.11.14) - 10 ст. - 412 перегл.
Київська академія водного транспорту
1006. Економетрія (04.10.09) - 19 ст. - 545 перегл.
679. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.06.08) - 5 ст. - 523 перегл.
1596. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.05.12) - 12 ст. - 633 перегл.
Київський гуманітарний інститут
1018. Економетрія (27.10.09) - 24 ст. - 494 перегл.
344. Математичне програмування (19.09.07) - 10 ст. - 355 перегл.
695. Математичне програмування (28.08.08) - 10 ст. - 373 перегл.
694. Теорія статистики (05.09.08) - 18 ст. - 424 перегл.
Київський економічний інститут менеджменту
654. Економетрія (23.05.08) - 5 ст. - 361 перегл.
653. Математичне програмування (23.05.08) - 4 ст. - 365 перегл.
823. Теорія статистики (19.12.08) - 8 ст. - 362 перегл.
1022. Теорія статистики (18.10.09) - 2 ст. - 450 перегл.
Київський інститут інвестиційного менедждменту
909. Економетрія (21.03.09) - 3 ст. - 357 перегл.
1024. Економетрія (30.10.09) - 7 ст. - 404 перегл.
913. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.03.09) - 7 ст. - 365 перегл.
345. Математичне програмування (20.09.07) - 20 ст. - 441 перегл.
484. Математичне програмування (30.01.08) - 12 ст. - 370 перегл.
744. Математичне програмування (20.10.08) - 17 ст. - 381 перегл.
833. Математичне програмування (24.12.08) - 11 ст. - 544 перегл.
847. Математичне програмування (06.01.09) - 11 ст. - 501 перегл.
907. Математичне програмування (20.03.09) - 30 ст. - 404 перегл.
449. Теорія статистики (11.01.08) - 8 ст. - 353 перегл.
1015. Теорія статистики (08.10.09) - 7 ст. - 719 перегл.
1512. Теорія статистики (20.01.12) - 3 ст. - 602 перегл.
1525. Теорія статистики (15.02.12) - 9 ст. - 477 перегл.
945. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.09) - 8 ст. - 466 перегл.
1513. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.12) - 6 ст. - 368 перегл.
Київський міжнародний університет
1097. Математичне програмування (12.01.10) - 6 ст. - 427 перегл.
Київський національний економічний університет
579. Економетрія (09.02.10) - 6 ст. - 356 перегл.
738. Економетрія (15.10.08) - 12 ст. - 423 перегл.
1457. Економетрія (19.11.11) - 0 ст. - 551 перегл.
1551. Економетрія (15.03.12) - 8 ст. - 378 перегл.
1564. Економетрія (01.04.12) - 10 ст. - 440 перегл.
1602. Економетрія (11.05.12) - 30 ст. - 443 перегл.
1875. Економетрія (25.10.13) - 12 ст. - 373 перегл.
1886. Економетрія (07.11.13) - 20 ст. - 405 перегл.
2140. Економетрія (30.09.14) - 7 ст. - 333 перегл.
2500. Економетрія (01.01.17) - 18 ст. - 772 перегл.
2169. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (02.11.14) - 17 ст. - 414 перегл.
1282. Математичне програмування (30.11.10) - 5 ст. - 363 перегл.
1458. Математичне програмування (18.11.11) - 18 ст. - 440 перегл.
342. Теорія статистики (14.09.07) - 8 ст. - 366 перегл.
408. Теорія статистики (27.09.08) - 20 ст. - 426 перегл.
596. Теорія статистики (10.04.08) - 19 ст. - 371 перегл.
707. Теорія статистики (27.05.09) - 21 ст. - 431 перегл.
1303. Теорія статистики (22.12.10) - 26 ст. - 631 перегл.
1645. Теорія статистики (10.10.12) - 10 ст. - 482 перегл.
1742. Теорія статистики (25.02.13) - 10 ст. - 447 перегл.
1773. Теорія статистики (12.03.13) - 12 ст. - 422 перегл.
1879. Теорія статистики (31.10.13) - 19 ст. - 526 перегл.
2145. Теорія статистики (27.10.14) - 11 ст. - 536 перегл.
2321. Теорія статистики (23.10.15) - 7 ст. - 562 перегл.
385. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.11.07) - 6 ст. - 462 перегл.
396. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 5 ст. - 496 перегл.
415. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.07) - 12 ст. - 521 перегл.
632. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.05.08) - 9 ст. - 722 перегл.
946. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.05.09) - 7 ст. - 465 перегл.
1027. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.09) - 9 ст. - 420 перегл.
1044. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.11.09) - 8 ст. - 476 перегл.
1045. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.09) - 10 ст. - 411 перегл.
1072. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.12.09) - 11 ст. - 466 перегл.
1147. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1036 перегл.
1148. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.10) - 8 ст. - 1121 перегл.
1475. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.12.11) - 20 ст. - 1072 перегл.
1565. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.04.12) - 11 ст. - 492 перегл.
1823. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.05.13) - 9 ст. - 404 перегл.
1877. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.10.13) - 11 ст. - 545 перегл.
1878. Теорія ймовірностей та математична статистика (30.10.13) - 16 ст. - 663 перегл.
1909. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.11.13) - 10 ст. - 822 перегл.
2048. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.14) - 10 ст. - 384 перегл.
1083. Вища математика (27.12.09) - 5 ст. - 467 перегл.
Київський національний лінгвістичний університет
1895. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.13) - 10 ст. - 600 перегл.
Київський національний торговельно-економічний університет
1007. Економетрія (29.10.09) - 9 ст. - 476 перегл.
875. Математичне програмування (02.02.09) - 17 ст. - 600 перегл.
1001. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.09.09) - 6 ст. - 675 перегл.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
885. Економетрія (01.01.11) - 10 ст. - 388 перегл.
1210. Економетрія (22.06.10) - 8 ст. - 411 перегл.
1250. Економетрія (18.11.10) - 24 ст. - 367 перегл.
1325. Економетрія (01.01.11) - 8 ст. - 401 перегл.
1326. Економетрія (05.01.11) - 11 ст. - 381 перегл.
1721. Економетрія (14.01.13) - 13 ст. - 384 перегл.
1945. Економетрія (16.12.13) - 35 ст. - 481 перегл.
247. Математичне програмування (03.09.07) - 8 ст. - 482 перегл.
276. Математичне програмування (06.09.07) - 10 ст. - 408 перегл.
985. Математичне програмування (29.06.09) - 8 ст. - 375 перегл.
1105. Математичне програмування (16.01.10) - 12 ст. - 434 перегл.
1846. Математичне програмування (06.06.13) - 10 ст. - 394 перегл.
264. Теорія статистики (09.02.07) - 4 ст. - 387 перегл.
874. Теорія статистики (05.02.09) - 17 ст. - 396 перегл.
1102. Теорія статистики (15.01.10) - 26 ст. - 533 перегл.
1730. Теорія статистики (23.01.13) - 20 ст. - 491 перегл.
1888. Теорія статистики (06.11.13) - 14 ст. - 404 перегл.
318. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 6 ст. - 415 перегл.
1593. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 9 ст. - 465 перегл.
2189. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.11.14) - 18 ст. - 637 перегл.
1070. Вища математика (06.09.12) - 9 ст. - 586 перегл.
1101. Вища математика (02.11.11) - 20 ст. - 605 перегл.
Київський національний університет культури і мистецтв
814. Економетрія (18.12.08) - 7 ст. - 325 перегл.
Київський національний університет технологій і дизайну
648. Економетрія (21.05.08) - 7 ст. - 389 перегл.
958. Економетрія (20.05.09) - 11 ст. - 451 перегл.
1008. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.10.09) - 6 ст. - 405 перегл.
1050. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (25.11.09) - 40 ст. - 622 перегл.
310. Математичне програмування (15.05.07) - 12 ст. - 454 перегл.
876. Математичне програмування (04.02.09) - 9 ст. - 423 перегл.
757. Теорія статистики (16.11.08) - 8 ст. - 519 перегл.
786. Теорія статистики (23.11.08) - 9 ст. - 423 перегл.
930. Теорія статистики (14.04.09) - 13 ст. - 627 перегл.
1096. Теорія статистики (14.01.10) - 4 ст. - 442 перегл.
1108. Теорія статистики (18.01.10) - 19 ст. - 492 перегл.
1340. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.01.11) - 7 ст. - 391 перегл.
1432. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.10.11) - 14 ст. - 488 перегл.
Кременчуцький політехнічний університет
844. Економетрія (03.01.09) - 16 ст. - 362 перегл.
Київський національний університет будівництва і архитектури
1254. Економетрія (06.11.10) - 13 ст. - 411 перегл.
1000. Теорія статистики (01.10.09) - 10 ст. - 483 перегл.
Київський університет ринкових відносин
1231. Математичне програмування (04.10.10) - 10 ст. - 378 перегл.
1653. Математичне програмування (17.10.12) - 17 ст. - 395 перегл.
1450. Теорія статистики (14.11.11) - 4 ст. - 404 перегл.
1489. Теорія статистики (26.12.11) - 3 ст. - 377 перегл.
476. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.02.08) - 8 ст. - 500 перегл.
Київський університет туризму, економіки і права
883. Теорія статистики (19.02.09) - 31 ст. - 436 перегл.
410. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.11.07) - 1 ст. - 403 перегл.
486. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 13 ст. - 391 перегл.
1546. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.12) - 1 ст. - 364 перегл.
1581. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.12) - 8 ст. - 386 перегл.
Львівський аграрний університет
Львівський інститут менеджменту
777. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.08.14) - 9 ст. - 384 перегл.
Львівський національний університет ім. І. Франка
1448. Економетрія (09.11.11) - 22 ст. - 539 перегл.
2162. Економетрія (27.10.14) - 7 ст. - 402 перегл.
1850. Математичне програмування (22.06.13) - 21 ст. - 414 перегл.
2020. Теорія статистики (05.03.14) - 15 ст. - 424 перегл.
Міжрегіональна академія управління персоналом
843. Економетрія (31.12.08) - 19 ст. - 553 перегл.
1740. Економетрія (07.02.13) - 40 ст. - 503 перегл.
2120. Економетрія (08.06.14) - 75 ст. - 724 перегл.
1417. Математичне програмування (21.06.11) - 28 ст. - 635 перегл.
1700. Математичне програмування (08.04.14) - 9 ст. - 501 перегл.
2208. Математичне програмування (19.12.14) - 10 ст. - 538 перегл.
330. Теорія статистики (08.06.07) - 10 ст. - 443 перегл.
972. Теорія статистики (06.06.09) - 12 ст. - 605 перегл.
1100. Теорія статистики (13.01.10) - 6 ст. - 521 перегл.
1386. Теорія статистики (23.04.11) - 10 ст. - 516 перегл.
1399. Теорія статистики (16.05.11) - 10 ст. - 428 перегл.
1510. Теорія статистики (20.01.12) - 12 ст. - 511 перегл.
1553. Теорія статистики (17.03.12) - 7 ст. - 462 перегл.
1570. Теорія статистики (11.04.12) - 5 ст. - 568 перегл.
1620. Теорія статистики (08.06.12) - 3 ст. - 383 перегл.
1851. Теорія статистики (24.07.13) - 44 ст. - 829 перегл.
2088. Теорія статистики (11.05.14) - 5 ст. - 443 перегл.
1124. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.02.10) - 6 ст. - 521 перегл.
1493. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.01.12) - 8 ст. - 801 перегл.
1675. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.11.12) - 6 ст. - 460 перегл.
1691. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.12.12) - 18 ст. - 977 перегл.
2030. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.03.14) - 10 ст. - 423 перегл.
1579. Вища математика (15.04.12) - 12 ст. - 596 перегл.
1634. Вища математика (24.09.12) - 8 ст. - 435 перегл.
1719. Вища математика (25.12.12) - 12 ст. - 482 перегл.
Металургійна академія України
1400. Математичне програмування (22.05.11) - 4 ст. - 387 перегл.
1777. Математичне програмування (12.03.13) - 18 ст. - 472 перегл.
1190. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.05.10) - 12 ст. - 501 перегл.
1355. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.03.11) - 24 ст. - 466 перегл.
1811. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.04.13) - 12 ст. - 377 перегл.
Міжнародний науково-технічний університет ім. Бугая
1012. Економетрія (01.11.09) - 26 ст. - 460 перегл.
780. Теорія статистики (23.11.08) - 25 ст. - 696 перегл.
918. Теорія статистики (01.04.09) - 25 ст. - 568 перегл.
Миколаївський національний університет
1690. Теорія статистики (20.12.12) - 30 ст. - 730 перегл.
Національна академія управління
1223. Економетрія (14.09.10) - 10 ст. - 358 перегл.
1238. Економетрія (28.10.10) - 10 ст. - 458 перегл.
440. Математичне програмування (28.12.07) - 15 ст. - 386 перегл.
820. Математичне програмування (18.12.08) - 15 ст. - 395 перегл.
1469. Математичне програмування (30.11.11) - 3 ст. - 408 перегл.
1353. Теорія статистики (14.03.11) - 8 ст. - 517 перегл.
320. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.05.07) - 4 ст. - 433 перегл.
954. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.09) - 17 ст. - 451 перегл.
955. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.05.09) - 3 ст. - 433 перегл.
1800. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.04.13) - 4 ст. - 437 перегл.
Національний авіаційний університет
712. Економетрія (24.09.08) - 4 ст. - 395 перегл.
1648. Економетрія (24.03.13) - 8 ст. - 452 перегл.
2155. Економетрія (24.10.14) - 23 ст. - 509 перегл.
1225. Математичне програмування (18.09.10) - 15 ст. - 536 перегл.
1613. Математичне програмування (23.05.12) - 16 ст. - 387 перегл.
1338. Теорія статистики (24.01.11) - 10 ст. - 621 перегл.
2100. Теорія статистики (22.05.14) - 12 ст. - 372 перегл.
346. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.09.07) - 18 ст. - 898 перегл.
348. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 20 ст. - 808 перегл.
365. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 818 перегл.
373. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 23 ст. - 646 перегл.
1422. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.09.11) - 11 ст. - 486 перегл.
Національна академія державного управління
1197. Теорія статистики (29.05.10) - 9 ст. - 508 перегл.
1201. Теорія статистики (05.06.10) - 4 ст. - 520 перегл.
Національна гірнича академія
1646. Економетрія (15.10.12) - 20 ст. - 458 перегл.
1040. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (17.11.09) - 9 ст. - 360 перегл.
1267. Математичне програмування (19.11.10) - 16 ст. - 365 перегл.
1275. Математичне програмування (27.11.10) - 16 ст. - 417 перегл.
758. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 370 перегл.
764. Теорія статистики (05.11.08) - 14 ст. - 384 перегл.
831. Теорія статистики (18.12.08) - 6 ст. - 341 перегл.
1005. Теорія статистики (09.10.09) - 18 ст. - 418 перегл.
1126. Теорія статистики (26.02.10) - 20 ст. - 426 перегл.
1273. Теорія статистики (27.11.10) - 19 ст. - 395 перегл.
1385. Теорія статистики (25.04.11) - 19 ст. - 458 перегл.
2380. Вища математика (05.03.16) - 8 ст. - 820 перегл.
Національний технічний університет
2195. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (01.12.14) - 11 ст. - 346 перегл.
1288. Математичне програмування (06.12.10) - 13 ст. - 378 перегл.
1463. Математичне програмування (26.11.11) - 1 ст. - 405 перегл.
1750. Математичне програмування (15.02.13) - 14 ст. - 354 перегл.
1725. Теорія статистики (12.01.13) - 16 ст. - 416 перегл.
1766. Теорія статистики (03.03.13) - 16 ст. - 370 перегл.
487. Теорія ймовірностей та математична статистика (09.03.08) - 9 ст. - 634 перегл.
1025. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.09) - 9 ст. - 536 перегл.
1370. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.04.11) - 9 ст. - 405 перегл.
1407. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.11) - 6 ст. - 350 перегл.
1555. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.03.12) - 7 ст. - 532 перегл.
2196. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.14) - 6 ст. - 439 перегл.
1554. Вища математика (26.03.12) - 5 ст. - 400 перегл.
1556. Вища математика (18.03.12) - 10 ст. - 513 перегл.
1699. Вища математика (07.12.12) - 7 ст. - 381 перегл.
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова
1665. Економетрія (03.11.12) - 25 ст. - 438 перегл.
Національний університет харчових технологій
2115. Економетрія (29.05.14) - 4 ст. - 349 перегл.
1068. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.08.14) - 10 ст. - 434 перегл.
996. Математичне програмування (11.09.09) - 8 ст. - 434 перегл.
1229. Математичне програмування (29.09.10) - 15 ст. - 399 перегл.
1237. Математичне програмування (12.10.10) - 10 ст. - 382 перегл.
2114. Математичне програмування (28.05.14) - 14 ст. - 395 перегл.
724. Теорія статистики (08.10.08) - 15 ст. - 443 перегл.
1266. Теорія статистики (24.11.10) - 16 ст. - 510 перегл.
1464. Теорія статистики (28.11.11) - 4 ст. - 438 перегл.
297. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.07) - 7 ст. - 923 перегл.
404. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 7 ст. - 590 перегл.
463. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.04.09) - 10 ст. - 636 перегл.
1184. Теорія ймовірностей та математична статистика (13.05.10) - 14 ст. - 617 перегл.
1185. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.05.10) - 10 ст. - 493 перегл.
1563. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.03.12) - 8 ст. - 625 перегл.
Одеська національна академія харчових технологій
1818. Теорія статистики (25.04.13) - 50 ст. - 1330 перегл.
Одеська національна морська академія
2355. Вища математика (13.01.16) - 16 ст. - 756 перегл.
Одеський державний аграрний університет
1625. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.08.12) - 12 ст. - 448 перегл.
Одеський національний економічний університет
1916. Економетрія (23.11.13) - 7 ст. - 363 перегл.
2105. Економетрія (23.05.14) - 19 ст. - 355 перегл.
2133. Економетрія (16.09.14) - 11 ст. - 343 перегл.
2292. Економетрія (26.08.15) - 28 ст. - 140 перегл.
2323. Економетрія (25.11.15) - 17 ст. - 823 перегл.
2433. Економетрія (03.11.16) - 30 ст. - 317 перегл.
1962. Математичне програмування (06.01.14) - 10 ст. - 385 перегл.
2375. Математичне програмування (22.02.16) - 8 ст. - 767 перегл.
1728. Теорія статистики (16.01.13) - 12 ст. - 350 перегл.
1745. Теорія статистики (07.02.13) - 11 ст. - 454 перегл.
2118. Теорія статистики (04.06.14) - 8 ст. - 322 перегл.
2130. Теорія статистики (10.09.14) - 13 ст. - 759 перегл.
1873. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.10.13) - 5 ст. - 448 перегл.
2127. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.08.14) - 10 ст. - 666 перегл.
2201. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.14) - 15 ст. - 925 перегл.
2340. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.15) - 10 ст. - 850 перегл.
2150. Вища математика (13.10.14) - 10 ст. - 381 перегл.
2222. Вища математика (21.01.15) - 4 ст. - 581 перегл.
Одеський національний університет ім. Мечникова
1630. Вища математика (16.09.12) - 5 ст. - 400 перегл.
1756. Вища математика (23.02.13) - 6 ст. - 421 перегл.
Одеський національний політехнічний університет
1697. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.12.12) - 4 ст. - 420 перегл.
1876. Математичне програмування (30.10.13) - 10 ст. - 463 перегл.
1643. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.11.12) - 12 ст. - 667 перегл.
1657. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 7 ст. - 635 перегл.
1658. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.10.12) - 9 ст. - 390 перегл.
1707. Теорія ймовірностей та математична статистика (15.12.12) - 7 ст. - 439 перегл.
1717. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.12) - 15 ст. - 712 перегл.
1782. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.03.13) - 15 ст. - 565 перегл.
1950. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.13) - 15 ст. - 358 перегл.
1953. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.12.13) - 9 ст. - 426 перегл.
2160. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.10.14) - 6 ст. - 517 перегл.
2216. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.01.15) - 10 ст. - 828 перегл.
1633. Вища математика (21.09.12) - 10 ст. - 448 перегл.
1716. Вища математика (23.12.12) - 5 ст. - 374 перегл.
1924. Вища математика (08.12.13) - 12 ст. - 378 перегл.
Полтавська державна аграрна академія
1569. Економетрія (22.04.12) - 20 ст. - 383 перегл.
Полтавський національний педагогічний університет
2122. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.14) - 10 ст. - 396 перегл.
Полтавський національний технічний університет
1900. Економетрія (09.11.13) - 7 ст. - 330 перегл.
Рiвнeнcький дepжaвний гyмaнiтapний yнiвepcитeт
2121. Математичне програмування (12.06.14) - 15 ст. - 537 перегл.
2436. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.16) - 20 ст. - 447 перегл.
Рiвнeнcький національний yнiвepcитeт водного господарства та природокористування
2159. Математичне програмування (23.10.14) - 14 ст. - 425 перегл.
Севастопольський інститут банківської справи
1561. Економетрія (31.03.12) - 20 ст. - 358 перегл.
Славістичний університет
756. Економетрія (06.11.08) - 9 ст. - 406 перегл.
553. Теорія статистики (27.03.08) - 5 ст. - 383 перегл.
776. Теорія статистики (12.11.08) - 12 ст. - 456 перегл.
821. Теорія статистики (15.12.08) - 20 ст. - 516 перегл.
860. Теорія статистики (17.01.09) - 10 ст. - 543 перегл.
Східно-європейський університет економіки і менеджменту
768. Економетрія (08.12.08) - 9 ст. - 339 перегл.
1363. Математичне програмування (29.03.11) - 8 ст. - 400 перегл.
1822. Теорія статистики (05.05.13) - 6 ст. - 461 перегл.
2225. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.15) - 9 ст. - 608 перегл.
Сумський державний університет
838. Економетрія (26.12.08) - 8 ст. - 348 перегл.
Українська академія бізнесу та підприємництва
1280. Економетрія (06.12.10) - 13 ст. - 384 перегл.
1272. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.12.10) - 10 ст. - 603 перегл.
Українська академія банківської справи
1262. Математичне програмування (16.11.10) - 23 ст. - 504 перегл.
Український фінансово-економічний інститут
919. Теорія статистики (03.04.09) - 25 ст. - 369 перегл.
1146. Теорія статистики (25.03.10) - 17 ст. - 467 перегл.
Університет економіки та права "КРОК"
658. Економетрія (23.05.08) - 8 ст. - 371 перегл.
751. Економетрія (31.10.08) - 14 ст. - 376 перегл.
968. Економетрія (29.05.09) - 16 ст. - 393 перегл.
1410. Економетрія (25.05.11) - 19 ст. - 389 перегл.
1016. Теорія статистики (11.10.09) - 14 ст. - 437 перегл.
1062. Теорія статистики (09.12.09) - 11 ст. - 421 перегл.
Університет сучасних знань
1302. Економетрія (15.12.10) - 12 ст. - 358 перегл.
792. Теорія статистики (26.11.08) - 12 ст. - 450 перегл.
803. Теорія статистики (01.12.08) - 10 ст. - 388 перегл.
950. Теорія статистики (11.05.09) - 14 ст. - 352 перегл.
Вінницький інститут економіки
502. Теорія статистики (26.02.08) - 16 ст. - 413 перегл.
559. Теорія статистики (13.06.08) - 18 ст. - 456 перегл.
Вінницький державний аграрний університет
1540. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 14 ст. - 458 перегл.
Вінницький національний технічний університет
2002. Теорія статистики (24.02.14) - 9 ст. - 371 перегл.
Вінницький фінансово-економічний університет
Харківська державна академія міського господарства
767. Теорія статистики (17.11.08) - 16 ст. - 472 перегл.
Харківський національний економічний університет
1980. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (23.01.14) - 10 ст. - 339 перегл.
1359. Математичне програмування (13.03.11) - 6 ст. - 388 перегл.
1360. Математичне програмування (15.03.11) - 14 ст. - 465 перегл.
1449. Математичне програмування (15.11.11) - 7 ст. - 381 перегл.
1476. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.12.11) - 9 ст. - 400 перегл.
Харківський політехнічний інститут
811. Математичне програмування (07.12.08) - 10 ст. - 397 перегл.
1182. Математичне програмування (10.05.10) - 11 ст. - 392 перегл.
2215. Теорія статистики (11.01.15) - 11 ст. - 640 перегл.
Хмельницький національний університет
697. Економетрія (26.08.08) - 33 ст. - 650 перегл.
960. Економетрія (20.05.09) - 36 ст. - 548 перегл.
1435. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (24.11.11) - 28 ст. - 433 перегл.
1209. Математичне програмування (14.06.10) - 13 ст. - 418 перегл.
1402. Математичне програмування (14.05.11) - 14 ст. - 385 перегл.
1642. Математичне програмування (03.10.12) - 8 ст. - 457 перегл.
612. Теорія статистики (30.04.08) - 14 ст. - 553 перегл.
739. Теорія статистики (17.10.08) - 12 ст. - 438 перегл.
818. Теорія статистики (12.12.08) - 9 ст. - 389 перегл.
1075. Теорія статистики (13.12.09) - 9 ст. - 430 перегл.
1114. Теорія статистики (26.01.10) - 4 ст. - 349 перегл.
1366. Теорія статистики (11.04.11) - 15 ст. - 451 перегл.
1377. Теорія статистики (20.04.11) - 8 ст. - 483 перегл.
1541. Теорія статистики (05.03.12) - 7 ст. - 388 перегл.
1687. Теорія статистики (26.11.12) - 30 ст. - 492 перегл.
1808. Теорія статистики (24.04.13) - 34 ст. - 566 перегл.
2163. Теорія статистики (30.10.14) - 8 ст. - 385 перегл.
1208. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.06.10) - 9 ст. - 562 перегл.
1536. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.12) - 18 ст. - 549 перегл.
1833. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.13) - 7 ст. - 531 перегл.
2178. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.14) - 15 ст. - 436 перегл.
1434. Вища математика (19.10.11) - 6 ст. - 410 перегл.
1582. Вища математика (20.04.12) - 6 ст. - 443 перегл.
1606. Вища математика (15.05.12) - 19 ст. - 734 перегл.
Черкаський державний технічний університет
1626. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.08.12) - 5 ст. - 513 перегл.
Черкаський інститут банківської справи
497. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.02.08) - 14 ст. - 561 перегл.
533. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.03.08) - 14 ст. - 438 перегл.
Ялтинський университет менеджменту
1444. Економетрія (08.11.11) - 27 ст. - 465 перегл.
Брянський державний університет
1205. Математичне програмування (06.06.10) - 44 ст. - 360 перегл.
1218. Математичне програмування (22.06.10) - 9 ст. - 373 перегл.
Владивостоцький державний університет економіки і сервісу
1758. Математичне програмування (25.02.13) - 10 ст. - 369 перегл.
1232. Теорія ймовірностей та математична статистика (08.10.10) - 12 ст. - 358 перегл.
1259. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.10) - 13 ст. - 554 перегл.
1387. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.11) - 18 ст. - 425 перегл.
1739. Теорія ймовірностей та математична статистика (04.02.13) - 20 ст. - 377 перегл.
1549. Вища математика (10.03.12) - 18 ст. - 474 перегл.
1595. Вища математика (06.05.12) - 17 ст. - 375 перегл.
1612. Вища математика (27.05.12) - 26 ст. - 484 перегл.
1775. Вища математика (08.03.13) - 7 ст. - 390 перегл.
1776. Вища математика (16.03.13) - 15 ст. - 416 перегл.
Волгоградський державний університет
1278. Економетрія (13.12.10) - 10 ст. - 488 перегл.
1317. Економетрія (26.12.10) - 12 ст. - 368 перегл.
1321. Економетрія (27.12.10) - 10 ст. - 580 перегл.
1334. Економетрія (21.01.11) - 11 ст. - 689 перегл.
1813. Економетрія (17.04.13) - 5 ст. - 355 перегл.
Воронезький інститут високих технологій
1319. Математичне програмування (25.12.10) - 14 ст. - 404 перегл.
1071. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.12.09) - 10 ст. - 546 перегл.
1078. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.12.09) - 11 ст. - 423 перегл.
1116. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.01.10) - 11 ст. - 542 перегл.
Державний університет управління
2075. Математичне програмування (24.04.14) - 33 ст. - 370 перегл.
Далекосхідна академія державної служби
1992. Теорія статистики (03.02.14) - 30 ст. - 387 перегл.
Далекосхідний державний гуманітарний університет
1318. Математичне програмування (25.12.10) - 25 ст. - 483 перегл.
Російський державний гуманітарний університет
837. Математичне програмування (21.12.08) - 7 ст. - 352 перегл.
1081. Математичне програмування (19.01.10) - 24 ст. - 425 перегл.
1186. Математичне програмування (15.05.10) - 22 ст. - 443 перегл.
1057. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.12.09) - 14 ст. - 515 перегл.
1088. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.12.09) - 16 ст. - 573 перегл.
1123. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.02.10) - 14 ст. - 552 перегл.
Російський державний технічний університет шляхів сполучення
1149. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.04.10) - 11 ст. - 467 перегл.
1169. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.10) - 11 ст. - 390 перегл.
1191. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.05.10) - 9 ст. - 434 перегл.
1129. Вища математика (03.03.10) - 19 ст. - 570 перегл.
1174. Вища математика (03.05.10) - 10 ст. - 431 перегл.
Російський державний торгово-економічний університет
1335. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (19.01.11) - 4 ст. - 383 перегл.
1527. Вища математика (20.02.12) - 18 ст. - 507 перегл.
Російський новий університет
Санкт-Петербурзький інженерно-економічний університет
1189. Математичне програмування (20.05.10) - 21 ст. - 360 перегл.
1200. Математичне програмування (02.06.10) - 13 ст. - 359 перегл.
1217. Математичне програмування (17.06.10) - 10 ст. - 351 перегл.
Північний (Арктичний) федеральний університет
1466. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.11) - 25 ст. - 479 перегл.
Тихоокеанський державний економічний університет
1241. Математичне програмування (22.10.10) - 13 ст. - 430 перегл.
1240. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.10.10) - 12 ст. - 392 перегл.
1347. Теорія ймовірностей та математична статистика (16.02.11) - 13 ст. - 415 перегл.
Тюменський державний нафтогазовий університет
1898. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.13) - 10 ст. - 394 перегл.
Уральський державний економічний університет
1196. Економетрія (28.05.10) - 14 ст. - 473 перегл.
1214. Економетрія (20.06.10) - 14 ст. - 508 перегл.
1195. Математичне програмування (28.05.10) - 18 ст. - 411 перегл.
1207. Математичне програмування (08.06.10) - 9 ст. - 626 перегл.
Хабаровська державна академія економіки і права
1348. Теорія статистики (12.02.11) - 16 ст. - 393 перегл.
Інші навчальні заклади України
548. Економетрія (23.03.08) - 6 ст. - 341 перегл.
619. Економетрія (07.05.08) - 7 ст. - 393 перегл.
719. Економетрія (02.06.09) - 6 ст. - 356 перегл.
816. Економетрія (11.12.08) - 26 ст. - 380 перегл.
993. Економетрія (14.09.09) - 8 ст. - 524 перегл.
1253. Економетрія (11.11.10) - 5 ст. - 358 перегл.
1263. Економетрія (15.11.10) - 9 ст. - 422 перегл.
640. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (18.05.08) - 7 ст. - 388 перегл.
1729. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (27.07.14) - 5 ст. - 369 перегл.
254. Математичне програмування (11.01.07) - 10 ст. - 605 перегл.
504. Математичне програмування (22.02.08) - 20 ст. - 432 перегл.
561. Математичне програмування (29.03.08) - 11 ст. - 403 перегл.
662. Математичне програмування (26.05.08) - 2 ст. - 354 перегл.
696. Математичне програмування (24.08.08) - 7 ст. - 476 перегл.
705. Математичне програмування (05.09.08) - 9 ст. - 404 перегл.
781. Математичне програмування (12.11.08) - 14 ст. - 422 перегл.
1135. Математичне програмування (14.03.10) - 10 ст. - 379 перегл.
1474. Математичне програмування (08.12.11) - 12 ст. - 521 перегл.
1786. Математичне програмування (27.03.13) - 13 ст. - 415 перегл.
2185. Математичне програмування (17.11.14) - 10 ст. - 451 перегл.
578. Теорія статистики (04.04.08) - 8 ст. - 343 перегл.
587. Теорія статистики (08.04.08) - 12 ст. - 421 перегл.
603. Теорія статистики (16.04.08) - 3 ст. - 413 перегл.
672. Теорія статистики (08.06.08) - 9 ст. - 396 перегл.
743. Теорія статистики (20.10.08) - 19 ст. - 540 перегл.
769. Теорія статистики (22.11.08) - 12 ст. - 426 перегл.
861. Теорія статистики (17.01.09) - 18 ст. - 395 перегл.
887. Теорія статистики (28.02.09) - 14 ст. - 374 перегл.
911. Теорія статистики (25.03.09) - 6 ст. - 533 перегл.
970. Теорія статистики (31.05.09) - 5 ст. - 373 перегл.
991. Теорія статистики (10.09.09) - 16 ст. - 415 перегл.
992. Теорія статистики (04.09.09) - 5 ст. - 497 перегл.
1065. Теорія статистики (11.12.09) - 13 ст. - 481 перегл.
1277. Теорія статистики (29.11.10) - 12 ст. - 463 перегл.
1287. Теорія статистики (11.12.10) - 11 ст. - 507 перегл.
1291. Теорія статистики (09.12.10) - 4 ст. - 338 перегл.
1320. Теорія статистики (25.12.10) - 6 ст. - 370 перегл.
1544. Теорія статистики (03.03.12) - 13 ст. - 478 перегл.
1710. Теорія статистики (16.12.12) - 6 ст. - 404 перегл.
1831. Теорія статистики (14.05.13) - 7 ст. - 378 перегл.
317. Теорія ймовірностей та математична статистика (22.05.07) - 7 ст. - 571 перегл.
333. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.06.07) - 3 ст. - 353 перегл.
347. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.09.07) - 12 ст. - 743 перегл.
356. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.10.07) - 3 ст. - 400 перегл.
357. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.10.07) - 13 ст. - 1420 перегл.
381. Теорія ймовірностей та математична статистика (27.10.07) - 11 ст. - 423 перегл.
383. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 7 ст. - 404 перегл.
387. Теорія ймовірностей та математична статистика (06.11.07) - 4 ст. - 502 перегл.
389. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.04.09) - 4 ст. - 466 перегл.
392. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.11.07) - 9 ст. - 588 перегл.
398. Теорія ймовірностей та математична статистика (24.11.07) - 3 ст. - 371 перегл.
400. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.11.07) - 4 ст. - 498 перегл.
420. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.12.07) - 2 ст. - 391 перегл.
421. Теорія ймовірностей та математична статистика (10.12.07) - 6 ст. - 406 перегл.
431. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.12.07) - 10 ст. - 531 перегл.
501. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.03.08) - 8 ст. - 427 перегл.
513. Теорія ймовірностей та математична статистика (05.03.08) - 9 ст. - 479 перегл.
577. Теорія ймовірностей та математична статистика (03.04.08) - 10 ст. - 803 перегл.
608. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.04.08) - 4 ст. - 408 перегл.
614. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.04.08) - 8 ст. - 419 перегл.
755. Теорія ймовірностей та математична статистика (31.10.08) - 9 ст. - 466 перегл.
775. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.11.08) - 10 ст. - 377 перегл.
801. Теорія ймовірностей та математична статистика (02.12.08) - 15 ст. - 463 перегл.
866. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.01.09) - 3 ст. - 374 перегл.
902. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.03.09) - 12 ст. - 445 перегл.
1162. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.04.10) - 15 ст. - 578 перегл.
1530. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.02.12) - 5 ст. - 448 перегл.
1713. Теорія ймовірностей та математична статистика (21.12.12) - 16 ст. - 676 перегл.
1785. Теорія ймовірностей та математична статистика (19.03.13) - 4 ст. - 540 перегл.
2170. Теорія ймовірностей та математична статистика (23.11.14) - 45 ст. - 813 перегл.
1505. Вища математика (13.01.12) - 7 ст. - 531 перегл.
1601. Вища математика (09.05.12) - 4 ст. - 388 перегл.
1652. Вища математика (16.10.12) - 10 ст. - 487 перегл.
1885. Вища математика (02.11.13) - 16 ст. - 643 перегл.
Інші навчальні заклади Росії
1708. Економетрія (15.12.12) - 6 ст. - 355 перегл.
1759. Економетрія (26.02.13) - 1 ст. - 450 перегл.
1236. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (14.10.10) - 8 ст. - 385 перегл.
1394. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (05.05.11) - 6 ст. - 476 перегл.
1796. Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій (09.04.13) - 10 ст. - 431 перегл.
1175. Математичне програмування (28.04.10) - 15 ст. - 381 перегл.
1192. Математичне програмування (21.05.10) - 16 ст. - 374 перегл.
1213. Математичне програмування (15.06.10) - 14 ст. - 408 перегл.
1243. Математичне програмування (23.10.10) - 16 ст. - 412 перегл.
1285. Математичне програмування (11.12.10) - 20 ст. - 394 перегл.
1305. Математичне програмування (15.12.10) - 3 ст. - 364 перегл.
1316. Математичне програмування (24.12.10) - 7 ст. - 408 перегл.
1393. Математичне програмування (12.05.11) - 12 ст. - 428 перегл.
1437. Математичне програмування (28.10.11) - 8 ст. - 477 перегл.
1522. Математичне програмування (08.02.12) - 6 ст. - 372 перегл.
1751. Математичне програмування (15.02.13) - 4 ст. - 356 перегл.
1774. Математичне програмування (08.03.13) - 5 ст. - 423 перегл.
1030. Теорія статистики (02.11.09) - 26 ст. - 358 перегл.
1430. Теорія статистики (14.10.11) - 3 ст. - 342 перегл.
1827. Теорія статистики (11.05.13) - 7 ст. - 509 перегл.
1880. Теорія статистики (31.10.13) - 16 ст. - 437 перегл.
1928. Теорія статистики (05.12.13) - 12 ст. - 524 перегл.
1036. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.11.09) - 4 ст. - 371 перегл.
1127. Теорія ймовірностей та математична статистика (26.02.10) - 12 ст. - 453 перегл.
1160. Теорія ймовірностей та математична статистика (14.04.10) - 7 ст. - 436 перегл.
1163. Теорія ймовірностей та математична статистика (20.04.10) - 8 ст. - 554 перегл.
1170. Теорія ймовірностей та математична статистика (25.04.10) - 5 ст. - 392 перегл.
1176. Теорія ймовірностей та математична статистика (29.04.10) - 5 ст. - 438 перегл.
1199. Теорія ймовірностей та математична статистика (01.06.10) - 2 ст. - 434 перегл.
1216. Теорія ймовірностей та математична статистика (17.06.10) - 8 ст. - 363 перегл.
1235. Теорія ймовірностей та математична статистика (11.10.10) - 11 ст. - 357 перегл.
1286. Теорія ймовірностей та математична статистика (07.12.10) - 16 ст. - 580 перегл.
1323. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.12.10) - 13 ст. - 517 перегл.
1523. Теорія ймовірностей та математична статистика (12.02.12) - 4 ст. - 624 перегл.
1587. Теорія ймовірностей та математична статистика (28.04.12) - 18 ст. - 387 перегл.
1849. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.06.13) - 7 ст. - 488 перегл.
1906. Теорія ймовірностей та математична статистика (18.11.13) - 3 ст. - 343 перегл.
1548. Вища математика (13.03.12) - 7 ст. - 485 перегл.
1722. Вища математика (07.01.13) - 15 ст. - 408 перегл.
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS